Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Lakossági nyilvántartás

Lakhelybejelentés

A 253/1998-as az állampolgárok tartózkodási helyének bejelentéséről és a lakosság nyilvántartásáról szóló törvény írja elő a községnek ezt a kötelességét.

ÁLLANDÓ LAKHELY BEJELENTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IRATOK:
Az állandó tartózkodási hely bejelentésekor a polgár köteles bemutatni:
a) érvényes személyi igazolványát vagy igazolását a személyi igazolványáról,
b) ha 18 éven aluli gyermekről van szó, a törvényes képviselője bemutatja e gyermek születési anyakönyvi kivonatát, melyet a Szlovák Köztársaság hatóságai adtak ki,
c) a Szlovák Köztársaság érvényes útiokmányát vagy a bizonylatot a Szlovák Köztársaság állampolgárságáról, amely nem öregebb 6 hónapnál külföldről való visszatérés esetén,
d) az ingatlanról, ahova a bejelentkezés történik, megadni:
-    a tulajdoni lap számát,
-    katasztert,
-    utcát,
-    a házszámot vagy lakásszámot
e) ha változott a családi állapot, akkor a házassági anyakönyvi kivonatot, érvényes válási határozatot,
f) írásbeli nyilatkozatot a polgár állandó tartózkodási helyre történő bejelentésével való egyetértésről a tulajdonos vagy társtulajdonosok aláírásával.

Súhlas s prihlásením občana na pobyt.docx (18.91 kB)

Erre nyilatkozatra nincs szükség, ha:
1. a tulajdonos vagy társtulajdonos bejelentéséről van szó,
2. olyan polgár bejelentéséről van szó, akinek vonatkozásában az ingatlanra életfogytig tartó haszonélvezeti jog van bejegyezve
3. a tulajdonos házastársának vagy ellátatlan gyermekének bejelentéséről van szó
4. a tulajdonos és az épület vagy épületrész öszzes társtulajdonosa a bejelentőhely alkalmazottja előtt igazolja aláírásával az érintett polgár állandó lakhelybejelentő lapján, hogy egyetért a polgár állandó tartózkodási helyre történő bejelentésével.

 

ÁLLANDÓ LAKHELY MEGSZŰNTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IRATOK:

a) a házasság felbontását kimondó jogerős bírósági határozatot, ha házasság felbontására került sor,
b) a házastársak osztatlan közös tulajdonának megosztásáról szóló megállapodást
vagy a házastársak osztatlan közös tulajdonának felosztásáról szóló jogerős bírósági végzést, ha ilyen kiadásra került,
c) a végzést a bíróság halaszthatatlan intézkedéséről, ha ilyen kiadásra került,
d) a megállapodást a használati jog megszűnéséről vagy korlátozásáról, vagy a jogerős bírósági végzést a használati jog megszűnéséről vagy korlátozásáról, ha ilyen kiadásra került,
e) az állandó lakhelyként bejelentett ingatlanról megadni a következő adatokat:
-    a tulajdoni lap számát,
-    katasztert,
-    utcát,
-    a házszámot vagy lakásszámot.

Žiadosť o zrušenie Trvalého pobytu.pdf (71.28 kB)

 

ÁTMENETI TARTÓZKODÁSI HELY BEJELENTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK:
a) a polgár köteles bemutatni ugyanazon iratokat, mint állandó lakhely esetén, ha az ingatlantulajdonoshoz jelentkezik be,
b) átmeneti lakhelybejelentő lap – a szálláshely által kitöltve és igazolva, ha szálláshelyre történik a bejelentkezés,
c) érvényes személyi igazolvány,
d) tartósan külföldön élő polgár a személyi igazolványa helyett a Szlovák Köztársaság által kiállított érvényes útiokmányt mutatja be.

 

ILLETÉK:
Igazolás a tartózkodási helyről - 5,00 €            Értesítés a tartózkodási helyről - 5,00 €