Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

dokumenty

Evidencia obyvatelstva

Vybavuje Annamária Szabóová

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte - Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének a megszüntetéséről_SK_HU Stiahnuté: 111x | 18.11.2019

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka - Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének megszüntetéséről a tulajdonos javaslatára_SK_HU Stiahnuté: 116x | 18.11.2019

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte - Javaslat az állandó lakhely bejegyzésének a megszüntetéséről_SK_HU Stiahnuté: 115x | 18.11.2019

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 135x | 18.11.2019

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - Lakhelybejelentő lap átmeneti lakhelyre_SK_HU Stiahnuté: 144x | 18.11.2019

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt.doc Stiahnuté: 217x | 18.11.2019

Prihlasováci lístok na trvalý pobyt - Lakhelybejelentő lap állandó lakhelyre_SK_HU Stiahnuté: 110x | 18.11.2019

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.doc Stiahnuté: 369x | 18.11.2019

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 122x | 18.11.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy - Építmény összeírási száma iránti kérelem_ SK_HU Stiahnuté: 113x | 19.11.2019

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 134x | 18.11.2019

Stavebné dokumenty

Vybavuje Michael Bittera

Návrh na kolaudáciu stavby_Használatbavétel iránti kérelem Stiahnuté: 9x | 20.05.2021

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 595x | 08.10.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 477x | 31.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby -Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése_SK_HU.docx Stiahnuté: 119x | 04.11.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 338x | 31.03.2017

Žiadosť a stavebné povolenie_Építési engedély kérelme Stiahnuté: 27x | 20.05.2021

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby_Bontási engedély kiadása iránti kérelem Stiahnuté: 26x | 20.05.2021

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 566x | 08.10.2015

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením_Az építmény befejezése előtti változások engedélyezésének kérelme Stiahnuté: 26x | 20.05.2021

Stránka