Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

dokumenty

Evidencia obyvatelstva

Vybavuje Denisa Opálová

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 332x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na prechodný bobyt.pdf Stiahnuté: 322x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf Stiahnuté: 291x | 08.10.2015

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 296x | 08.10.2015

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 307x | 08.10.2015

Stavebné dokumenty

Vybavuje Michael Bittera

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 367x | 08.10.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 197x | 31.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 382x | 08.10.2015

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 117x | 31.03.2017

Žiadosť o povolenie na výrub stromov.pdf Stiahnuté: 391x | 08.10.2015

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 349x | 08.10.2015

Dane

Odhlásenie psa.pdf Stiahnuté: 344x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - PO.pdf Stiahnuté: 359x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti-FO.pdf Stiahnuté: 317x | 08.10.2015

Priznanie k dani z pozemkov.pdf Stiahnuté: 354x | 08.10.2015

Priznanie k dani za psa.pdf Stiahnuté: 361x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb-na viaceré účely.pdf Stiahnuté: 321x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb.pdf Stiahnuté: 297x | 08.10.2015

Stránka

  • 1