Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.01.2017

Zmluva o dielo č. 04/2017

103

0,00 EUR

VF Projekt - Marketing s.r.o.

Obec Čierna Voda

11.01.2017

Mandátna zmluva č. 9/2017

102

108,00 EUR

Ladislav Bús

Obec Čierna Voda

11.01.2017

Zámenná zmluva

101

0,00 EUR

Ladislav Mészáros

Obec Čierna Voda

20.12.2016

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

100.

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

12.12.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

99

1 000,00 EUR

VELOX,s.r.o.

Obec Čierna Voda

06.12.2016

Zmluva č. 119762 08U03

96

29 534,50 EUR

Environmentálny fond

Obec Čierna Voda

02.12.2016

Zmluva č.4/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu

95

2 000,00 EUR

Obec Čierna Voda

Rímskokatolická cirkev farnosť Mostová

02.12.2016

Zmluva č. 3/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

94

600,00 EUR

Obec Čierna Voda

Základná organizácia "CSEMADOK" Čierna Voda

24.11.2016

Zámenná zmluva

93

0,00 EUR

Ladislav Mészáros

Obec Čierna Voda

18.11.2016

Zmluva o dielo č.001/2016

92

29 534,00 EUR

Odpadová s.r.o.

Obec Čierna Voda

20.10.2016

Kúpna zmluva

90

198,00 EUR

Obec Čierna Voda

Karol Szalonnás, Rozália Kuklišová

13.09.2016

Hromadná licenčná zmluva

89

0,00 EUR

SOZA

Obec Čierna Voda

13.09.2016

Darovacia zmluva

88

0,00 EUR

Centrum vedecko-technických informácií SR

Obec Čierna Voda

08.09.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

87

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

30.08.2016

Zmluva o uzavretí budújec kúpnej zmluvy

86

473 135,14 EUR

Jozef Nagy - NJ-STAVEX

Obec Čierna Voda

24.08.2016

Dohoda o zabezpečení povinnej práce

85

0,00 EUR

Okresný súd Galanta

Obec Čierna Voda

28.07.2016

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

84

0,00 EUR

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Obec Čierna Voda

21.07.2016

Zmluva o uložení odpadu

83

0,00 EUR

Odpadová s.r.o.

Obec Čierna Voda

15.07.2016

Dodatok č.1 k zmluve o dielo-odvoz komunálneho odpadu č. 324 zo dňa 30.6.2014

82

0,00 EUR

Technické služby mesta Galanta

Obec Čierna Voda

29.06.2016

Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 800/2015/UZ

81

0,00 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

28.06.2016

Zmluva č. 1-OZaHF-III/2016 o poskytnutí účelovej dotácie

80

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Čierna Voda

09.06.2016

Zmluva zo dňa 1.6.2016 o nájme miesta na inšt. rekl. zariaden. podľa § 663 a nasl. Obč.zákonníka

79

500,00 EUR

Obec Čierna Voda

Aquarea s.r.o.

06.06.2016

Dodatok k Zmluve o posk. verejných služieb

78

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

06.06.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

77

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

31.05.2016

Zmluva č. ZBA1118201505

76

0,00 EUR

ENVI-PAK, a.s.

Obec Čierna Voda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: