Obsah

Staré faktúry, zmluvy, objednávky

Zmluvy

 

Vyberte kategóriu pre zvolenie konkrétneho dodávateľa

Dohoda č.17/§ 50j/2012 - o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene o dolplnení niektorý Stiahnuté: 276x | 15.01.2014

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 310,80€ Stiahnuté: 295x | 15.01.2014

Zmluva o dielo-odber odpadu 0,033 €/1 kg Stiahnuté: 331x | 15.01.2014

Zmluva o dielo Stiahnuté: 336x | 15.01.2014

Zmluva o reklame 240 € Stiahnuté: 382x | 15.01.2014

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť 155,40 € Stiahnuté: 334x | 15.01.2014

Dohoda o urovnaní 5000 € Stiahnuté: 610x | 15.01.2014

Zmluva o združenej dodávke elektriny Stiahnuté: 346x | 15.01.2014

Rozhodnutie o nenávratného finančného príspevku pre projekt -Dom smútku Čierna Voda -Obnova 104 137, 18 EUR Stiahnuté: 329x | 15.01.2014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 104 137,18 EUR Stiahnuté: 342x | 15.01.2014

Odvodnenie miestnej komunikácie v obci Čierna Voda 23 764,93 € Stiahnuté: 333x | 15.01.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie .......................... 4000,00 EUR Stiahnuté: 353x | 15.01.2014

Zmluva - Rozhodnutie o poskytnutí podpory formou dotácie 23 882 ,26 € Stiahnuté: 330x | 15.01.2014

Rozhodnutie - ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí .......... 1.134,40 € Stiahnuté: 307x | 15.01.2014

Zmluva o zabezpečení poradenstva pri financovaní projektu... Stiahnuté: 284x | 15.01.2014

Zmluva o zabezpečení poradenstva pri financovaní projektu..... Stiahnuté: 346x | 15.01.2014

Zmluva o posk. lekárskej posudkovej ćinnosti Stiahnuté: 324x | 15.01.2014

Kúpno-predajná zmluva 40,16 € Stiahnuté: 356x | 15.01.2014

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti........... 1024,62 € Stiahnuté: 326x | 15.01.2014

Zmluva č.1840/2011 o dodávke vody z ver. vodovodu a odovzdávaní odpad. vôd ver. kanalizáciou 1450€ Stiahnuté: 359x | 15.01.2014

Stránka