Čierna Voda - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Obec je povinná  podľa § 4  ods. 6  Zákona č. 329/2018 Z. z.  o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020.pdf (138.43 kB)

 

Dátum zvesenia: 13. 3. 2021 Zodpovedá: Správce Webu