Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2017

Zmluva o dielo

116

Neuvedené

AXA Projekt s.r.o.

Obec Čierna Voda

21.04.2017

Kúpna zmluva

115

15,00 EUR

Obec Čierna Voda

Putyera Gašpar

12.04.2017

Kúpna zmluva

114

33,00 EUR tridsaťtri

Obec Čierna Voda

Ladislav Kiss

05.04.2017

Mandátna zmluva

113

Neuvedené

Ing. František Hontvári

Obec Čierna Voda

04.04.2017

Zmluva o kúpe iPhone zariadenia

111

149,00 EUR stoštyridsaťdeväť

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

04.04.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

112

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

01.03.2017

Zmluva o vystavení platobnej bankovej záruky

110

308 520,00 EUR

OTP Banka Slovensko,a.s.

Obec Čierna Voda

27.02.2017

Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie IIS MIS pre registratúru

109

Neuvedené

SWAN,a.s.

Obec Čierna Voda

24.02.2017

Zmluva o dielo

107

502 208,20 EUR

Stavebniny plus s.r.o.

Obec Čierna Voda

20.02.2017

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na pozemok

106

Neuvedené

A-K-T Natural s.r.o.

Obec Čierna Voda

17.02.2017

Zmluva o dielo

108

12 000,00 EUR

Stavebniny plus s.r.o.

Obec Čierna Voda

09.02.2017

Kápna zmluva

105

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

31.01.2017

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

104

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Čierna Voda

19.01.2017

Zmluva o dielo č. 04/2017

103

Neuvedené

VF Projekt - Marketing s.r.o.

Obec Čierna Voda

11.01.2017

Zámenná zmluva

101

Neuvedené

Ladislav Mészáros

Obec Čierna Voda

11.01.2017

Mandátna zmluva č. 9/2017

102

108,00 EUR

Ladislav Bús

Obec Čierna Voda

20.12.2016

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

100.

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

12.12.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

99

1 000,00 EUR

VELOX,s.r.o.

Obec Čierna Voda

06.12.2016

Zmluva č. 119762 08U03

96

29 534,50 EUR

Environmentálny fond

Obec Čierna Voda

02.12.2016

Zmluva č. 3/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

94

600,00 EUR

Obec Čierna Voda

Základná organizácia "CSEMADOK" Čierna Voda

02.12.2016

Zmluva č.4/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu

95

2 000,00 EUR

Obec Čierna Voda

Rímskokatolická cirkev farnosť Mostová

24.11.2016

Zámenná zmluva

93

Neuvedené

Ladislav Mészáros

Obec Čierna Voda

18.11.2016

Zmluva o dielo č.001/2016

92

29 534,00 EUR

Odpadová s.r.o.

Obec Čierna Voda

20.10.2016

Kúpna zmluva

90

198,00 EUR

Obec Čierna Voda

Karol Szalonnás, Rozália Kuklišová

13.09.2016

Darovacia zmluva

88

Neuvedené

Centrum vedecko-technických informácií SR

Obec Čierna Voda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: