Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
20.08.2019

Mandátna zmluva

276

1 000,00 EUR

SAFI SK, s.r.o.

Obec Čierna Voda

09.08.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1134/2019/D

275

Nincs megadva

VUB ,as

Obec Čierna Voda

09.08.2019

Zmluva o termínovanom úvere č. 754/2019/UZ

274

54 480,84 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

31.07.2019

ZMLUVA č. 135130 08U01

273

100 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Čierna Voda

25.07.2019

DOHODA

272

365,00 EUR

Občianske združenie Divadlo Rivalda

Obec Čierna Voda

02.07.2019

Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 800/2015/UZ

271

Nincs megadva

VUB ,as

Obec Čierna Voda

25.06.2019

Zmluva č.016-GA-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

270

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Čierna Voda

19.06.2019

Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZBA1118201505/2

269

Nincs megadva

ENVI-PAK, a.s.

Obec Čierna Voda

14.06.2019

Zmluva č. 16-2-S/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

268

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Čierna Voda

11.06.2019

Zmluva o poskytnutí grantu č. 166/19_MA

267

1 000,00 EUR

Nadácia Volkswagen Slovakia

Obec Čierna Voda

30.05.2019

Zmluva o dielo

266

159 744,00 EUR

MENERT spol. s.r.o.

Obec Čierna Voda

29.05.2019

Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-000844-003

265

Nincs megadva

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Čierna Voda

21.05.2019

Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávky

264

8 000,00 EUR

Štrkopiesky Čierna Voda s.r.o.

Obec Čierna Voda

17.05.2019

Zmluva o poskytovaní technickej služby

263

Nincs megadva

Maxnetwork s.r.o.,

Obec Čierna Voda

16.05.2019

DODATOK č. 1 k rámcovej zmluve na poskytnutie služieb

262

Nincs megadva

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Čierna Voda

16.05.2019

Rámcová zmluva na poskytnutie služieb

261

Nincs megadva

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Čierna Voda

14.05.2019

Protokol č. 01159/2019-UVOP-U00050/19.00

260

Nincs megadva

Slovenský pozemkový fond

Obec Čierna Voda

30.04.2019

Zmluva o poskytovaní Bezpečnostnotechnickej služby - BOZP

259

80,00 EUR

Mgr. Janette Czibulová-BEZTECH

Obec Čierna Voda

30.04.2019

ZMLUVA č.39 559

258

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čierna Voda

23.04.2019

Zmluva o dielo

257

7 818,74 EUR

Maxnetwork s.r.o.,

Obec Čierna Voda

18.04.2019

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 27/2018 zo dňa 15.12.2018

256

5 280,00 EUR

ÚPn s.r.o.

Obec Čierna Voda

21.03.2019

Kúpna zmluva

255

Nincs megadva

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

06.03.2019

Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) WiFi4EU

254

15 000,00 EUR

INEA Európska komisia

Obec Čierna Voda

05.03.2019

Dodatok k zmluve o účte

253

Nincs megadva

VUB ,as

Obec Čierna Voda

27.02.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

252

1 000,00 EUR

VELOX,s.r.o.

Obec Čierna Voda

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: