Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné naradenia

VZN

Vzn o podmienkavh nájmu bytov postavených podporou štátu

vzn č. 1-2014 o podmienkach nájmu bytov postavených podporou štátu.pdf Stiahnuté: 618x | 21.01.2015

VZN

Všeobecne záväzné nariadeni obce Čierna Voda č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn obce Čierna voda č. 4-2012.pdf Stiahnuté: 640x | 19.12.2014

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

všeobecne záväzné nariadenie obce Čierna voda č. 2-2014.pdf Stiahnuté: 1067x | 19.12.2014

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Územného plánu obce Čierna Voda č.1/2014

všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna voda, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu Územného plánu obce Čierna voda.pdf Stiahnuté: 697x | 19.12.2014

VZN

Záverečný účet za rok 2013

záverečný účet.pdf Stiahnuté: 446x | 17.12.2014

VZN

Rozpočet príjmov a výdavkov na r. 2015-2017

Rozpočet príjmov a výdavkov na r. 2015-2017

rozpočet príjmov a výdavkov na r. 2015-2017.pdf Stiahnuté: 537x | 17.12.2014

VZN

Rekapitulácia návrhu rozpočtu v roku 2014

rekapitulácia návrhu rozpočtu v roku 2014.pdf Stiahnuté: 445x | 25.09.2014

VZN

uzemný plán obce "zadanie"

uzemný plán.pdf Stiahnuté: 1420x | 24.09.2014

VZN

Rozpočet príjmov na rok 2014

rozpočet príjmov na rok 2014.pdf Stiahnuté: 438x | 20.07.2014

VZN

zverejnenie_zameru.pdf

83.pdf Stiahnuté: 438x | 22.12.2013

VZN

zaverecny_ucet_obce_cierna_voda_za_rok_2012.pdf

82.pdf Stiahnuté: 511x | 22.12.2013

VZN

suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_za_2._stvtrok_2013.pdf

81.pdf Stiahnuté: 500x | 22.12.2013

VZN

rozpocet_prijmov_a_vydavkov_na_rok_2013_a_vyhlad_na_roky_2014_a_2015.pdf

80.pdf Stiahnuté: 482x | 22.12.2013

VZN

sprava_nezavisleho_auditora k 31. decembru 2012

79.pdf Stiahnuté: 439x | 22.12.2013

VZN

vzn_c._1-2013_-_o_udrziavani_cistoty_a_poriadku_v_obci_c.v..pdf

78.pdf Stiahnuté: 513x | 22.12.2013

VZN

suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_za_1-._stvrtrok_2013.pdf

77.pdf Stiahnuté: 424x | 22.12.2013

VZN

vseobecne_zav._nar._o_podm._posky._dotacii.pdf

76.pdf Stiahnuté: 438x | 22.12.2013

VZN

rozpocet_vydavkov_na_rok_2013.pdf

75.pdf Stiahnuté: 454x | 22.12.2013

VZN

suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_za_III._stvrtrok_2012.pdf

74.pdf Stiahnuté: 368x | 22.12.2013

VZN

organizacny_poriadok_obecneho_uradu_v_ciernej_vode.pdf

73.pdf Stiahnuté: 493x | 22.12.2013

Stránka