Navigácia

Obsah

Aktuality v obci

06.12.2019

V Ý Z V A - F E L S Z Ó L Í T Á S 1

V Ý Z V A - F E L S Z Ó L Í T Á S

Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam - Felszólítás a sírhelyek bérleti szerződésének megkötésére

Detail

02.12.2019

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Oznamujeme občanom, že dňa 03.12.2019 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. - Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.12.03-án (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Detail

19.11.2019

Seniori pozor - Idősek figyelem 1

Seniori pozor - Idősek figyelem

Osobný list riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante - Galántai Járási Rendőrkapitányság főkapitányának levele

Detail