Navigácia

Obsah

Aktuality v obci

11.05.2020

Zníženie tlaku a množstva dodávky pitnej vody - Vízellátás akadozása

Zníženie tlaku a množstva dodávky pitnej vody - Vízellátás akadozása

Oznamujeme občanom že zajtra, dňa 12.5.2020 od 8:00 do 15:00 hod. bude z dôvodu opravy poruchy na prívodnom potrubí verejného vodovodu znížený tlak a množstvo dodávanej pitnej vody. Žiadame obyvateľov o dostatočné predzásobenie sa pitnou vodou na celú dĺžku opravy. Rozsah doby zníženého tlaku sa môže zmeniť. - Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy holnap, 2020.5.12-én 8:00 és 15:00 között a vízvezeték meghibásodásának javítása miatt az ivóvíz mennyisége az alacsony víznyomás miatt csökkenhet. Kérjük Önöket, hogy biztosítsanak elegendő ivóvizet a javítás idejére. A javítás időtartama változhat.

Detail

30.04.2020

Zber plastov - Műanyag hulladék gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag hulladék gyűjtése

Oznamujeme občanom, že dňa 05.05.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. - Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.05.05-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Detail

23.04.2020

Likvidácia hygienických pomôcok - Higiéniai eszközök likvidálása 1

Likvidácia hygienických pomôcok - Higiéniai eszközök likvidálása

Chceli by sme upozorniť občanov, že ochranné hygienické pomôcky ako rúška, rukavice, či vreckovky nepatria do triedeného odpadu. Na základe odporúčania Ministerstva životného prostredia použité hygienické pomôcky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky/vrecka a hodiť do zmesového komunálneho odpadu – teda do smetných nádob na komunálny odpad. - Szeretnénk felhívni a lakosok figyelmét, hogy a higiéniai eszközöket, mint a szájmaszk, kesztyű, papírzsebkendő, nem szabad a szelektív hulladékgyűjtőkbe tenni. A Környezetvédelmi Minisztérium ajánlása alapján a használt egészségügyi eszközöket szorosan le kell zárni egy műanyag zacskóba/zsákba, és közösségi hulladékba kell dobni – azaz a szemétkukákba.

Detail

22.04.2020

Kontajnery na bioodpad - Konténerek biohulladékra

Kontajnery na bioodpad - Konténerek biohulladékra

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 22. apríla 2020 boli rozmiestnené v našej obci veľkoobjemové kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad). Kontajnery nájdete pred kultúrnym domom, pri cintoríne a pri obchode COOP Jednota. Žiadame občanov, aby do kontajnerov ukladali len ten druh odpadu, na ktorý je daný kontajner určený. - Kedves lakosok, értesítjük Önöket, hogy 2020. április 22-én falunkban nagytérfogatú konténerek lettek elhelyezve lebomló hulladék (zöld hulladék) számára. A konténereket megtalálják a kultúrház előtt, a temetőnél valamint a COOP Jednota üzletnél. Kérjük a lakosokat, hogy a konténerekbe más hulladékot ne dobáljanak, csak azt, ami a konténerbe való.

Detail