Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

POZOR/FIGYELEM 1

POZOR/FIGYELEM

Vážení občania, dôrazne Vás žiadame, aby ste komunálny odpad nesypali do kontajnerov pri cintoríne. Tieto kontajnery slúžia len na odpad z cintorína! Kto bude nahlásený, zaplatí odvoz týchto kontajnerov!
Tisztelt lakosok, kérjük Önöket, hogy a temető melletti konténerbe kizárólag a temetőből származó hulladékot tegyék, TILOS kommunális szemetet beledobni! Akit bejelentenek ill. tetten érnek az köteles megfizetni a konténer elszállíttatását! celý text

ostatné | 14. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
Den detí/Gyermeknap 2016 1

Den detí/Gyermeknap 2016

Prekvapenie pre naše deti od pani starostky Zuzany Csadyovej - návšteva dvoch obľúbených postavičiek Mickey a Minnie.
Polgármester asszonyunk, Csady Zsuzsa meglepetése gyerkőceink számára - kedvenc mesefiguráik Mickey és Minnie. celý text

ostatné | 1. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
Bezplatné právne poradenstvo/Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo od 9.5.2016/Ingyenes jogi tanácsadás 2016.5.9-től

Obec Čierna Voda pripravila pre obyvateľov obce možnosť bezplatného právneho poradenstva v rozsahu základnej právnej rady v otázkach týkajúcich sa bežných oblastí práva – napr. rodinné právo (rozvod, určenie vyživovacej povinnosti, úprava styku dieťaťa s rodičmi, určenie otcovstva, zapretie otcovstva), občianske právo, dedičské právo, pracovnoprávne vzťahy, katastrálne konanie, vlastnícke spory, susedské spory. Poradenské služby sú poskytované advokátkou, Mgr. Denisou Madulovou aj v maďarskom jazyku.
Obyvatelia obce môžu využiť právne poradenstvo každý druhý a štvrtý pondelok v mesiaci,
v čase od 13.00 hod do 16.00 hod na obecnom úrade.

Feketenyék község lehetőséget nyújt a falu lakosainak ingyenes jogi tanácsadásra. Tanácsadási segítséget az alábbi jogterületeken lehet kérni: családjog (pl. válóper, házassági vagyonjog, gyermektartásdíj, gyermekláthatás, apasági vizsgálat), polgári jog, öröklési jog, munkaügyi kapcsolatok jogi szabályozása, kataszteri eljárás, tulajdonjogi viták,szomszédjogi viták.
A jogi tanácsadást Mgr. Madula Denisa ügyvédnő nyújtja magyar nyelven is, minden hónap második és negyedik hétfőjén, 13:00 órától 16:00 óráig a községi hivatalban.
celý text

ostatné | 6. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Kurzy pre DHZ

Képzések önkéntes tűzoltók számára celý text

ostatné | 15. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Štúdium 1

Štúdium

Vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2016/2017 celý text

ostatné | 4. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Školenie DHZ 1

Školenie DHZ

Odborná príprava na obsluhu hasičskej techniky Iveco Daily celý text

ostatné | 19. 1. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante pripomína chodcom aj cyklistom aby nezabúdali na povinnosti, ktoré musia dodržiavať

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante pripomína chodcom aj cyklistom aby nezabúdali na povinnosti, ktoré musia dodržiavať celý text

ostatné | 9. 11. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Slávnostné odovzdávanie protipovodňového vozíka/Árvízvédelmi eszközökkel felszerelt pótkocsi ünnepélyes átadása.

Slávnostné odovzdávanie protipovodňového vozíka dňa 22.10.2015 v Galante, za ktorý sme vďační ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, predsedovi strany Most-Híd Bélovi Bugárovi a všetkým, ktorí majú zásluhu na tom, že sme vozík dostali. Veľmi sa mu tešíme  /
Árvízvédelmi eszközökkel felszerelt pótkocsi ünnepélyes átadása október 22-én Galántán, amelyet szívből köszönünk Kaliňak Robert belügyminiszter úrnak, Bugár Bélának a Híd párt elnökének és természetesen mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy megkapjuk. Nagyon örülünk neki 
celý text

ostatné | 23. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Dňa 17.10.2015 sa jednotka Dobrovoľného hasičského zboru v Čiernej Vode zúčastnila na taktickom cvičení v Galante/ 2015.10.17-én a FEKETENYÉKI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK csapata részt vett a Galántán megrendezett taktikai gyakorlaton.

Dňa 17.10.2015 sa jednotka Dobrovoľného hasičského zboru v Čiernej Vode zúčastnila na taktickom cvičení v Galante/ 2015.10.17-én a FEKETENYÉKI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK csapata részt vett a Galántán megrendezett taktikai gyakorlaton. celý text

ostatné | 21. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
Oboznámenie verejnosti - prerušenie distribúcie elektriny 2

Oboznámenie verejnosti - prerušenie distribúcie elektriny

Oboznámenie verejnosti - prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 13. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Pozvánka - Meghívó

Rozvojové možnosti v obci Čierna Voda do roku 2022" "Feketenyék község fejlesztési lehetöségei 2022-es évig" celý text

ostatné | 7. 10. 2015 | Autor:
#

Informačný list - információs lap

Miestna akčná skupina Dudváh a Obec Čierna Voda celý text

ostatné | 7. 10. 2015 | Autor:
POZOR ZMENY!!!! FIGYELEM VÁLTOZÁS!!! 1

POZOR ZMENY!!!! FIGYELEM VÁLTOZÁS!!!

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2015/2016 - Vaše požiadavky nám oznámte do 14.10.2015 na obecný úrad.


Menetrendi változások az autóbusz közlekedésben a 2015/2016-os idöszakra - igényeiket kérjük jelezzék 2015 október 14-ig a községi hivatalban.
celý text

ostatné | 30. 9. 2015 | Autor:
Okresné riaditeľstvo PZ v Galante pripomína chodcom aj cyklistom, aby nezabúdali na povinnosti, ktoré musia dodržiavať! 1

Okresné riaditeľstvo PZ v Galante pripomína chodcom aj cyklistom, aby nezabúdali na povinnosti, ktoré musia dodržiavať!

Okresné riaditeľstvo PZ v Galante pripomína chodcom aj cyklistom, aby nezabúdali na povinnosti, ktoré musia dodržiavať! celý text

ostatné | 23. 9. 2015 | Autor:
#

Deň záchranných a ozbrojených zložiek

Dňa 14.09.2015 naši škôlkari a žiaci základnej školy sa zúčastnili na podujatí "Deň záchranných a ozbrojených zložiek" v Galante celý text

ostatné | 14. 9. 2015 | Autor:
prvá
z 2
ďalší posledná