Navigácia

Obsah

Aktuality v obci

22.10.2020

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék 1

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že dňa 23.10.2020, v piatok bude pošta celý deň zatvorená. - A helyi posta vezetője értesíti a lakosokat, hogy a posta 2020.10.23-án, pénteken egész nap zárva lesz.

Detail

15.10.2020

Pomoc obetiam trestných činov - Segítség a bűncselekmények áldozatainak

Pomoc obetiam trestných činov - Segítség a bűncselekmények áldozatainak

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták pre občanov, ktorí majú pocit, že sa stali obeťou trestného činu, obsahujúci všeobecné informácie, ako napríklad miesto kde môžu obete vyhľadať pomoc a v akých oblastiach sa im zabezpečí pomoc prostredníctvom informačnej kancelárie. Celý proces pomoci je BEZPLATNÝ. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie. - A bűnözés megelőzése érdekében a jelenlegi válsághelyzetben a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának Bűnmegelőzési Osztálya szórólapot készített azoknak az állampolgároknak a megsegítésére, akik úgy érzik, hogy bűncselekmény áldozatai lettek. A szórólap általános információkat tartalmaz, hogy hol és milyen területen tudnak segítséget kérni az áldozatok. A segítségnyújtás teljes folyamata INGYENES. Minél tájékozottabbak vagyunk, annál kisebb a bűnözés kockázata.

Detail

15.10.2020

1_SK

Ochrana seniorov pred podvodmi - Idősek védelme a csalókkal szemben

Seniori, sme tu pre Vás! Povedzme stop podvodníkom - Vigyázzunk idős szeretteinkre! Mondjunk nemet a csalóknak!

Detail

09.10.2020

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 13.10.2020 ( v utorok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. - Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.10.13-án (kedden) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban.

Detail