Obsah

Staré faktúry, zmluvy, objednávky

Zmluvy

 

Vyberte kategóriu pre zvolenie konkrétneho dodávateľa

Odpadová, s.r.o., Stiahnuté: 353x | 02.07.2014

Telovýchovná jednota Čierna Voda Stiahnuté: 315x | 20.06.2014

Recyklačný fond, Nobelova 18, 831 02 Bratislava Stiahnuté: 375x | 20.06.2014

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Stiahnuté: 332x | 20.06.2014

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Hlavná č. 39/20, 9274 01 Šala Stiahnuté: 299x | 20.06.2014

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Hlavná č. 39/20, 9274 01 Šala Stiahnuté: 296x | 20.06.2014

Poľnohospodárske družstvo Hrušov Stiahnuté: 493x | 20.06.2014

F.B.T.C. Čierna Voda, občianske združenie Stiahnuté: 310x | 20.06.2014

Poľovnícke združenie Biely agát Stiahnuté: 316x | 20.06.2014

Potvrdenie o využívaní služieb nonstop bankingu Stiahnuté: 410x | 20.06.2014

Zmluva o dielo Stiahnuté: 349x | 16.06.2014

Zmluva o vytvorení a použití elektr. mapového systému Stiahnuté: 275x | 16.06.2014

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie Stiahnuté: 265x | 16.06.2014

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy " Nájomný bytový dom s 9 b.j. vrátane technickej vybavenosti v obci Čierna Voda Stiahnuté: 583x | 12.06.2014

zmluva 1€ Stiahnuté: 434x | 12.06.2014

ZMLUVA č.3/2013 o poskytnutí dotácie 1000€ Stiahnuté: 303x | 12.06.2014

zmluva 5.166,385 € Stiahnuté: 292x | 15.01.2014

zmluva 300,00 € Stiahnuté: 291x | 15.01.2014

dodatok Stiahnuté: 279x | 15.01.2014

zmluva Stiahnuté: 317x | 15.01.2014

Stránka