Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné naradenia

VZN

Zúčtovanie dotácie

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

Zúčtovanie dotácie.pdf Stiahnuté: 611x | 05.07.2015

VZN

Čestné prehlásenie

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

Čestné prehlásenie.pdf Stiahnuté: 601x | 05.07.2015

VZN

Záverečný účet obce Čierna Voda za rok 2014

záverečný účet obce Čierna voda za rok 2014.pdf Stiahnuté: 820x | 03.06.2015

VZN

Zásady hospodárenia s majetkom obce Čierna Voda

zásady hospodárenia s majetkom obce Čierna voda.pdf Stiahnuté: 995x | 03.06.2015

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 1/2015 o určení času predaja v obchodoch a v službách

vzn obce Čierna voda o určení času predaja v obchodoch a v službách, č. 1,2015.pdf Stiahnuté: 695x | 03.06.2015

VZN

Zámer obce na prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

zámer obce na prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zrete.pdf Stiahnuté: 645x | 19.05.2015

VZN

Úprava rozpočtu obce Čierna Voda č. 1/2015

úprava rozpočtu

Úprava rozpočtu obce Čierna voda č. 1.2015 pdf.pdf Stiahnuté: 762x | 21.01.2015

VZN

Vzn o podmienkavh nájmu bytov postavených podporou štátu

vzn č. 1-2014 o podmienkach nájmu bytov postavených podporou štátu.pdf Stiahnuté: 705x | 21.01.2015

VZN

Všeobecne záväzné nariadeni obce Čierna Voda č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn obce Čierna voda č. 4-2012.pdf Stiahnuté: 723x | 19.12.2014

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

všeobecne záväzné nariadenie obce Čierna voda č. 2-2014.pdf Stiahnuté: 1172x | 19.12.2014

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Územného plánu obce Čierna Voda č.1/2014

všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna voda, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu Územného plánu obce Čierna voda.pdf Stiahnuté: 809x | 19.12.2014

VZN

Záverečný účet za rok 2013

záverečný účet.pdf Stiahnuté: 513x | 17.12.2014

VZN

Rozpočet príjmov a výdavkov na r. 2015-2017

Rozpočet príjmov a výdavkov na r. 2015-2017

rozpočet príjmov a výdavkov na r. 2015-2017.pdf Stiahnuté: 609x | 17.12.2014

VZN

Rekapitulácia návrhu rozpočtu v roku 2014

rekapitulácia návrhu rozpočtu v roku 2014.pdf Stiahnuté: 534x | 25.09.2014

VZN

uzemný plán obce "zadanie"

uzemný plán.pdf Stiahnuté: 1786x | 24.09.2014

VZN

Rozpočet príjmov na rok 2014

rozpočet príjmov na rok 2014.pdf Stiahnuté: 515x | 20.07.2014

VZN

zverejnenie_zameru.pdf

83.pdf Stiahnuté: 515x | 22.12.2013

VZN

zaverecny_ucet_obce_cierna_voda_za_rok_2012.pdf

82.pdf Stiahnuté: 590x | 22.12.2013

VZN

suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_za_2._stvtrok_2013.pdf

81.pdf Stiahnuté: 572x | 22.12.2013

VZN

rozpocet_prijmov_a_vydavkov_na_rok_2013_a_vyhlad_na_roky_2014_a_2015.pdf

80.pdf Stiahnuté: 568x | 22.12.2013

Stránka