Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Dobrovoľný hasičský zbor Čierna Voda

Dobrovoľný hasičský zbor Čierna Voda

DHZDHZ Čierna Voda

 

 V marci 2013 sme podali žiadosť na Dobrovoľnú požiarnú ochranu SR o pridelenie identifikátora. Počet členov DHZ je 9, veliteľom je p. Tibor Kelecsényi, ktorý získal veľa skúseností aj na základe toho, že dlhé roky predtým bol veliteľom a členom požiarneho zboru v obci jeho otec p. Štefan Kelecsényi. Niektorí členovia získali osvedčenia o absolvovaní základnej prípravy členov hasičských jednotiek, získali sme aj dotácie na hasičské vybavenie a hasičskú výstroj v celkovej hodnote 1.400 €. Taktiež obec v júni 2014 podala žiadosť na DPO SR o pridelenie hasičského vozidla. Preto by sme boli radi, keby sa aj v ďalších rokoch rozšíril náš zbor o nových členov a tiež získať viac hasičskej techniky.

 

Veliteľ a strojník - Tibor Kelecsényi

Vedúci kontroly - Gaśpar Pongrác

Preventivár - Erika Manczalová

Členovia:

  • Ján Vágović
  • Mgr. Peter Forró
  • Róbert Kiss
  • Mgr. Michal Csady
  • Gašpar Pongrác
  • Norbert Rigó
  • Monika Lanczová
  • Erika Manczalová
Dátum vloženia: 6. 11. 2014 9:19
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 11. 2014 9:20