Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

dokumenty

Evidencia obyvatelstva

Vybavuje Annamária Szabóová

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 399x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na prechodný bobyt.pdf Stiahnuté: 390x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf Stiahnuté: 388x | 08.10.2015

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 363x | 08.10.2015

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 372x | 08.10.2015

Stavebné dokumenty

Vybavuje Michael Bittera

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 443x | 08.10.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 289x | 31.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 457x | 08.10.2015

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 195x | 31.03.2017

Žiadosť o povolenie na výrub stromov.pdf Stiahnuté: 478x | 08.10.2015

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 426x | 08.10.2015

Dane

Vybavuje Eva Németh Takács

Odhlásenie psa.pdf Stiahnuté: 410x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - PO.pdf Stiahnuté: 432x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti-FO.pdf Stiahnuté: 392x | 08.10.2015

Priznanie k dani z pozemkov.pdf Stiahnuté: 418x | 08.10.2015

Priznanie k dani za psa.pdf Stiahnuté: 422x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb-na viaceré účely.pdf Stiahnuté: 381x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb.pdf Stiahnuté: 357x | 08.10.2015

Stránka

  • 1