Navigácia

Obsah


PHSR

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierna Voda E 01.01.2016 31.01.2016

Územný plán obce Čierna Voda

Záverečný účet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Záverečný účet obce Čierna Voda za rok 2017 31.05.2018 31.12.2018

Oznámenie o zmene - informácia pre verejnosť

Oznámenie o uložení poštovej zásielky

VZN obce Čierna Voda č.1/2019 zo dňa 30.05.2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN obce Čierna Voda č.1/2019 31.05.2019 01.07.2019

Územný plán obce Čierna Voda - Zmeny a doplnky č. 3

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Informácia o oznámení 06.06.2019 06.07.2019

Program odpadového hospodárstva obce Čierna Voda na roky 2016 - 2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
POH obce Čierna Voda na roky 2016 - 2020 13.06.2019 31.12.2020

Záverečný účet obce 2018

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Záverečný účet obce Čierna Voda za rok 2018 19.06.2019 31.12.2019

Výročná správa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Výročná správa obce Čierna Voda za rok 2018 12.09.2019

Výzvy pre občanov obce

Voľby do NR SR 2020

Harmonogram vývozu odpadu

Zámer prevodu majetku obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zámer prevodu majetku obce 2/2019 15.11.2019 01.12.2019
Zámer prevodu majetku obce 1/2019 13.11.2019 29.11.2019

Verejná vyhláška

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Územné rozhodnutie 15.01.2020 30.01.2020

Návrh plánu