Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

dokumenty

Evidencia obyvatelstva

Vybavuje Annamária Szabóová

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 409x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na prechodný bobyt.pdf Stiahnuté: 401x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf Stiahnuté: 404x | 08.10.2015

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 375x | 08.10.2015

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 392x | 08.10.2015

Stavebné dokumenty

Vybavuje Michael Bittera

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 459x | 08.10.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 311x | 31.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 468x | 08.10.2015

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 205x | 31.03.2017

Žiadosť o povolenie na výrub stromov.pdf Stiahnuté: 489x | 08.10.2015

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 436x | 08.10.2015

Dane

Vybavuje Eva Németh Takács

Odhlásenie psa.pdf Stiahnuté: 424x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - PO.pdf Stiahnuté: 450x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti-FO.pdf Stiahnuté: 402x | 08.10.2015

Priznanie k dani z pozemkov.pdf Stiahnuté: 430x | 08.10.2015

Priznanie k dani za psa.pdf Stiahnuté: 430x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb-na viaceré účely.pdf Stiahnuté: 393x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb.pdf Stiahnuté: 369x | 08.10.2015

Stránka

  • 1