Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.10.2017

Zmluva o zriadení vecných bremien

164

Neuvedené

Západoslovenská distribúcia, a.s.

Obec Čierna Voda

13.10.2017

Kúpna zmluva č. 170126-11200-KZ

163

273,00 EUR

Obec Čierna Voda

Západoslovenská distribúcia, a.s.

04.10.2017

Zmluva č. 3/10000922235

162

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnost

Obec Čierna Voda

28.09.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

161

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

28.09.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

160

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

19.09.2017

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1278

159

Neuvedené

VUB ,as

Obec Čierna Voda

19.09.2017

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1285

158

Neuvedené

VUB ,as

Obec Čierna Voda

18.09.2017

Zmluva o termínovanom úvere 872/2017/UZ

157

150 000,00 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

18.09.2017

Zmluva o termínovanom úvere 862/2017/UZ

156

50 000,00 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

18.09.2017

Zmluva o bežnom účte

155

Neuvedené

VUB ,as

Obec Čierna Voda

14.09.2017

Zmluva o nájme bytu č. 9

154

Neuvedené

Obec Čierna Voda

Tomáš Juhász

14.09.2017

Zmluva o nájme bytu č. 8

153

Neuvedené

Obec Čierna Voda

Klaudia Forró

14.09.2017

Zmluva o nájme bytu č. 7

152

Neuvedené

Obec Čierna Voda

Silvia Horváthová

14.09.2017

Zmluva o nájme bytu č. 6

151

Neuvedené

Obec Čierna Voda

Sabina Cződörová

14.09.2017

Zmluva o nájme bytu č. 5

150

Neuvedené

Obec Čierna Voda

Mgr. Michal Csady

14.09.2017

Zmluva o nájme bytu č. 4

149

Neuvedené

Obec Čierna Voda

Zuzana Szakoociová

14.09.2017

Zmluva o nájme bytu č. 3

148

Neuvedené

Obec Čierna Voda

Judita Ozsváthová

14.09.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2

147

Neuvedené

Obec Čierna Voda

Zsolt Deák

14.09.2017

Zmluva o nájme bytu č. 1

146

Neuvedené

Obec Čierna Voda

Tibor Marafkó

13.09.2017

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

145

450,00 EUR

Gallileo Corporation s.r.o.

Obec Čierna Voda

13.09.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 101/2017

144

24 697,09 EUR

Betonmix s.r.o.

Obec Čierna Voda

08.09.2017

Dodatok č. 1. ku kúpnej zmluve

143

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

08.09.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

142

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

07.09.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu KNM 565/2017

141

2 500,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Čierna Voda

30.08.2017

Zmluva č. 123307 08U02

140

150 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Čierna Voda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: