Navigácia

Obsah

❗️Lekáreň v obci Mostová OZNAMUJE, že od 24.08.2020 do 31.08.2020 bude ZATVORENÁ z dôvodu čerpanie dovolenky. OTVORENÉ bude opäť od 02.SEPTEMBRA. ZA porozumenie ĎAKUJEME!

A hidaskürti Aida gyógyszertár értesíti Önöket,hogy 2020.08.24-től 2020.08.31-ig szabadság miatt zárva tart. 2020.szeptember 2-án nyit újra. Megértésüket köszönjük!❗️Dôležitá informácia!

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék 1

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že dňa 23.10.2020, v piatok bude pošta celý deň zatvorená. -

A helyi posta vezetője értesíti a lakosokat, hogy a posta 2020.10.23-án, pénteken egész nap zárva lesz. celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Pomoc obetiam trestných činov - Segítség a bűncselekmények áldozatainak

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták pre občanov, ktorí majú pocit, že sa stali obeťou trestného činu, obsahujúci všeobecné informácie, ako napríklad miesto kde môžu obete vyhľadať pomoc a v akých oblastiach sa im zabezpečí pomoc prostredníctvom informačnej kancelárie. Celý proces pomoci je BEZPLATNÝ. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie. -
A bűnözés megelőzése érdekében a jelenlegi válsághelyzetben a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának Bűnmegelőzési Osztálya szórólapot készített azoknak az állampolgároknak a megsegítésére, akik úgy érzik, hogy bűncselekmény áldozatai lettek. A szórólap általános információkat tartalmaz, hogy hol és milyen területen tudnak segítséget kérni az áldozatok. A segítségnyújtás teljes folyamata INGYENES. Minél tájékozottabbak vagyunk, annál kisebb a bűnözés kockázata. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
1_SK

Ochrana seniorov pred podvodmi - Idősek védelme a csalókkal szemben

Seniori, sme tu pre Vás! Povedzme stop podvodníkom -
Vigyázzunk idős szeretteinkre! Mondjunk nemet a csalóknak! celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 13.10.2020 ( v utorok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.10.13-án (kedden) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban. celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Prenájom kultúrneho domu - Kultúrház bérbeadása

Obec Čierna Voda ponúka občanom a širokej verejnosti prenájom zrekonštruovaného kultúrneho domu, kde je možné usporiadať rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, svadby, plesy, rodinné oslavy a iné. K dispozícii je kompletne vybavená kuchyňa s príslušenstvom a kompletným kuchynským servisom. Kapacita do 130 osôb.
Bližšie informácie o možnostiach prenájmu získate na tel. čísle 031/78 48 297 alebo na emailovej adrese ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk -

Feketenyék község bérbeadásra kínálja a felújított kultúrházat, mely alkalmas különféle események, mint pl. esküvők, bálok, családi ünnepségek, stb. megtartására. A kultúrházhoz felújított, teljes felszereltséggel rendelkező konyha tartozik. Ajánlott max. 130 fő részére. A bérléssel kapcsolatos bővebb információért hívja a következő tel. számot 031/ 78 48 297 vagy érdeklődjön e-mailben ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk. celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Oznamujeme občanom, že dňa 06.10.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.10.06-án (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé. celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
HODY - BÚCSÚ 1

HODY - BÚCSÚ

Oznamujeme Vám, že na základe opatrení vydaných Ústredným krízovým štábom SR s platnosťou od 01.10.2020, sa zakazuje usporiadanie všetkých verejných podujatí v krajine z dôvodu hrozby epidémie koronavírusu. Na základe uvedeného sa hodové slávnosti konať nebudú. -
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Központi Válságstábjának 2020.10.01-jén érvénybe lépő intézkedései értelmében a koronavírus-járvány terjedése miatt, tilos minden nyilvános rendezvény megtartása. A fentiek alapján az idei búcsú községünkben nem kerül megrendezésre.
celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Odpis stavu vodomerov - Vízórák leolvasása 1

Odpis stavu vodomerov - Vízórák leolvasása

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od 24. septembra 2020 sa bude v našej obci vykonávať odpis stavu vodomerov tých nehnuteľností, ktoré sú napojené na verejnú kanalizáciu. Žiadame občanov, ktorí majú neprístupný vodomer, aby stav vodomeru vyvesili na viditeľnom mieste. - A Nyugatszlovákiai Vízművek értesítik a lakosokat, hogy 2020. szeptember 24-től megkezdik a vízórák állásának leolvasását azon háztartásokban, melyek rá vannak csatlakozva a szennyvízelvezető hálózatra. Kérik Önöket, hogy tegyék lehetővé a vízórákhoz való hozzáférést. Amennyiben nem tartózkodik otthon, kérik, hogy olvassák le a vízóra állását és látható helyre helyezzék ki.

celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
1_SK

DEKD 2020 Podujatia - Rendezvények

Podujatia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva vo Vlastivednom múzeu v Galante -
Galántai Honismereti Múzeum programjai az Európai Kulturális Örökség Napjai című rendezvény keretén belül celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber odpadu - Szemétszállítás 1

Zber odpadu - Szemétszállítás

Oznamujeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční zajtra (vo štvrtok) ráno od 04:30 hod. Žiadame občanov, aby smetné nádoby vyložili už dnes. -
Értesítjük a lakosokat, hogy a komunális hulladék elszállítását holnap (csütörtökön) reggel 04:30-kor kezdik meg. Kérjük, hogy a kukákat még a mai nap folyamán helyezzék ki.
celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 14.09.2020 ( v pondelok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.09.14-én (hétfőn) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban. celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Upozornenie - Figyelmeztetés

Žiadame občanov, aby nevyhadzovali zelený odpad (tráva, konáre, burina, atď.) do nádob na smeti. Nádoby obsahujúce zelený odpad nebudú vyprázdnené. Zelený odpad môžete dávať do kontajnerov slúžiacich na zelený odpad, ktoré sú rozmiestnené v našej obci. -
Kérjük Önöket, hogy a zöld hulladékot (fű, ágak, gyom, stb.) ne dobják a kukába. Azokat a kukákat, melyek zöld hulladékot tartalmaznak, nem fogják kiüríteni. A zöld hulladékot a falunkban található, erre a célra kihelyezett konténerekbe dobják.

celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
VÝMENA PLECHOVÝCH NÁDOB ZA PLASTOVÉ - FÉM KUKÁK CSERÉJE MŰANYAGRA 1

VÝMENA PLECHOVÝCH NÁDOB ZA PLASTOVÉ - FÉM KUKÁK CSERÉJE MŰANYAGRA

Na základe požiadavky spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o. - odvozca komunálneho odpadu - domácnosti vlastniace plechovú smetnú nádobu si ju musia vymeniť za plastovú nádobu. Od 17.09.2020 odpad z plechových nádob spoločnosť nebude vyvážať. Plastovú nádobu si môžete kúpiť na obecnom úrade. -
Az FCC Slovensko, s.r.o. szemétszállító vállalat kérésére, a fém kukákkal rendelkező háztartásoknak le kell cserélniük kukáikat műanyagra, mivel a vállalat 2020.09.17-től nem fogja kiűríteni a fém kukákat. Műanyag kukák megvásárolhatóak a községi hivatalban. celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Oznamujeme občanom, že dňa 08.09.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.09.08-án (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Upozornenie občanov na nesprávne triedenie separovaného odpadu - Figyelmeztetés a hulladék helyes osztályozására 1

Upozornenie občanov na nesprávne triedenie separovaného odpadu - Figyelmeztetés a hulladék helyes osztályozására

Žiadame občanov, aby do kontajnerov na separovaný odpad ukladali len odpad, ktorý do týchto nádob patrí. Do kontajnerov slúžiacich na zelený odpad je zakázané vyhadzovať iný odpad ako bioodpad.

Kérjük a lakosokat, hogy a szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe csak az arra megadott hulladékot dobják. A zöld hulladékra kijelölt konténerbe tilos más hulladékot bedobni.
celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s. 1

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s.

Cestovný poriadok platný od 01.09.2020 -
2020.09.01-től érvénybe lépő menetrend celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny - 17.8.2020 a 19.8.2020 7:30-14:30 hod.
Áramszolgáltatás szüneteltetése - 2020.8.17 és 2020.8.19. 7:30-14:30-ig celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Darovanie krvi v Mostovej - Véradás Hidaskürtön 1

Darovanie krvi v Mostovej - Véradás Hidaskürtön

Občianske združenie KaKaDu, v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nových Zámkoch Vás srdečne pozýva na dobrovoľné darovanie krvi, ktorý sa uskutoční dňa 19. augusta, v stredu od 8.00 hod. do 11.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Mostovej. -

A hidaskürti székhelyű KaKaDu polgári társulás és az érsekújvári vérátömlesztő és hematológiai állomás ezúton szeretettel meghívja a lakosságot az augusztus 19-én, szerdán megrendezésre kerülő önkéntes véradásra, melyre 8 és 11 óra között kerül sor a hidaskürti kultúrház épületében. celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Oznamujeme občanom, že dňa 11.08.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.08.11-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.
celý text

ostatné | 7. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék 1

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že dňa 31.07.2020, v piatok bude pošta celý deň zatvorená. -

A helyi posta vezetője értesíti a lakosokat, hogy a posta 2020.07.31-én, pénteken egész nap zárva lesz. celý text

ostatné | 30. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Pracovná ponuka - Munkalehetőség 1

Pracovná ponuka - Munkalehetőség

ABC JOBS, s.r.o. celý text

ostatné | 24. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
 Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 21.07.2020 ( v utorok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.07.21-én (kedden) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban. celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Oznamujeme občanom, že dňa 14.07.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.07.14-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé. celý text

ostatné | 13. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 07.07.2020 ( v utorok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.07.07-én (kedden) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Vážení občania!
Oznamujeme Vám, že Čierna Voda - Šóriákoš otvára svoju prevádzku Voda Tour s reštauráciou Lake - Side v sobotu, 4. júla s možnosťou odpočinku na pláži a rybolovu. Tešíme sa na Vašu návštevu! -

Tisztelt lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy a sóriákosi Voda Tour szombaton, július 4-én megnyitja kapuit a Lake - Side vendéglővel együtt, ahol a pihenni vágyók horgászhatnak, valamint strandolhatnak. Mindenkit szeretettel várnak! celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Pracovná ponuka - Munkalehetőség 1

Pracovná ponuka - Munkalehetőség

Spoločnosť Pannon-Work Slovakia hľadá operátorov výroby v automobilovom priemysle do Voderád. Náplňou práce je výroba a skladanie autosedačiek na 2 zmeny. Mzda je 765 eur, s bonusmi môže byť až 1000 eur. Stravovanie je zabezpečené a doprava tiež z nasledovných miest a obcí: Biely Kostol, Boleráz, Bučany, Galanta, Hlohovec, Jelka, Kajal, Pezinok, Šala, Šelpice, Šulekovo, Trakovice, Váhovce, Vozokany, Neded, Pieštany, Vlčany, Kolárovo, Iža, Komárno. Mesačné bonusy sú vo výške 17%, plus 100 eur prítomnostný bonus. Informovať sa môžete na telefónnom čísle: 0915 995 618 alebo životopisy zasielať na mailovú adresu: cv@pannonwork.sk. -

A dunaszerdahelyi Pannon-Work Slovakia, k.f.t. operátorokat keres Vedrődre (Voderady) autóipari munkára. A feladat autóülések összeszerelése 2 műszakban. Az alap fizetés 765 eur, ez bónuszokkal 1000 eur is lehet. Étkezés biztosítva és a szállítás is a következő városokból, falvakból: Biely Kostol, Boleráz, Bučany, Galánta, Galgóc, Jóka, Kajal, Bazin, Vágsellye, Šelpice, Šulekovo, Trakovice, Vága, Vezekény, Negyed, Pőstyén, Farkasd, Gúta, Izsa, Komárom. Havi bónusz 17%, valamint 100 eur jelenléti bónusz. Jelentkezni és érdeklődni a 0915 995 618-as telefonszámon lehet vagy életrajzot küldeni a cv@pannonwork.sk e-mail címre.

celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
ZOOM Optika 1

ZOOM Optika

Dňa 23. júna (v utorok) príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžte si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na tržnici, v čase od 9:00 do 10:00 hodiny. -
A pozsonyi ZOOM optika látásvizsgálatra kínál lehetőséget Önöknek június 23-án (kedden) falunkban. A vizsgálat során ellenőrzik a belső szemnyomást, a látásélességet, valamint új szemüvegkeretet is választhatnak. A viszgálat a piactéren lesz 9:00 - 10:00 óra között, egy megjelölt, fehér kisbuszban.
celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že dňa 11.06.2020 (vo štvrtok) bude pošta celý deň zatvorená. -

A helyi posta vezetője értesíti a lakosokat, hogy a posta 2020.06.11-én, csütörtökön egész nap zárva lesz. celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Odpis plynomerov - Gázórák leolvasása 1

Odpis plynomerov - Gázórák leolvasása

Oznamujeme občanom, že od 10. júna 2020 t.j. od stredy, bude poverená osoba vykonávať v našej obci odpis plynomerov. Žiadame občanov, aby umožnili prístup k plynomerom. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020. június 10-től, szerdától, megkezdik a gázórák állásának leolvasását. Kérjük a lakosokat, hogy tegyék lehetővé a gázórákhoz való hozzáférést. celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Očkovanie psov - Kutyák oltása veszettség ellen 1

Očkovanie psov - Kutyák oltása veszettség ellen

Obvodný zverolekár MVDr. Bartaloš oznamuje občanom, majiteľom psov, že dňa 4. júna 2020 (vo štvrtok) bude očkovať psov proti besnote a to v čase od 16-tej do 17-tej hodiny pri reštaurácii Provence. Očkovanie psov proti besnote je povinné pre psov od veku troch mesiacov. Poplatok za očkovanie je 5 EUR. - A körzeti állatorvos, MVDr. Bartaloš tudatja a lakosokkal, kutyatulajdonosokkal, hogy 2020. június 4-én (csütörtökön) 16.00 órától 17.00 óráig a Provence vendéglőnél veszettség ellen fogja beoltani a kutyákat. Az oltás három hónapos kortól kötelező. Az oltás díja 5 EUR. celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber elektroodpadu - Elektromos hulladék gyűjtése 1

Zber elektroodpadu - Elektromos hulladék gyűjtése

Oznamujeme občanom, že dňa 04.06.2020 (vo štvrtok) budú zbierať zamestnanci obecného úradu elektroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, práčky, výpočtovú techniku, rádiá, TV prijímače…). Zber začne od rána. Prosíme obyvateľov aby elektroodpad vyložili pred rodinné domy, alebo nahlásili na obecnom úrade ak potrebujú pomoc pri manipulácií s elektroodpadom. Tel. č. 031/7848297 -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.06.04-én (csütörtökön) reggel, a községi hivatal dolgozói elektromos hulladékot fognak gyűjteni (hűtők, mélyhűtők, tűzhelyek, mosógépek, számítástechnikai berendezések, rádiók, TV készülékek…). Kérjük a lakosokat, hogy az elektromos hulladékot helyezzék ki a házak elé. Amennyiben segítségre van szüksége a hulladék kihelyezéséhez, igényét jelezze a községi hivatalban. Tel. szám 031/7848297 celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Oznamujeme občanom, že dňa 02.06.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.06.02-án (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé. celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Pokyny k otvoreniu MŠ od 1.júna 2020 - Irányelvek az óvoda 2020. június 1-jei megnyitásához 1

Pokyny k otvoreniu MŠ od 1.júna 2020 - Irányelvek az óvoda 2020. június 1-jei megnyitásához

Od 1.6.2020 sa otvára MŠ s VJM v Čiernej Vode - 2020.06.01-től újra megnyílik a feketenyéki  óvoda celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Pokyny k otvoreniu školy od 1.júna 2020 -  Irányelvek az iskola 2020. június 1-jei megnyitásához 1

Pokyny k otvoreniu ZŠ od 1.júna 2020 - Irányelvek az iskola 2020. június 1-jei megnyitásához

Od 1.6.2020 sa otvára ZŠ s VJM v Čiernej Vode pre 1-4. ročník - 2020.06.01-től újra megnyílik a feketenyéki alapiskola  celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Zníženie tlaku a množstva dodávky pitnej vody - Vízellátás akadozása

Oznamujeme občanom že zajtra, dňa 12.5.2020 od 8:00 do 15:00 hod. bude z dôvodu opravy poruchy na prívodnom potrubí verejného vodovodu znížený tlak a množstvo dodávanej pitnej vody. Žiadame obyvateľov o dostatočné predzásobenie sa pitnou vodou na celú dĺžku opravy. Rozsah doby zníženého tlaku sa môže zmeniť. -

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy holnap, 2020.5.12-én 8:00 és 15:00 között a vízvezeték meghibásodásának javítása miatt az ivóvíz mennyisége az alacsony víznyomás miatt csökkenhet. Kérjük Önöket, hogy biztosítsanak elegendő ivóvizet a javítás idejére. A javítás időtartama változhat.
celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber plastov - Műanyag hulladék gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag hulladék gyűjtése

Oznamujeme občanom, že dňa 05.05.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.05.05-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé. celý text

ostatné | 30. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Likvidácia hygienických pomôcok - Higiéniai eszközök likvidálása 1

Likvidácia hygienických pomôcok - Higiéniai eszközök likvidálása

Chceli by sme upozorniť občanov, že ochranné hygienické pomôcky ako rúška, rukavice, či vreckovky nepatria do triedeného odpadu. Na základe odporúčania Ministerstva životného prostredia použité hygienické pomôcky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky/vrecka a hodiť do zmesového komunálneho odpadu – teda do smetných nádob na komunálny odpad. -
Szeretnénk felhívni a lakosok figyelmét, hogy a higiéniai eszközöket, mint a szájmaszk, kesztyű, papírzsebkendő, nem szabad a szelektív hulladékgyűjtőkbe tenni. A Környezetvédelmi Minisztérium ajánlása alapján a használt egészségügyi eszközöket szorosan le kell zárni egy műanyag zacskóba/zsákba, és közösségi hulladékba kell dobni – azaz a szemétkukákba. celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Kontajnery na bioodpad - Konténerek biohulladékra

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že dňa 22. apríla 2020 boli rozmiestnené v našej obci veľkoobjemové kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad). Kontajnery nájdete pred kultúrnym domom, pri cintoríne a pri obchode COOP Jednota. Žiadame občanov, aby do kontajnerov ukladali len ten druh odpadu, na ktorý je daný kontajner určený. -

Kedves lakosok,
értesítjük Önöket, hogy 2020. április 22-én falunkban nagytérfogatú konténerek lettek elhelyezve lebomló hulladék (zöld hulladék) számára. A konténereket megtalálják a kultúrház előtt, a temetőnél valamint a COOP Jednota üzletnél. Kérjük a lakosokat, hogy a konténerekbe más hulladékot ne dobáljanak, csak azt, ami a konténerbe való.

celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Odpis elektromerov - Villanyórák leolvasása 1

Odpis elektromerov - Villanyórák leolvasása

Oznamujeme Vám, že od 14.4.2020 do 16.4.2020 bude prebiehať odpočet elektromerov v našej obci. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektriny, bez ohľadu na dodávateľa. V snahe obmedziť osobný kontakt, ak má niekto elektromer vo dvore, alebo vo vnútri domu, môže vyvesiť na bránu lístok s menom, číslom elektromera,stavom a podpisom. Prípadne zaslať v uvedenom termíne SMS,MMS s adresou, menom, číslom elektromera a stavom na číslo 0903510832. -
Értesítjük a lakosokat, hogy április 14 – 16. között kerül sor a villanyórák leolvasására községünkben. A leolvasás minden villamosenergia-fogyasztóra vonatkozik, függetlenül a szolgáltatótól. A személyes kapcsolat korlátozása érdekében, ha a villanyórája nem jól látható helyen, az udvaron, vagy bent a házban található írja le egy papírra a következő információkat és függessze ki a kapura: név, villanyóra száma, villanyóra állása, aláírás. Vagy pedig küldje el SMS vagy MMS formájában a megadott tel. számra 0903510832 a következő adatokkal: cím, név, villanyóra száma, villanyóra állása. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam o odpočte vodomerov za apríl 2020 - Értesítés a vízórák 2020. áprilisi leolvasásáról 1

Oznam o odpočte vodomerov za apríl 2020 - Értesítés a vízórák 2020. áprilisi leolvasásáról

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v mesiaci apríl 2020 v obci Čierna Voda.
Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 20. 4. 2020 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 609 alebo 0911 044 610 alebo na stránkach www.zsvs.sk nájdete formulár na nahlásenie stavu vodomeru. Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 30. 4. 2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

A Nyugatszlovákiai Vízművek értesítik a lakosságot, hogy a kihirdetett rendkívüli helyzet miatt, a koronavírus -járvány terjedésének megelőzése érdekében a vállalat dolgozói nem fogják községünkben leolvasni a vízórák állását az áprilisi hónapban.
Ezért kérik az ügyfeleket, hogy a vízórák állását 2020. április 20-ig jelentsék be az alábbi telefonszámok egyikén 0911 044 609 / 0911 044 610, vagy a www.zsvs.sk weboldalán található űrlap kitöltésével. Azoknak az ügyfeleknek, akik nem jelentik be a vízóra állapotát, az előző időszak átlagfogyasztása alapján fogják elvégezni számlázást. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Oznamujeme občanom, že dňa 07.04.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.04.07-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé. celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
1

Seniori, sme tu pre Vás! - Vigyázzunk idős szeretteinkre!

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie. -
A jelenlegi válsághelyzetben a bűnmegelőzés elkerülése érdekében a Belügyminisztérium Bűnmegelőzési Osztálya rövidebb tanácsokat, ajánlásokat tartalmazó szórólapot készített. Ezek az információk elsősorban a legveszélyeztetebb célcsoport - IDŐSEK - biztonságának növelésére irányulnak, de a tájékoztató más korosztályok számára is hasznos lehet. Minél több információt kapunk, annál alacsonyabb a bűncselekmény kockázata. celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése  1

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 30.03.2020 od 7:30 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny niektoré ulice. -

Západoslovenská distribučná, a.s. társaság tudatja a lakosokkal, hogy munkálatok miatt, 2020.03.30-án 7:30-tól 15:30-ig falunk egyes részein szünetelni fog az áramszolgáltatás. celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Nové letáky - Új tájékoztatók - MZ SR-COVID 19

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19. Čo robiť, ak ste chorý? Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19. Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19. -
10 ajánlás COVID-19 esetére. Mit tegyen, ha beteg? Magasabb kockázatnak kitett személyek. Hogyan segítsen magán és másokon. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM - ĚRTESÍTÉS 1

OZNAM - ÉRTESÍTÉS

Vážení klienti a návštevníci úradu, na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 OBECNÝ ÚRAD bude ZATVORENÝ od 13.03.2020 do odvolania.
V prípade potreby (pohreb atď.) nás môžete kontaktovať na:
e-mail: ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk
tel.: 0911 241 440, 0911 265 372. -

Tisztelt ügyfeleink és látogatóink, a kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel a COVID-19 vírus miatt a KÖZSÉGI HIVATAL 2020.03.13-tól visszavonásig ZÁRVA TART.
Szükség (temetés stb.) esetén az elérhetőségünk:
e-mail: ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk
tel.: 0911 241 440, 0911 265 372. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Bezplatné WiFi v obci Čierna Voda - Ingyenes WiFi Feketenyéken

Obec Čierna Voda poskytuje bezplatne WiFi signál na dvanástich verejných priestranstvách v obci po dobu nasledujúcich troch rokov. -
Községünkben 12 nyilvános helyszínen érhető el az ingyenes Wifi az elkövetkezendő három évben.
celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Scan4

Koronavírus - odporúčania/ajánlások

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom? Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom s objaví sa u Vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť? Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19. -

Hogyan csökkentsük a koronavíros-fertőzés kockázatát? Mit tegyen, ha az új koronavírus által érintett területekről tér haza, és hőemelkedést, lázat, köhögést vagy légzési nehézségeket, légszomjat tapasztal? Ajánlások a COVID-19-cel fertőzött térségből érkező emberek számára.


celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Oznamujeme občanom, že dňa 10.03.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.03.10-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé. celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 24.02.2020 ( v pondelok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.02.24-én (hétfőn) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban. celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT 1

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 20.02.2020 do 21.02.2020 (vo štvrtok a piatok) nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2020.02.20-tól 2020.02.21-ig (csütörtökön és pénteken) nem rendel. celý text

ostatné | 20. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 10.02.2020 ( v pondelok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.02.10-én (hétfőn) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban. celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Oznamujeme občanom, že dňa 11.02.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.02.11-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé. celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT 1

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 30.01.2020 do 03.02.2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 04.02.2020. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2020.01.30-tól 2020.02.03-ig nem rendel. A rendelést 2020.02.04-én kezdi meg. Helyettesíti MUDr. Csibová Tallóson. celý text

ostatné | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
KOMÍNY a požiarna ochrana – zákonné povinnosti  - KÉMÉNYEK és tűzvédelem -  jogszabályi kötelezettségek  1

KOMÍNY a požiarna ochrana – zákonné povinnosti - KÉMÉNYEK és tűzvédelem - jogszabályi kötelezettségek

Právnické aj fyzické osoby majú zo zákona vyplávajúce povinnosti, ktoré slúžia na ochranu Vášho zdravia, života, aj majetku. Každý je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou. -

A jogi és természetes személyekre az Ön egészségének, életének és vagyonának védelmét szolgáló törvényből eredő kötelezettségek vonatkoznak. Mindenki köteles a tulajdonában, vagy a használatában álló épületei, vagy a helységei kéményeinek megfelelően képesített személy általi rendszeres kitisztításának és ellenőrzésének biztosítására.

celý text

ostatné | 27. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése  1

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 30.01.2020 od 7:30 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny niektoré ulice. -

Západoslovenská distribučná, a.s. társaság tudatja a lakosokkal, hogy munkálatok miatt, 2020.01.30-án 7:30-tól 15:30-ig falunk egyes részein szünetelni fog az áramszolgáltatás. celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - Gazdaságok nyilvántartása egy sertéssel belföldi fogyasztásra 1

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - Gazdaságok nyilvántartása egy sertéssel belföldi fogyasztásra

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta Vám vzhľadom na situáciu s výskytom afrického moru ošípaných (AMO) zasiela informačný materiál pre chovateľov „Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ a informačné letáky. -
A Regionális Állatorvosi - és Élelmezési Hivatal a sertések afrikai pestissel történő megbetegedésének előfordulása kapcsán, információs anyagot küld az állattartóknak, belföldi fogyasztásra szánt, egy sertéssel rendelkező gazdasások nyilvántartási folyamatának iránymutatására.

celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 13.01.2020 ( v pondelok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.01.13-án (hétfőn) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban. celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Oznamujeme občanom, že dňa 14.01.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.01.14-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé. celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznámenie  - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Silvestrovský ples v Mostovej - Szilveszteri bál Hidaskürtön celý text

ostatné | 27. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Výzva na podanie daňového priznania - Felhívás az adóbevallás beadására 1

Výzva na podanie daňového priznania - Felhívás az adóbevallás beadására

Obec Čierna Voda, ako správca dane v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás vyzýva na podanie daňového priznania k dani  z nehnuteľností na rok 2020 do termínu 31.01.2020. -

Feketenyék község, mint a helyi adók kezelője a T.t. 563/2009 sz., adóigazgatásról szóló törvénye alapján felhívjuk az Ön figyelmét, hogy ingatlanadó bevallását a 2020-as évre legkésőbb 2020.01.31-ig köteles benyújtani.
celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Stránkové dni počas vianočných sviatkov -
Ügyfélfogadás az ünnepek alatt celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT 2

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 20.12.2019 do 27.12.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 30.12.2019. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2019.12.20-tól 2019.12.27-ig nem rendel. A rendelést 2019.12.30-án kezdi meg. Helyettesíti MUDr. Csibová Tallóson. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Odvoz odpadu počas sviatkov - Szemétszállítás az ünnepek alatt 2

Odvoz odpadu počas sviatkov - Szemétszállítás az ünnepek alatt

Oznamujeme Vám, že počas vianočných sviatkov sa posúva vývoz komunálneho odpadu zo štvrtka na sobotu 28.12.2019.

Értesítjük a lakosokat, hogy az ünnepekre való tekintettel a háztartási hulladékot csütörtök helyett szombaton, 2019.12.28-án fogják elszállítani.
celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
DETSKÁ LEKÁRKA V MOSTOVEJ - GYERMEKORVOS HIDASKÜRT 1

DETSKÁ LEKÁRKA V MOSTOVEJ - GYERMEKORVOS HIDASKÜRT

Obvodná detská lekárka MUDr. Záhončíková oznamuje občanom, že od 23.12.2019 do 31.12.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 02.01.2020. Zastupovať ju bude MUDr. Valkár v Jelke.

A körzeti gyermekorvos MUDr. Záhončíková értesíti a lakosokat, hogy 2019.12.23-tól 2019.12.31-ig szabadság miatt nem rendel. A rendelést 2020.01.02-án kezdi meg. Helyettesíteni MUDr. Valkár fogja Jókán. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
V Ý Z V A - F E L S Z Ó L Í T Á S 1

V Ý Z V A - F E L S Z Ó L Í T Á S

Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam -
Felszólítás a sírhelyek bérleti szerződésének megkötésére celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Zmena odpočtového a fakturačného cyklu - Változás a leolvasási és számlázási időszakban 1

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu - Változás a leolvasási és számlázási időszakban

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Oznamujeme občanom, že dňa 03.12.2019 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.12.03-án (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Seniori pozor - Idősek figyelem 1

Seniori pozor - Idősek figyelem

Osobný list riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante -

Galántai Járási Rendőrkapitányság főkapitányának levele celý text

ostatné | 19. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése 3

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 03.12.2019 od 7:30 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny niektoré ulice. -

Západoslovenská distribučná, a.s. társaság tudatja a lakosokkal, hogy munkálatok miatt, 2019.12.03-án 7:30-tól 15:30-ig falunk egyes részein szünetelni fog az áramszolgáltatás. celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Úradné hodiny - Űgyfélfogadás 1

Úradné hodiny - Ügyfélfogadás

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 18.11.2019 (v pondelok) na obecnom úrade nebudú úradné hodiny. Za porozumenie Vám ďakujeme. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.11.18-án (hétfőn) a községi hivatalban nem lesz ügyfélfogadás. Megértésüket köszönjük! celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Zber papiera - Papírgy 1

Zber papiera - Papírgyűjtés

Oznamujeme občanom, že od 18.11.2019 do 22.11.2019 sa uskutoční v našej škole zber papiera. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.11.18-tól 2019.11.22-ig iskolánkban papírgyűjtés lesz. celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
SK

Výzva - Felhívás

Obec Čierna Voda vyzýva ľudí na zbierku pre deti s onkologickým ochorením -
Feketenyék község felhívja a lakosok figyelmét a daganatos gyermekekért folytatott gyűjtésre celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Deň vojnových veteránov  - Az emlékezés napja  2

Deň vojnových veteránov - Az emlékezés napja

Dňa 11 novembra o 11:11 hod. v rámci Medzinárodného dňa vojnových veteránov si pripomenieme vojakov padlých v I. svetovej vojne rozozvučaním zvonov v každej obci na celom Slovensku. -

November 11-én 11:11-kor az emlékezés és fegyverszünet napján a harangok megszólaltatásával a világháborúban elesett katonákra emlékezünk. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

III. "Hajlik a rózsafa" - hudobný večer - nótaest

10. novembra 2019 (nedeľa) o 16.00 v kultúrnom dome v Mostovej -
2019.november 10. (vasárnap) 16.00 órakor Hidaskürtön a kultúrházban celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
VIII. ZABÍJAČKOVÁ SÚŤAŽ - VIII. VÍZKELETI BÖLLÉRVERSENY 1

VIII. ZABÍJAČKOVÁ SÚŤAŽ - VIII. VÍZKELETI BÖLLÉRVERSENY

9.11.2019 - Čierny Brod - na parkovisku pred ZŠ so začiatkom o 07:00 hod.
2019.11.9. - Vízkelet - az alapiskola előtti téren reggel 07:00 órai kezdettel celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Oznamujeme občanom, že dňa 05.11.2019 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.11.05-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
V ý z v a - F e l s z ó l í t á s 1

V ý z v a - F e l s z ó l í t á s

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad -

Felszólítás az ingatlanadó, az ebadó és a kommunális hulladék és építési törmelék helyi illetékének befizetésére celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
OR PZ v Galante 1

OR PZ v Galante

Upozornenie Okresného riaditeľstva PZ v Galante -

A Galántai Járási Rendőrkapitányság figyelmeztetése
celý text

ostatné | 29. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

OPTIKA ANPEK celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
DPO SR  1

DPO SR

Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v období "Zimnej vykurovacej sezóny 2019/2020"

A 2019/2020-as téli fűtési szezon során fellépő tüzek megelőzésére irányuló intézkedések celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Detská lekárka v Mostovej - Gyermekorvos Hidaskürt 1

Detská lekárka v Mostovej - Gyermekorvos Hidaskürt

Obvodná detská lekárka MUDr. Záhončíková oznamuje občanom, že od 23.10.2019 do 25.10.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ju bude MUDr. Valkár v Jelke.

A körzeti gyermekorvos MUDr. Záhončíková értesíti a lakosokat, hogy 2019.10.23-tól 2019.10.25-ig szabadság miatt nem rendel. Helyettesíteni MUDr. Valkár fogja Jókán. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Vodomer

Odpis vodomerov - Vízórák leolvasása

Oznamujeme občanom, že od 16.10.2019 (streda) budú odpisovať stav vodomerov. Žiadame občanov, aby umožnili prístup k vodomerom.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.10.16-án (szerda) megkezdik a vízórák állásának leolvasását. Kérjük a lakosokat, hogy tegyék lehetővé a vízórákhoz való hozzáférést. celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Slovenská pošta

Oznámenie - Értesítés

Slovenská pošta celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése 1

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

15.10.2019 od 7:30 hod. do 15:30 hod.
2019.10.15. 7:30-tól 15:30-ig celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
ZOOM optika 1

Meranie zraku - Látásvizsgálat

ZOOM optika celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Európa a polgárokért - IPOLYNYÉK 2019

"EURÓPA JÖVŐJE: A FEHÉRKÖNYV LAPJAI – TALÁLKOZÓNK NAPJAIN” celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
ČO PATRÍ A ČO NEPATRÍ DO NÁDOBY? - MIT SZABAD ÉS MIT NEM A KUKÁBA DOBNI? 1

ČO PATRÍ A ČO NEPATRÍ DO NÁDOBY? - MIT SZABAD ÉS MIT NEM A KUKÁBA DOBNI?

Oznam - Értesítés celý text

ostatné | 4. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
VÝMENA PLECHOVÝCH NÁDOB ZA PLASTOVÉ - FÉM KUKÁK CSERÉJE MŰANYAGRA 1

VÝMENA PLECHOVÝCH NÁDOB ZA PLASTOVÉ - FÉM KUKÁK CSERÉJE MŰANYAGRA

FCC Slovensko, s.r.o. celý text

ostatné | 4. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
zber plastov

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Oznamujeme občanom, že dňa 01.10.2019 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.10.01-jén (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé. celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
festival

Jablkový a kačací festival - Alma és kacsafesztivál

Kráľov Brod 4-5.10.2019
Királyrév 2019.10.4-5. celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Oznámenie - Értesítés

Vedúca pošty oznamuje občanom, že zajtra 17.09.2019 (utorok) bude pošta celý deň zatvorená.

A posta vezetője értesíti a lakosokat, hogy a posta holnap, 2019.09.17-én (kedd) egész nap zárva lesz. celý text

ostatné | 16. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Jazdecké preteky - Lóverseny

Pozvánka - Meghívó

Vážení obyvatelia! Obec Veľké Úľany usporiada 46. ročník tradičných jazdeckých pretekov, pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konajú 7. septembra 2019 v sobotu od 12.00 hodiny v jazdeckom areáli vo Veľkých Úľanoch. Vstupné je bezplatné. O občerstvenie a bohatú tombolu je postarané. Po ukončení pretekov prebehne vylosovanie tomboly. Sprievodným programom pretekov sú: prechádzka v koči ťahanom koňmi, vyhliadkový balón, pre deti skákací hrad, maľovanie na tvár a skladanie balónov. Vo večernom programe sa uskutoční disko zábava . Každého návštevníka srdečne očakávame!

Tisztelt lakosok! Nagyfödémes község és Nagyszombat megye közösen szervezi meg idén 46. alkalommal a már hagyományos lóversenyt, amely 2019. szeptember 7 –én, szombaton, 12.00 órakor lesz a helyi lóversenypályán. A belépti díj ingyenes. Gazdag frissítőről, és tomboláról gondoskodva van. A lóverseny befejezése után kerül sor a tombola kisorsolására. A rendezvény kísérőprogramja sétakocsikázás, hőlégballon, a gyerekeknek arcfestés, lufi hajtogatás és ugráló vár. Az esti programban Diszkó lesz. Minden látogatót sok szeretettel várunk! celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

ZBER PLASTOV - MŰANYAG HULLADÉK GYŰJTÉSE

Oznamujeme občanom, že dňa 03.09.2019 (utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.09.03-án (kedd) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé. celý text

ostatné | 2. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Západoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa S 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 18.09.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 07:30 hod. do 16:00 hod.:

LOKA STRÁŽNY DOM č. 354
ČIERNA VODA č. 1 , 160, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 228/VE, 228/ZA, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
248, 249, 249/VE, 250, 251, 252, 253, 254, 254/ve, 255, 256, 256/VE, 257, 258, 259, 260, 260/BL, 261, 262,
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 304/op, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 315/OP, 315/PRl, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 332/BL, 332/ZA, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
345, 346, 347, 347/VE, 348, 349, 353, 353/ZA, 355, 356, 356/ZA, 362, 365, 367, 369, 370, 373, 374, 376,
378, 379, 380, 388, 405, 411, 420, 421, 424, 429, 431, 466, 478, 517, 520/-, 904, 907/219, 907/240, 911/73,
917, 917/265, 917/299

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Ďakujeme za spoluprácu.
celý text

ostatné | 30. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
MŠ Čierna Voda - Feketenyék-i Óvoda

MŠ Čierna Voda - Feketenyék-i Óvoda

Oznámenie - Értesítés
Oznamujeme rodičom, že miestna Materská škola v Čiernej Vode otvára brány 2. septembra 2019 od 6:30. 

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a Feketenyék-i  Óvoda 2019. szeptember 2-án 6:30-tól várja az óvodás gyerekeket. celý text

ostatné | 30. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
MTNY Alapiskola Feketenyék

Základná škola s vyuč. jazykom maď. v Čiernej Vode - MTNY Alapiskola Feketenyék

Miestna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským oznamuje cteným rodičom a žiakom, že slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020 sa bude konať 2. septembra o 8:00 hodine v budove školy. Každého srdečne očakávajú!

A helyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola értesíti a tisztelt szülőket és tanulókat, hogy a 2019/2020-as tanítási év ünnepélyes megnyitójára szeptember 2-án 8:00 órakor kerül sor az alapiskola épületében. Mindenkit szeretettel várnak!


❗????Továbbá ezúton értesítünk mindenkit,hogy iskolánk telefonszáma megváltozott. Az új telefonszám: 0910 760 347.????
❗????Naše nové telefónne číslo: 0910 760 347 ???? celý text

ostatné | 30. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Oznámenie - Értesíteés

Oznámenie - Értesítés

Oznamujeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu bude aj zajtra ( 29.08.2019 ), v skorých ranných hodinách.

Értesítjük a falu lakosságát, hogy a háztartási hulladékot holnap is ( 2019.08.29. ) szedik,  a kora reggeli órákban. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Oznámenie - Értesítés

ZŠ s vyuč. jazykom maď. - MTNY Alapiskola Hidaskürt

Oznamujeme rodičom  a žiakom miestnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Mostovej, že  slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2. septembra 2019 o 7:45 hodín. Podujatie je verejne prístupné.

Ďalej  oznamujeme rodičom, že 2. septembra 2019 od 6:30 otvára brány aj miestna materská škola v Mostovej.A hidaskürti Alapiskola és Óvoda értesíti a kedves szülőket és diákjait, hogy az ünnepélyes tanévnyitóra 2019. szeptember 2-án kerül sor az iskola A pavilonjában. A rendezvény nyilvános.

Továbbá értesítjük a kedves szülőket, hogy a hidaskürti óvoda 2019. szeptember 2-án 6:30-tól várja az óvodás gyerekeket. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Detská lekárka v Mostovej - Gyermekorvos Hidaskürt 1

Detská lekárka v Mostovej - Gyermekorvos Hidaskürt

Obvodná detská lekárka MUDr. Záhončíková oznamuje občanom, že od 26.08.2019 do 30.08.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ju bude MUDr. Valkár v Jelke.

A körzeti gyermekorvos MUDr. Záhončíková értesíti a lakosokat, hogy 2019.08.26-tól 2019.08.30-ig szabadság miatt nem rendel. Helyettesíteni MUDr. Valkár fogja Jókán. celý text

ostatné | 23. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná