Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.07.2017

Zmluva o dielo č. 100/2017

128

157 894,74 EUR

Betonmix s.r.o.

Obec Čierna Voda

17.07.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

127

20,00 EUR

MUDr.Michal Hudák,MPH

Obec Čierna Voda

06.07.2017

Dodatok č.3 k zmluve o kontokorentnom úvere č.800/2015/UZ

126

50 000,00 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

23.06.2017

Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

125

15 000,00 EUR

Obec Čierna Voda

Telovýchovná jednota Čierna Voda

19.06.2017

Zmluva č. 3/1000087582

124

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnost

Obec Čierna Voda

31.05.2017

Kúpna zmluva

178

66,00 EUR

Obec Čierna Voda

Štefan Kása

31.05.2017

Zmluva č.21-GA/1/OZaHF/2017 o posktnutí účelovej dotácie

123

550,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Čierna Voda

30.05.2017

Zmluva č.37043

122

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čierna Voda

26.05.2017

Zmluva o nájme pozemku

121

3 000,00 EUR

Obec Čierna Voda

Odpadová s.r.o.

12.05.2017

Zmluva č.2/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

120

700,00 EUR

Obec Čierna Voda

Základná organizácia "CSEMADOK" Čierna Voda

11.05.2017

Zmluva č.029-2-M2017 o poskytnutí účelovej dotácie

119

300,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Čierna Voda

03.05.2017

Kúpna zmluva č. 01018/2017-PKZ-K40200/17.00

118

78,46 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Čierna Voda

27.04.2017

Zmluva o dielo

117

20 023,00 EUR

LEMAC, s.r.o.

Obec Čierna Voda

24.04.2017

Zmluva o dielo

116

Neuvedené

AXA Projekt s.r.o.

Obec Čierna Voda

21.04.2017

Kúpna zmluva

115

15,00 EUR

Obec Čierna Voda

Putyera Gašpar

12.04.2017

Kúpna zmluva

114

33,00 EUR

Obec Čierna Voda

Ladislav Kiss

05.04.2017

Mandátna zmluva

113

Neuvedené

Ing. František Hontvári

Obec Čierna Voda

04.04.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

112

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

04.04.2017

Zmluva o kúpe iPhone zariadenia

111

149,00 EUR stoštyridsaťdeväť

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

01.03.2017

Zmluva o vystavení platobnej bankovej záruky

110

308 520,00 EUR

OTP Banka Slovensko,a.s.

Obec Čierna Voda

27.02.2017

Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie IIS MIS pre registratúru

109

0,00 EUR

SWAN,a.s.

Obec Čierna Voda

24.02.2017

Zmluva o dielo

107

574 566,61 EUR

Stavebniny plus s.r.o.

Obec Čierna Voda

20.02.2017

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na pozemok

106

0,00 EUR

A-K-T Natural s.r.o.

Obec Čierna Voda

17.02.2017

Zmluva o dielo

108

12 000,00 EUR

Stavebniny plus s.r.o.

Obec Čierna Voda

09.02.2017

Kápna zmluva

105

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: