Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

dokumenty

Evidencia obyvatelstva

Vybavuje Annamária Szabóová

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte - Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének a megszüntetéséről_SK_HU Stiahnuté: 77x | 18.11.2019

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka - Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének megszüntetéséről a tulajdonos javaslatára_SK_HU Stiahnuté: 82x | 18.11.2019

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte - Javaslat az állandó lakhely bejegyzésének a megszüntetéséről_SK_HU Stiahnuté: 78x | 18.11.2019

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 91x | 18.11.2019

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - Lakhelybejelentő lap átmeneti lakhelyre_SK_HU Stiahnuté: 79x | 18.11.2019

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt.doc Stiahnuté: 100x | 18.11.2019

Prihlasováci lístok na trvalý pobyt - Lakhelybejelentő lap állandó lakhelyre_SK_HU Stiahnuté: 76x | 18.11.2019

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.doc Stiahnuté: 210x | 18.11.2019

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 86x | 18.11.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy - Építmény összeírási száma iránti kérelem_ SK_HU Stiahnuté: 77x | 19.11.2019

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 82x | 18.11.2019

Stavebné dokumenty

Vybavuje Michael Bittera

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 548x | 08.10.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 417x | 31.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby -Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése_SK_HU.docx Stiahnuté: 80x | 04.11.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 294x | 31.03.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 522x | 08.10.2015

Dane a poplatky

Vybavuje Eva Németh Takács

Odhlásenie psa.pdf Stiahnuté: 508x | 08.10.2015

Odpustenie poplatku za KO v anglickom jazyku Stiahnuté: 90x | 20.11.2019

Odpustenie poplatku za KO v maďarskom jazyku Stiahnuté: 76x | 20.11.2019

Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady Stiahnuté: 87x | 11.06.2020

Stránka