Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.09.2015

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prípevku

51

20 718,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čierna Voda

31.08.2015

Dodatok č.1.ku Kúpnej Zmluve

50

0,00 EUR

Po)lnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

31.08.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

49

0,00 EUR

Po)lnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

26.08.2015

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác

48

23 721,60 EUR

Maxnetwork s.r.o.,

Obec Čierna Voda

19.08.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

47.

7 900,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Čierna Voda

31.07.2015

Mandátna zmluva

46.

950,00 EUR

ALGAIL s.r.o.

Obec Čierna Voda

27.07.2015

Kúpna zmluva

43.

111,00 EUR

Obec Čierna Voda

Viola Vágovičová, Ján Vágovič

19.05.2015

Zmluva č. 7/1/OZaHF/2015 o poskytnutí účelovej dotácie

34.

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Čierna Voda

06.05.2015

Dodatok k zmluve o posk. verejných služieb

33.

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

06.05.2015

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

32.

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

06.05.2015

Zmluva o posk. verejných služieb - služba Mobilný internet

31.

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

06.05.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

30.

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

06.05.2015

Zmluva o posk. verejných služieb-balík služieb

29.

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

06.05.2015

Znluva o posk. ver. služieb - balík služieb

28.

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

06.05.2015

Dodatok k zmluve o posk. ver. služieb

27.

29,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

04.05.2015

Mandátna zmluva

26.

850,00 EUR

AXA Projekt s.r.o.

Obec Čierna Voda

04.05.2015

Zmluva o dielo

25.

950,00 EUR

AXA Projekt s.r.o.

Obec Čierna Voda

16.03.2015

Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí dotácie, Klub dôchodcov pri Obecnom úrade

24.

300,00 EUR

Obec Čierna Voda

Klub dôchodcov

06.03.2015

Zmluva č. 2/2015 o poskytnutí dotácie-Telovýchovná jednota Č.V.

23.

14 000,00 EUR

Obec Čierna Voda

Telovýchovná jednota Čierna Voda

18.02.2015

Kúpna zmluva

22.

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

12.02.2015

zmluva

21.

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Čierna Voda

22.01.2015

Zmluva o dielo

20.

3 900,00 EUR

EMPEMONT Slovakia s.r.o.

Obec Čierna Voda

05.09.2014

Zmluva o reklame

13.

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

25.06.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie

3.

12 000,00 EUR

Obec Čierna Voda

Telovýchovná jednota Čierna Voda

20.06.2014

dotatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 146/2013/UZ

2.

0,00 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: