Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Zámer prevodu majetku obce_Gabriel_Kiss

1

Dátum zvesenia: 6. 9. 2021 Zodpovedá: Správce Webu