Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

dokumenty

Evidencia obyvatelstva

Vybavuje Annamária Szabóová

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 418x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na prechodný bobyt.pdf Stiahnuté: 414x | 08.10.2015

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf Stiahnuté: 422x | 08.10.2015

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 386x | 08.10.2015

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 404x | 08.10.2015

Stavebné dokumenty

Vybavuje Michael Bittera

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 469x | 08.10.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 325x | 31.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby -Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése_SK_HU.docx Stiahnuté: 5x | 04.11.2019

Ohlásenie drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 478x | 08.10.2015

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 215x | 31.03.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 444x | 08.10.2015

Dane

Vybavuje Eva Németh Takács

Odhlásenie psa.pdf Stiahnuté: 433x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - PO.pdf Stiahnuté: 462x | 08.10.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti-FO.pdf Stiahnuté: 411x | 08.10.2015

Priznanie k dani z pozemkov.pdf Stiahnuté: 440x | 08.10.2015

Priznanie k dani za psa.pdf Stiahnuté: 439x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb-na viaceré účely.pdf Stiahnuté: 402x | 08.10.2015

Priznanie k dani zo stavieb.pdf Stiahnuté: 379x | 08.10.2015

Výrub stromov

Vybavuje Lucia Galambosová

Žiadosť o povolenie na výrub stromov Stiahnuté: 6x | 04.11.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny -Fakivágási engedély iránti kérelem_SK_HU.docx Stiahnuté: 5x | 04.11.2019

Stránka