Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

PHSR

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierna Voda E 01.01.2016 31.01.2016

Územný plán obce Čierna Voda

Záverečný účet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Záverečný účet obce Čierna Voda za rok 2017 31.05.2018 31.12.2018

Oznámenie o zmene - informácia pre verejnosť

Oznámenie o uložení poštovej zásielky

VZN obce Čierna Voda č.1/2019 zo dňa 30.05.2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN obce Čierna Voda č.1/2019 31.05.2019 01.07.2019

Územný plán obce Čierna Voda - Zmeny a doplnky č. 3

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Informácia o oznámení 06.06.2019 06.07.2019

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v obci Čierna Voda pre rok 2019 PLASTY-VRECIA

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Čierna Voda na rok 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Čierna Voda na rok 2019 12.06.2019 31.12.2019

Program odpadového hospodárstva obce Čierna Voda na roky 2016 - 2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
POH obce Čierna Voda na roky 2016 - 2020 13.06.2019 31.12.2020

Záverečný účet obce 2018

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Záverečný účet obce Čierna Voda za rok 2018 19.06.2019 31.12.2019

Návrh plánu

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 19.06.2019 31.12.2019

Odvolanie mimoriadnej situácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Odvolanie mimoriadnej situácie 19.06.2019 05.07.2019

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Odvolanie 06.09.2019 22.09.2019
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 28.06.2019 05.09.2019

Výročná správa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Výročná správa obce Čierna Voda za rok 2018 12.09.2019

Výzva na predloženie ponuky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Výzva - Detské ihrisko pri bytových domoch 04.11.2019

Výzvy pre občanov obce

Voľby do NR SR 2020

Zámer prevodu majetku obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zámer prevodu majetku obce 2/2019 15.11.2019 01.12.2019
Zámer prevodu majetku obce 1/2019 13.11.2019 29.11.2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK