Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

dokumenty

Evidencia obyvatelstva

Vybavuje Denisa Opálová

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 323x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na prechodný bobyt.pdf Stiahnuté: 314x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf Stiahnuté: 282x | 08.10.2015

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 288x | 08.10.2015

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 293x | 08.10.2015

Stavebné dokumenty

Vybavuje Michael Bittera

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 359x | 08.10.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 181x | 31.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 374x | 08.10.2015

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 108x | 31.03.2017

Žiadosť o povolenie na výrub stromov.pdf Stiahnuté: 380x | 08.10.2015

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 339x | 08.10.2015

Dane

Odhlásenie psa.pdf Stiahnuté: 337x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - PO.pdf Stiahnuté: 351x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti-FO.pdf Stiahnuté: 309x | 08.10.2015

Priznanie k dani z pozemkov.pdf Stiahnuté: 348x | 08.10.2015

Priznanie k dani za psa.pdf Stiahnuté: 353x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb-na viaceré účely.pdf Stiahnuté: 313x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb.pdf Stiahnuté: 287x | 08.10.2015

Stránka

  • 1