Obsah

Staré faktúry, zmluvy, objednávky

Faktúry

 

Vyberte kategóriu pre zvolenie konkrétneho dodávateľa

Detské ihrisko - Čierna Voda 198€ Stiahnuté: 257x | 14.01.2014

Odvodnenie miestnej komunikácie 198€ Stiahnuté: 263x | 14.01.2014

Poskytovanie právnych služieb za mesiac jún 2012 300 € Stiahnuté: 234x | 14.01.2014

Úhrada náklady na činnosť SÚ za 2.Q/2012 412,50€ Stiahnuté: 294x | 14.01.2014

Vrecia na separovaný zber 194,41€ Stiahnuté: 245x | 14.01.2014

Dodávka a montáž závlahového systému na futbalovom ihrisku 1012 € Stiahnuté: 264x | 14.01.2014

Faktúra 901,58€ Stiahnuté: 268x | 14.01.2014

Faktúra za uloženie smesového komunálného odpadu 1138,68 € Stiahnuté: 246x | 14.01.2014

Faktúra za opakované dodanie tovaru a služby - 1030,39 € Stiahnuté: 274x | 14.01.2014

Faktúra za opakované dodanie tovaru a služby - 1155,08 € Stiahnuté: 280x | 14.01.2014

Faktúra za opakované dodanie tovaru a služby - 1030,39 €| Stiahnuté: 235x | 14.01.2014

Faktúra - 22630,52 € Stiahnuté: 290x | 14.01.2014

Faktúra za prevedené práce a dodávky na akcii: "Odvodnenie miestnej komunikácie v obci Čierna Voda" - 1134,41 € Stiahnuté: 262x | 14.01.2014

Faktúra - 1245,79 € Stiahnuté: 257x | 14.01.2014

Faktúra - 1774,73 € Stiahnuté: 272x | 14.01.2014

Faktúra-DOBROPIS - 4912,37 € Stiahnuté: 270x | 14.01.2014

Faktúra-vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu: " Detské ihrisko" - 500 € Stiahnuté: 277x | 14.01.2014

Faktúra-geometrický plán na rozdelenie parciel 238/26, 238/27 - 254,50 € Stiahnuté: 257x | 14.01.2014

Faktúra za uloženie smesového komunálného odpadu - 1567,63 € Stiahnuté: 287x | 14.01.2014

Faktúra za opakované dodanie tovaru a služby - 1030,39 € Stiahnuté: 273x | 14.01.2014

Stránka