Obsah

Zmluvy

 

Vyberte kategóriu pre zvolenie konkrétneho dodávateľa

Odpadová, s.r.o., Stiahnuté: 579x | 02.07.2014

Telovýchovná jednota Čierna Voda Stiahnuté: 547x | 20.06.2014

Recyklačný fond, Nobelova 18, 831 02 Bratislava Stiahnuté: 729x | 20.06.2014

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Stiahnuté: 583x | 20.06.2014

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Hlavná č. 39/20, 9274 01 Šala Stiahnuté: 544x | 20.06.2014

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Hlavná č. 39/20, 9274 01 Šala Stiahnuté: 565x | 20.06.2014

Poľnohospodárske družstvo Hrušov Stiahnuté: 757x | 20.06.2014

F.B.T.C. Čierna Voda, občianske združenie Stiahnuté: 540x | 20.06.2014

Poľovnícke združenie Biely agát Stiahnuté: 526x | 20.06.2014

Potvrdenie o využívaní služieb nonstop bankingu Stiahnuté: 674x | 20.06.2014

Zmluva o dielo Stiahnuté: 564x | 16.06.2014

Zmluva o vytvorení a použití elektr. mapového systému Stiahnuté: 508x | 16.06.2014

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie Stiahnuté: 475x | 16.06.2014

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy " Nájomný bytový dom s 9 b.j. vrátane technickej vybavenosti v obci Čierna Voda Stiahnuté: 1024x | 12.06.2014

zmluva 1€ Stiahnuté: 671x | 12.06.2014

ZMLUVA č.3/2013 o poskytnutí dotácie 1000€ Stiahnuté: 521x | 12.06.2014

zmluva 5.166,385 € Stiahnuté: 481x | 15.01.2014

zmluva 300,00 € Stiahnuté: 513x | 15.01.2014

dodatok Stiahnuté: 506x | 15.01.2014

zmluva Stiahnuté: 565x | 15.01.2014

Stránka