Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Oznámenie

Oznámenie vyhláškou o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania
Dátum zvesenia: 24. 9. 2021 Zodpovedá: Správce Webu