Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

VZN

VZN

VZN č.1/2022

O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov
VZN 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,42 MB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 25. 3. 2022

VZN

VZN č. 5/2021 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev, číslovaní stavieb na území obce

VZN č. 5/2021 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev, číslovaní stavieb na území obce
VZN č. 52021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN

VZN č. 4/2021 o organizácií miestneho referenda v obci

VZN č. 4/2021 o organizácií miestneho referenda v obci
VZN č. 42021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,4 MB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN

VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené v obci

VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené v obci
VZN č. 32021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku
VZN č. 22021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,8 MB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN

Dodatok č.2 VZN č.1/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariad. zriad. obcou Čierna Voda

Dodatok č.2. VZN č.12021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení zriadených obcou Čierna Voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,72 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 26. 11. 2021

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 1/2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN obce Čierna Voda č. 1_2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 586,79 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 22. 6. 2021

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 3/2020 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

VZN č.3_2020 o poskytnutí dotácie právnický a fyzickým osobám na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,03 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 22. 2. 2021

VZN

VZN č.22020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť - UPN č.4

VZN č.22020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť - UPN č.4_3prilohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1017,99 kB
Stiahnuté: 110×
Vložené: 8. 2. 2021

VZN

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Čierna Voda

Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-2_2016-o-nakladaní-s-komunálnymi-odpadmi-a-drobnými-stavebnými-odpadmi-v-obci-Čierna Voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,85 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 11. 1. 2021

VZN

Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v Čiernej Vode

Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v Čiernej Vode.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 884,22 kB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 16. 12. 2020

VZN

VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Čierna Voda

VZN č.1_2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce ČV.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 71,4 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 15. 4. 2020

VZN

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2011 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Čierna Voda

Dodatok č.1 k VZN 5_2011.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,46 kB
Stiahnuté: 160×
Vložené: 18. 12. 2019

VZN

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1 k VZN 2_2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,32 kB
Stiahnuté: 235×
Vložené: 18. 12. 2019

VZN

VZN 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z.

VZN 2 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,36 kB
Stiahnuté: 374×
Vložené: 18. 12. 2019

VZN

Dodatok č.1 - VZN č. 1/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Čierna Voda

Dodatok č.1 - VZN č. 1-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 248×
Vložené: 2. 8. 2019

VZN

VZN

VZN1/2017 - 3/OZ/31/05/2017

VZN 3OZ31052017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,89 kB
Stiahnuté: 479×
Vložené: 9. 8. 2017

VZN

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN 2 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 918,9 kB
Stiahnuté: 484×
Vložené: 17. 7. 2017

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierna Voda č.2/2016 o nakladaní s odpadmi

vzn obce Čierna voda č.2-2016 o nakladaní s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,82 MB
Stiahnuté: 1,080×
Vložené: 11. 7. 2016

VZN

Záverečný účet obce Čierna Voda za rok 2015

záverečný účet obce Čierna voda za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,5 MB
Stiahnuté: 807×
Vložené: 6. 4. 2016

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 1/2016 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území obce Čierna Voda

vzn číslo 1-2016 o určení prav. času predaja v prevádzkarniach .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,24 MB
Stiahnuté: 893×
Vložené: 6. 4. 2016

VZN

Schválený územný plán obce Čierna Voda

Územný plán.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 389,17 kB
Stiahnuté: 882×
Vložené: 2. 2. 2016

VZN

Rozpočet príjmov a výdavkov 2016-2018

rozpočet príjmov 2016-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,78 MB
Stiahnuté: 896×
Vložené: 18. 12. 2015

VZN

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

vzn o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,84 MB
Stiahnuté: 887×
Vložené: 6. 7. 2015

VZN

Žiadosť2str.

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce
Žiadosť2str..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,71 kB
Stiahnuté: 727×
Vložené: 5. 7. 2015

VZN

Žiadosť1str.

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce
Žiadosť1str..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 632,43 kB
Stiahnuté: 647×
Vložené: 5. 7. 2015

VZN

Zúčtovanie dotácie

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce
Zúčtovanie dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,99 kB
Stiahnuté: 658×
Vložené: 5. 7. 2015

VZN

Čestné prehlásenie

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce
Čestné prehlásenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 367,74 kB
Stiahnuté: 642×
Vložené: 5. 7. 2015

VZN

Záverečný účet obce Čierna Voda za rok 2014

záverečný účet obce Čierna voda za rok 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,83 MB
Stiahnuté: 890×
Vložené: 3. 6. 2015

VZN

Zásady hospodárenia s majetkom obce Čierna Voda

zásady hospodárenia s majetkom obce Čierna voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,77 MB
Stiahnuté: 1,053×
Vložené: 3. 6. 2015

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 1/2015 o určení času predaja v obchodoch a v službách

vzn obce Čierna voda o určení času predaja v obchodoch a v službách, č. 1,2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 822,99 kB
Stiahnuté: 751×
Vložené: 3. 6. 2015

VZN

Zámer obce na prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

zámer obce na prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zrete.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,29 kB
Stiahnuté: 695×
Vložené: 19. 5. 2015

VZN

Úprava rozpočtu obce Čierna Voda č. 1/2015

úprava rozpočtu
Úprava rozpočtu obce Čierna voda č. 1.2015 pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,14 MB
Stiahnuté: 804×
Vložené: 21. 1. 2015

VZN

Vzn o podmienkavh nájmu bytov postavených podporou štátu

vzn č. 1-2014 o podmienkach nájmu bytov postavených podporou štátu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 626,75 kB
Stiahnuté: 743×
Vložené: 21. 1. 2015

VZN

Všeobecne záväzné nariadeni obce Čierna Voda č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn obce Čierna voda č. 4-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB
Stiahnuté: 769×
Vložené: 19. 12. 2014

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
všeobecne záväzné nariadenie obce Čierna voda č. 2-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,04 MB
Stiahnuté: 1,263×
Vložené: 19. 12. 2014

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Územného plánu obce Čierna Voda č.1/2014

všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna voda, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu Územného plánu obce Čierna voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,49 MB
Stiahnuté: 875×
Vložené: 19. 12. 2014

VZN

Záverečný účet za rok 2013

záverečný účet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 549,51 kB
Stiahnuté: 563×
Vložené: 17. 12. 2014

VZN

Rozpočet príjmov a výdavkov na r. 2015-2017

Rozpočet príjmov a výdavkov na r. 2015-2017
rozpočet príjmov a výdavkov na r. 2015-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,09 MB
Stiahnuté: 658×
Vložené: 17. 12. 2014

VZN

Rekapitulácia návrhu rozpočtu v roku 2014

rekapitulácia návrhu rozpočtu v roku 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,95 MB
Stiahnuté: 587×
Vložené: 25. 9. 2014

VZN

uzemný plán obce "zadanie"

uzemný plán.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 444,34 kB
Stiahnuté: 2,001×
Vložené: 24. 9. 2014

VZN

Rozpočet príjmov na rok 2014

rozpočet príjmov na rok 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,98 MB
Stiahnuté: 567×
Vložené: 20. 7. 2014

VZN

zverejnenie_zameru.pdf

83.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,69 kB
Stiahnuté: 559×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

zaverecny_ucet_obce_cierna_voda_za_rok_2012.pdf

82.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,34 MB
Stiahnuté: 640×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_za_2._stvtrok_2013.pdf

81.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,93 kB
Stiahnuté: 604×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

rozpocet_prijmov_a_vydavkov_na_rok_2013_a_vyhlad_na_roky_2014_a_2015.pdf

80.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,78 MB
Stiahnuté: 618×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

sprava_nezavisleho_auditora k 31. decembru 2012

79.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,71 kB
Stiahnuté: 563×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

vzn_c._1-2013_-_o_udrziavani_cistoty_a_poriadku_v_obci_c.v..pdf

78.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,55 MB
Stiahnuté: 664×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_za_1-._stvrtrok_2013.pdf

77.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,87 kB
Stiahnuté: 604×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

vseobecne_zav._nar._o_podm._posky._dotacii.pdf

76.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB
Stiahnuté: 569×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

rozpocet_vydavkov_na_rok_2013.pdf

75.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,58 MB
Stiahnuté: 595×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_za_III._stvrtrok_2012.pdf

74.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 483,51 kB
Stiahnuté: 490×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

organizacny_poriadok_obecneho_uradu_v_ciernej_vode.pdf

73.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,8 MB
Stiahnuté: 733×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

registraturny_plan_a_registraturny_poriadok_obecneho_uradu_v_ciernej_vode.pdf

72.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,11 MB
Stiahnuté: 639×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

vzn_o_miestnych_daniach_amiestnom_pol._za_kom._odpady_a_drobne_stav._odpady.pdf

71.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,14 MB
Stiahnuté: 546×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

prevadzkovy_poriadok_pohrebiska_obce_cierna_voda.pdf

70.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,73 MB
Stiahnuté: 552×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

vzn_obce_c.voda_o_urceni_casu_pred.v_obchodoch_a_v_sluz..pdf

69.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 821,3 kB
Stiahnuté: 493×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

vzn_obce_c.voda_o_pod.predaja_vyrobkov_a_poskyt.sluz_.na_trhovych_miestach.pdf

68.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,43 MB
Stiahnuté: 635×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

rokovaci_poriadok_oz_v_c.vode_.pdf

67.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,66 MB
Stiahnuté: 563×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

pracovny_poriadok_obec_c.voda_.pdf

66.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,47 MB
Stiahnuté: 536×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

vznc4-2011_o_ciast.uhradach_nakladov__skolach_sk._zar..pdf

65.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Stiahnuté: 513×
Vložené: 22. 12. 2013