Navigácia

Obsah

Kontakty        

 

Adresa:                   

Obec Čierna Voda
925 06 Čierna Voda


Tel :   031/784 83 24

Mobil : 0911 211 862
E-mail: ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk

 

Základné údaje o obci:

  • počet obyvateľov: 1410
  • rozloha obce: 1214

 

Pracovníci obecného úradu:

Starostka:

Mgr. Zuzana Csadyová
Tel :  031/784 83 24,   031/784 82 97,
Mob: 0911 241440
Email: z.csadyova@gmail.com

 

Zástupca starostky:

 

 

Ekonomické oddelenie:

Hana Huszárová
kontakt: 031/784 8324

 

Personálne oddelenie: 

Monika Lanczová - materská dovolenka
kontakt: 031/784 83 24
 

zastupuje:

Lucia Galambošová

kontakt: 031/784 83 24

e-mail: galambosovaciernavoda@gmail.com

 

 

Evidencia obyvateľstva:

Annamária Szabóová

kontakt: 031/784 82 97

e-mail: szaboova.ciernavoda@gmail.com

 

Dane a poplatky, Cintorín:
Eva Németh Takács
kontakt: 031/784 82 97
e-mail: nemeth.ciernavoda@gmail.com

 

Hlavná kontrolórka:

Agneša Királyová

tel.: 0902 408 046

e-mail:  kiralyova.ciernavoda@gmail.com

 

Stavebný úrad:

Michael Bittera

tel.: 0905 838 640

e-mail: bittera.stavebnyurad@gmail.com

 

Materská škola:

tel.: 0903 487 192

 

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok: 07.30–11.30    12.00 - 16.00
Utorok: 07.30–11.30    12.00 - 16.00
Streda: 07.30–11.30    12.00 - 17.00
Štvrtok: 07.30–11.30    12.00 - 16.00  
Piatok: 07.30–11.30    12.00 - 15.00