Navigácia

Obsah

Vážení občania.

V našej obci prevádzkuje zber komunálneho odpadu firma ENVI - PAK.

Do každej domácnosti rodinného domu sú priebežne distribuované vrecia na plasty a sklo.  Separovaný zber sa bude vyvážať jedenkrát za mesiac. Harmonogram vývozu triedeného odpadu je uverejnený na webovej stránke obce. Termín vývozu triedeného odpadu bude včas zverejnený aj prostredníctvom miestneho rozhlasu. V deň vývozu je potrebné v skorých ranných hodinách umiestniť triedený odpad pred dom.

Do vriec na plasty môžu byť uložené neznečistené PET- fľaše, obaly tetrapack, plasty, igelity, polystyrén, plechovky z nápojov  potravinových obalov, alobal. 

PET- fľaše, obaly tetrapack a plechovky je potrebné pred uložením do vriec stlačiť, aby sa ich do vriec vmestilo čo najviac. 

Ak domácnosť vyprodukuje väčšie množstvo odpadu, je možné vyzdvihnúť prázdne vrece na zbernom dvore firmy Odpadová s.r.o., alebo odpad uložiť do vlastného vreca.

Pri najbližšom vývoze bude do domácností dodaných toľko vriec, koľko bude odvezených. Týmto spôsobom si bude potrebné množstvo vriec každá domácnosť sama regulovať.

 

Zberné miesto -  prevádzka.

Odpadová, s.r.o.

925 06  Čierna Voda

 

Na zbernom mieste je možné za poplatok odovzdať vyseparovaný odpad. 

 


Všetok uvedený odpad je možné odovzdať v zbernom dvore

po- pia od 7,00  h do 15,00 h.  

 

 

 

 

 

Zber odpadov separovaný zber odpadov    
   
Január

každý pondelok

15.01.2019          
Február

každý pondelok

12.02.2019          
Marec

každý pondelok

12.03.2019          
Apríl

každý pondelok

09.04.2019          
Máj

každý pondelok

14.05.2019          
Jún

každý pondelok

11.06.2019          
Júl

každý pondelok

09.07.2019          
August

každý pondelok

13.08.2019          
September

každý pondelok

10.09.2019          
Oktober

každý pondelok

08.10.2019          
November

každý pondelok

12.11.2019          
December

každý pondelok

10.12.2019