Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

dokumenty

Evidencia obyvatelstva

Vybavuje Denisa Opálová

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 222x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na prechodný bobyt.pdf Stiahnuté: 213x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf Stiahnuté: 182x | 08.10.2015

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 183x | 08.10.2015

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 203x | 08.10.2015

Stavebné dokumenty

Vybavuje Michael Bittera

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 236x | 08.10.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 75x | 31.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 256x | 08.10.2015

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 37x | 31.03.2017

Žiadosť o povolenie na výrub stromov.pdf Stiahnuté: 243x | 08.10.2015

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 226x | 08.10.2015

Dane

Odhlásenie psa.pdf Stiahnuté: 232x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - PO.pdf Stiahnuté: 238x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti-FO.pdf Stiahnuté: 213x | 08.10.2015

Priznanie k dani z pozemkov.pdf Stiahnuté: 230x | 08.10.2015

Priznanie k dani za psa.pdf Stiahnuté: 232x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb-na viaceré účely.pdf Stiahnuté: 219x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb.pdf Stiahnuté: 216x | 08.10.2015

Stránka

  • 1