Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

dokumenty

Evidencia obyvatelstva

Vybavuje Denisa Opálová

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 317x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na prechodný bobyt.pdf Stiahnuté: 308x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf Stiahnuté: 276x | 08.10.2015

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 283x | 08.10.2015

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 290x | 08.10.2015

Stavebné dokumenty

Vybavuje Michael Bittera

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 353x | 08.10.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 176x | 31.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 370x | 08.10.2015

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 102x | 31.03.2017

Žiadosť o povolenie na výrub stromov.pdf Stiahnuté: 375x | 08.10.2015

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 335x | 08.10.2015

Dane

Odhlásenie psa.pdf Stiahnuté: 334x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - PO.pdf Stiahnuté: 348x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti-FO.pdf Stiahnuté: 303x | 08.10.2015

Priznanie k dani z pozemkov.pdf Stiahnuté: 341x | 08.10.2015

Priznanie k dani za psa.pdf Stiahnuté: 350x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb-na viaceré účely.pdf Stiahnuté: 309x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb.pdf Stiahnuté: 284x | 08.10.2015

Stránka

  • 1