Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

dokumenty

Evidencia obyvatelstva

Vybavuje Denisa Opálová

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 365x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na prechodný bobyt.pdf Stiahnuté: 355x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf Stiahnuté: 342x | 08.10.2015

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 330x | 08.10.2015

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 337x | 08.10.2015

Stavebné dokumenty

Vybavuje Michael Bittera

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 406x | 08.10.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 241x | 31.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 420x | 08.10.2015

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 155x | 31.03.2017

Žiadosť o povolenie na výrub stromov.pdf Stiahnuté: 434x | 08.10.2015

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 386x | 08.10.2015

Dane

Odhlásenie psa.pdf Stiahnuté: 375x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - PO.pdf Stiahnuté: 400x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti-FO.pdf Stiahnuté: 360x | 08.10.2015

Priznanie k dani z pozemkov.pdf Stiahnuté: 388x | 08.10.2015

Priznanie k dani za psa.pdf Stiahnuté: 393x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb-na viaceré účely.pdf Stiahnuté: 352x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb.pdf Stiahnuté: 325x | 08.10.2015

Stránka

  • 1