Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné naradenia

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 1/2015 o určení času predaja v obchodoch a v službách

vzn obce Čierna voda o určení času predaja v obchodoch a v službách, č. 1,2015.pdf Stiahnuté: 650x | 03.06.2015

VZN

Zámer obce na prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

zámer obce na prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zrete.pdf Stiahnuté: 608x | 19.05.2015

VZN

Úprava rozpočtu obce Čierna Voda č. 1/2015

úprava rozpočtu

Úprava rozpočtu obce Čierna voda č. 1.2015 pdf.pdf Stiahnuté: 720x | 21.01.2015

VZN

Vzn o podmienkavh nájmu bytov postavených podporou štátu

vzn č. 1-2014 o podmienkach nájmu bytov postavených podporou štátu.pdf Stiahnuté: 659x | 21.01.2015

VZN

Všeobecne záväzné nariadeni obce Čierna Voda č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn obce Čierna voda č. 4-2012.pdf Stiahnuté: 677x | 19.12.2014

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

všeobecne záväzné nariadenie obce Čierna voda č. 2-2014.pdf Stiahnuté: 1115x | 19.12.2014

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Územného plánu obce Čierna Voda č.1/2014

všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna voda, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu Územného plánu obce Čierna voda.pdf Stiahnuté: 749x | 19.12.2014

VZN

Záverečný účet za rok 2013

záverečný účet.pdf Stiahnuté: 474x | 17.12.2014

VZN

Rozpočet príjmov a výdavkov na r. 2015-2017

Rozpočet príjmov a výdavkov na r. 2015-2017

rozpočet príjmov a výdavkov na r. 2015-2017.pdf Stiahnuté: 563x | 17.12.2014

VZN

Rekapitulácia návrhu rozpočtu v roku 2014

rekapitulácia návrhu rozpočtu v roku 2014.pdf Stiahnuté: 478x | 25.09.2014

VZN

uzemný plán obce "zadanie"

uzemný plán.pdf Stiahnuté: 1533x | 24.09.2014

VZN

Rozpočet príjmov na rok 2014

rozpočet príjmov na rok 2014.pdf Stiahnuté: 471x | 20.07.2014

VZN

zverejnenie_zameru.pdf

83.pdf Stiahnuté: 470x | 22.12.2013

VZN

zaverecny_ucet_obce_cierna_voda_za_rok_2012.pdf

82.pdf Stiahnuté: 544x | 22.12.2013

VZN

suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_za_2._stvtrok_2013.pdf

81.pdf Stiahnuté: 528x | 22.12.2013

VZN

rozpocet_prijmov_a_vydavkov_na_rok_2013_a_vyhlad_na_roky_2014_a_2015.pdf

80.pdf Stiahnuté: 515x | 22.12.2013

VZN

sprava_nezavisleho_auditora k 31. decembru 2012

79.pdf Stiahnuté: 474x | 22.12.2013

VZN

vzn_c._1-2013_-_o_udrziavani_cistoty_a_poriadku_v_obci_c.v..pdf

78.pdf Stiahnuté: 547x | 22.12.2013

VZN

suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_za_1-._stvrtrok_2013.pdf

77.pdf Stiahnuté: 455x | 22.12.2013

VZN

vseobecne_zav._nar._o_podm._posky._dotacii.pdf

76.pdf Stiahnuté: 470x | 22.12.2013

Stránka