Navigácia

Obsah

Obec Čierna Voda

 Vítame Vás na našej novej www stránke

 

Obec Čierna Voda leží na okraji Žitného ostrova v okrese Galanta. Pre obec je charakteristická rieka Čierna Voda, ktorá preteká popri obci a vytvára peknú prírodnú atmosféru. Rozloha verejnej zelene je približne 2 ha a z toho parky 1 ha.

 

Starostka obce - Mgr. Zuzana Csadyová

 

 

Europsky piknik

europsky piknik

 

 

 

 

 

Sme členmi

 

slovak regiondudváh

 

 

 

 

 

 

 

Úradná tabuľa

Aktuality v obci

22.06.2016

Autobusový zájazd do termálneho kúpaliska pre dôchodcov/ Autóbuszos kirándulás nyugdíjasaink számára a nagymegyeri termálfürdőbe

Vážení dôchodcovia! Oznamujeme Vám, že dňa 6.júla 2016 obec Čierna Voda organizuje autobusový zájazd na termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi s tradičným názvom: RELAX,ODDYCH A ZÁBAVA. Prihlásiť sa môžete v termíne do 1.7.2016 na obecnom úrade. tel.: 031/7848297 Tisztelt nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok! Felhívjuk figyelmüket, hogy 2016.07.06-án a községi hivatal szervezésében autóbusz indul a már hagyományossá vált fürdőzésre a nagymegyeri termálfürdőbe. Kérjük az érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat 2016. július 1-ig jelezzék a községi hivatalban. tel: 031/7848297

Detail

22.06.2016

Upozornenie/Figyelmeztetés

Upozornenie pre občanov! Touto cestou Obec Čierna Voda oznamuje občanom, aby si v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.(STAVEBNÝ ZÁKON) požiadali na tunajšom úrade o vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, na stavby, na ktoré nebolo vydané rozhodnutie alebo oznámenie (Ohlásenie drobnej stavby). Kontakt: Monika Lanczová Tel.: 031/7848297 Michael Bittera Tel.: 0905 838 640 e-mail: bittera.stavebnyurad@gmail.com Figyelmeztetés lakosaink számára! Feketenyék Község Önkormányzata ezúton értesíti a lakosságot, hogy a Tt. 50/1976. számú (ÉPÍTÉSÜGYI TÖRVÉNY) törvény értelmében kérjék a helyi községi hivatalban az építkezés utólagos engedélyezéséről szóló határozatot azokra az építményekre amelyek engedély nélkül épültek. Elérhetőség: Lancz Mónika Tel.: 031/7848297 Bittera Michael Tel.: 0905 838 640 e-mail: bittera.stavebnyurad@gmail.com

Detail

14.06.2016

Oznam/Felhívás 1

Oznam/Felhívás

Okresné riaditeľstvo PZ v Galante upozorňuje najmä starších spoluobčanov na podvodníkov, ktorí sa snažia vylákať nemalé finančné sumy od dôverčivých seniorov. A Galántai Járási Rendőrkapitányság figyelmezteti a lakosságot, hogy ismét megnőtt azon bűncselekmények száma, ahol idősebb eberektől félrevezetéssel kisebb-nagyobb pénzösszegeket csalnak ki.

Detail

14.06.2016

POZOR/FIGYELEM 1

POZOR/FIGYELEM

Vážení občania, dôrazne Vás žiadame, aby ste komunálny odpad nesypali do kontajnerov pri cintoríne. Tieto kontajnery slúžia len na odpad z cintorína! Kto bude nahlásený, zaplatí odvoz týchto kontajnerov! Tisztelt lakosok, kérjük Önöket, hogy a temető melletti konténerbe kizárólag a temetőből származó hulladékot tegyék, TILOS kommunális szemetet beledobni! Akit bejelentenek ill. tetten érnek az köteles megfizetni a konténer elszállíttatását!

Detail

02.06.2016

Oznam/Felhívás 1

Oznam/Felhívás

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nyugat-szlovákiai Vízművek,r.t.

Detail

25.06.2016

IV.Záprahové preteky/IV.Fogathajtó verseny

G&G Ranch Vás srdečne pozýva na IV. záprahové preteky! A G&G Ranch szeretettel meghívja Önöket a IV. fogathajtó versenyre!

Detail