Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

dokumenty

Evidencia obyvatelstva

Vybavuje Anna Feketeová

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 207x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na prechodný bobyt.pdf Stiahnuté: 202x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf Stiahnuté: 171x | 08.10.2015

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 172x | 08.10.2015

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 191x | 08.10.2015

Stavebné dokumenty

Vybavuje Michael Bittera

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 221x | 08.10.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 61x | 31.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 240x | 08.10.2015

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 26x | 31.03.2017

Žiadosť o povolenie na výrub stromov.pdf Stiahnuté: 226x | 08.10.2015

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 208x | 08.10.2015

Dane

Odhlásenie psa.pdf Stiahnuté: 216x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - PO.pdf Stiahnuté: 224x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti-FO.pdf Stiahnuté: 199x | 08.10.2015

Priznanie k dani z pozemkov.pdf Stiahnuté: 216x | 08.10.2015

Priznanie k dani za psa.pdf Stiahnuté: 217x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb-na viaceré účely.pdf Stiahnuté: 208x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb.pdf Stiahnuté: 202x | 08.10.2015

Stránka

  • 1