Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné naradenia

VZN

sprava_nezavisleho_auditora k 31. decembru 2012

79.pdf Stiahnuté: 518x | 22.12.2013

VZN

vzn_c._1-2013_-_o_udrziavani_cistoty_a_poriadku_v_obci_c.v..pdf

78.pdf Stiahnuté: 604x | 22.12.2013

VZN

suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_za_1-._stvrtrok_2013.pdf

77.pdf Stiahnuté: 501x | 22.12.2013

VZN

vseobecne_zav._nar._o_podm._posky._dotacii.pdf

76.pdf Stiahnuté: 515x | 22.12.2013

VZN

rozpocet_vydavkov_na_rok_2013.pdf

75.pdf Stiahnuté: 544x | 22.12.2013

VZN

suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_za_III._stvrtrok_2012.pdf

74.pdf Stiahnuté: 445x | 22.12.2013

VZN

organizacny_poriadok_obecneho_uradu_v_ciernej_vode.pdf

73.pdf Stiahnuté: 651x | 22.12.2013

VZN

registraturny_plan_a_registraturny_poriadok_obecneho_uradu_v_ciernej_vode.pdf

72.pdf Stiahnuté: 587x | 22.12.2013

VZN

vzn_o_miestnych_daniach_amiestnom_pol._za_kom._odpady_a_drobne_stav._odpady.pdf

71.pdf Stiahnuté: 501x | 22.12.2013

VZN

prevadzkovy_poriadok_pohrebiska_obce_cierna_voda.pdf

70.pdf Stiahnuté: 493x | 22.12.2013

VZN

vzn_obce_c.voda_o_urceni_casu_pred.v_obchodoch_a_v_sluz..pdf

69.pdf Stiahnuté: 457x | 22.12.2013

VZN

vzn_obce_c.voda_o_pod.predaja_vyrobkov_a_poskyt.sluz_.na_trhovych_miestach.pdf

68.pdf Stiahnuté: 555x | 22.12.2013

VZN

rokovaci_poriadok_oz_v_c.vode_.pdf

67.pdf Stiahnuté: 509x | 22.12.2013

VZN

pracovny_poriadok_obec_c.voda_.pdf

66.pdf Stiahnuté: 475x | 22.12.2013

VZN

vznc4-2011_o_ciast.uhradach_nakladov__skolach_sk._zar..pdf

65.pdf Stiahnuté: 472x | 22.12.2013

Stránka