Navigácia

Obsah

Obec Čierna Voda

 Vítame Vás na našej novej www stránke

 

Obec Čierna Voda leží na okraji Žitného ostrova v okrese Galanta. Pre obec je charakteristická rieka Čierna Voda, ktorá preteká popri obci a vytvára peknú prírodnú atmosféru. Rozloha verejnej zelene je približne 2 ha a z toho parky 1 ha.

 

Starostka obce - Mgr. Zuzana Csadyová

 

 

Europsky piknik

europsky piknik

 

 

 

 

 

Sme členmi

 

slovak regiondudváh

 

 

 

 

 

 

 

Úradná tabuľa

Aktuality v obci

21.07.2016

"ALSÓNYÉKI FÓRUM EURÓPA JÖVŐJÉRŐL" 1

"ALSÓNYÉKI FÓRUM EURÓPA JÖVŐJÉRŐL"

"Fórum o budúcnosti Európy"

Detail

15.07.2016

Oznam / Értesítés

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom že dňa 3.8.2016 v čase od 9:30 hod. do 15:15 hod. bude prerušená distribúcia elektriny.(viď. príloha) A NYUGAT-SZLOVÁKIAI VILLAMOSMŰVEK értesíti a lakosságot, hogy 2016.8.3-án 9:30 órától 15:15 óráig nem lesz áramszolgáltatás a mellékletben található házszámok alatt.

Detail

11.07.2016

OZNAM/Értesítés

SPP distribúcia,a.s. - informačný list

Detail

07.07.2016

Upozornenie/Figyelmeztetés 1

Upozornenie/Figyelmeztetés

Nebezpečenstvo vzniku požiarov/Fokozott tűzveszély az aratási, betakarítási időszakban.

Detail

22.06.2016

Upozornenie/Figyelmeztetés

Upozornenie pre občanov! Touto cestou Obec Čierna Voda oznamuje občanom, aby si v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.(STAVEBNÝ ZÁKON) požiadali na tunajšom úrade o vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, na stavby, na ktoré nebolo vydané rozhodnutie alebo oznámenie (Ohlásenie drobnej stavby). Kontakt: Monika Lanczová Tel.: 031/7848297 Michael Bittera Tel.: 0905 838 640 e-mail: bittera.stavebnyurad@gmail.com Figyelmeztetés lakosaink számára! Feketenyék Község Önkormányzata ezúton értesíti a lakosságot, hogy a Tt. 50/1976. számú (ÉPÍTÉSÜGYI TÖRVÉNY) törvény értelmében kérjék a helyi községi hivatalban az építkezés utólagos engedélyezéséről szóló határozatot azokra az építményekre amelyek engedély nélkül épültek. Elérhetőség: Lancz Mónika Tel.: 031/7848297 Bittera Michael Tel.: 0905 838 640 e-mail: bittera.stavebnyurad@gmail.com

Detail