Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Správy

Zobrazené 1-100 z 543
zájazd na termálne kúpalisko

Zájazd

Dátum: 27. 6. 2024

Jednodňový zájazd na termálne kúpalisko

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Dátum: 26. 6. 2024

Ochrana pred požiarmi

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Dátum: 26. 6. 2024

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť
Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť/ Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Dátum: 18. 6. 2024

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť
Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Odpočet plynomerov - Gázóra leolvasása 1

Odpočet plynomerov - Gázóra leolvasása

Dátum: 13. 6. 2024

Odpočet plynomerov

Gázóra leolvasása

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 13. 6. 2024

Hlasitá skúška sirén - A szirénák hangos tesztje

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 12. 6. 2024

❗️❗️ Oznamujeme občanom, že dňa 13. júna 2024 (štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.

❗️❗️❗️ Értesítjük a lakosokat, hogy 2024. június 13-án (csütörtök) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat,hogy a SÁRGA zsákokat helye

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Dátum: 10. 6. 2024

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

AKO SPRÁVNE NAPÚŠŤAŤ BAZÉN

AKO SPRÁVNE NAPÚŠŤAŤ BAZÉN

Dátum: 10. 6. 2024

Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom, ktorý môže vodárenskej spoločnosti spôsobiť prevádzkové problémy. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., preto prináša rady, ako správne postupovať pri napúšťaní bazénov.

Zmena v spôsobe zasielania hlásení o chove HD, ošípaných, oviec a kôz do CEHZ od 01.07.2024

Zmena v spôsobe zasielania hlásení o chove HD, ošípaných, oviec a kôz do CEHZ od 01.07.2024

Dátum: 3. 6. 2024

Zmena v spôsobe zasielania hlásení o chove HD, ošípaných, oviec a kôz do CEHZ od 01.07.2024

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 29. 5. 2024

Obvodný zverolekár MVDr. Bartaloš oznamuje občanom, majiteľom psov, že dňa 30. mája 2024 bude očkovať psov proti besnote.
MVDr. Bartaloš körzeti állatorvos tudatja a lakosokkal, hogy 2024. május 30-án a „ TÜNDE “ vendéglőnél veszettség ellen fogja oltani a kutyákat.

Upozornenie ku plánovaným odstávkam vody, poruchám a haváriám - 30.05.2024

Upozornenie ku plánovaným odstávkam vody, poruchám a haváriám - 30.05.2024

Dátum: 29. 5. 2024

Upozornenie ku plánovaným odstávkam vody, poruchám a haváriám

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť  Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Dátum: 27. 5. 2024

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť

Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

 Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť  Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Oznámenie - Közlemény

Dátum: 22. 5. 2024

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť

Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Színházi előadás

Színházi előadás

Dátum: 21. 5. 2024

Színházi előadás

čistenie peria

Čistenie peria, šitie paplónov, podhlavníkov a perín - Új párnák, paplanok és egyéb tolltermékek varrása és tisztítása

Dátum: 6. 5. 2024

Čistenie peria, šitie paplónov, podhlavníkov a perín - Új párnák, paplanok és egyéb tolltermékek varrása és tisztítása

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 1. 5. 2024

❗️❗️❗️ Oznamujeme občanom, že dňa 2. mája 2024 (štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.

❗️❗️❗️ Értesítjük a lakosokat, hogy 2024. május 2-án (csütörtök) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat,hogy a SÁRGA zsákokat helyez

Ponuka - Ajánlat 1

Ponuka - Ajánlat

Dátum: 30. 4. 2024

Odvoz odpadu - Szemét elszállítása

Oznámenie- Értesítés 1

Oznámenie- Értesítés

Dátum: 26. 4. 2024

Zastupovanie - Helyettesítés

Oznámenie - Közlemény

Oznámenie - Közlemény

Dátum: 24. 4. 2024

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť

Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi - Intézkedések az erdők tűz elleni védelmének biztosítására 1

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi - Intézkedések az erdők tűz elleni védelmének biztosítására

Dátum: 11. 4. 2024

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve

Gyúlékony anyagok égetése nyílt területen

Oznámenie - Közlemény 1

Oznámenie - Közlemény

Dátum: 11. 4. 2024

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť

Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Dôležitý oznam - Fontos közlemény 1

Dôležitý oznam - Fontos közlemény

Dátum: 10. 4. 2024

Stavebný úrad bude fungovať od 1. mája 2024 každý štvrtok od 7:30 hod. do 9:45 hod.
Az Építésügyi hivatal 2024. május 1-től minden csütörtökön 7:30-tól 9:45-ig áll a kliensek rendelkezésére

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 10. 4. 2024

Odpočet elektromerov

Villanyórák leolvasása

Oznámenie- Tájékoztató 1

Oznámenie- Tájékoztató

Dátum: 9. 4. 2024

Oznámenie

Tájékoztató

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 3. 4. 2024

Oznamujeme občanom, že dňa 04.04..2024 (štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2024.04.04 én (csütörtök) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat,hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a ház elé.

Odpis vodomerov

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 28. 3. 2024

Odpis vodomerov

Vízórák leolvasása

Oznámenie - Közlemény

Oznámenie - Közlemény

Dátum: 26. 3. 2024

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť

Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Oznámenie - Közlemény

Oznámenie - Közlemény

Dátum: 21. 3. 2024

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť

Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 8. 3. 2024

Podávanie žiadostí o priame platby

Támogatási kérelmek benyújtása

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 6. 3. 2024

Zastupovanie - Helyettesítés

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 5. 3. 2024

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť

Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 4. 3. 2024

Oznamujeme občanom, že dňa 07.03.2024 (štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2024.03.07-én (csütörtök) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat,hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a ház elé.

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 7. 2. 2024

Oznamujeme občanom, že dňa 08.02.2024 (štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2024.02.08-án (csütörtök) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat,hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a ház elé.

Výzva na podanie daňového priznania - Felhívás az adóbevallás beadására 1

Výzva na podanie daňového priznania - Felhívás az adóbevallás beadására

Dátum: 17. 1. 2024

Výzva na podanie daňového priznania

Felhívás az adóbevallás beadására

Ponuka práce - Állásajánlat 1

Ponuka práce - Állásajánlat

Dátum: 15. 1. 2024

Ponuka práce

Állásajánlat

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 9. 1. 2024

Oznamujeme občanom, že dňa 11.01.2024 (štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2024.01.11-én (csütörtök) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat,hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a ház elé.

Harmonogram

Harmonogram odvozu separovaného odpadu 2024 - A szelektív hulladékgyűjtés harmonogramja a 2024-es évre

Dátum: 8. 1. 2024

Harmonogram odvozu separovaného odpadu 2024

A szelektív hulladékgyűjtés harmonogramja a 2024-es évre

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 5. 1. 2024

Oznámenie - Értesítés

ÚJÉVI KONCERT

ÚJÉVI KONCERT

Dátum: 3. 1. 2024

https://facebook.com/events/s/vadkertizsapkasipos-akusztik-u/1381685019129114/

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 2. 1. 2024

MUDr. Megová praktická lekárka oznamuje občanom, že od 02. januára do 05. januára 2024 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

MUDr. Megová általános orvos értesíti a lakosokat, hogy 2024. január 02-tól január 05-ig nem fog rendelni. MUDr. Csibová helyettesíti Tallóson.

Stránkové dni

Stránkové dni počas vianočných sviatkov - Ügyfélfogadás az ünnepek alatt

Dátum: 12. 12. 2023

Stránkové dni počas vianočných sviatkov

Ügyfélfogadás az ünnepek alatt

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 11. 12. 2023

Oznamujeme občanom, že dňa 14.12.2023 (štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2023.12.14-én (csütörtök) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat,hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a ház elé.

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése  1

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Dátum: 7. 12. 2023

Kvôli údržbe zariadení niektoré ulice budú bez dodávky elektriny
Karbantartás miatt bizonyos utcákban az áramszolgát szünetelni fog

Ako správne triediť obaly od kávy?

ENVIPAK

Dátum: 4. 12. 2023

Ako správne triediť obaly od kávy?

Hogyan kell megfelelően szelektálni a kávécsomagolást?

Oznámenie - Közlemény

Oznámenie - Közlemény

Dátum: 28. 11. 2023

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť

Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 28. 11. 2023

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie - Közlemény 1

Oznámenie - Közlemény

Dátum: 21. 11. 2023

Mikuláš - Télapó

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 14. 11. 2023

Oznamujeme Vám, že zberný dvor bude dňa 15.11.2023 (v stredu) z technických príčin zatvorený.
Za pochopenie ďakujeme.

Értesítjük Önöket, hogy a szemétgyűjtő udvar 2023.11.15-én (szerdán) technikai okok miatt zárva tart.
Megértésüket köszönjük!

Pozvánka - Meghívó

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 13. 11. 2023

Pozvánka - Meghívó

Oznámenie - Közlemény 1

Oznámenie - Közlemény

Dátum: 8. 11. 2023

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť

Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Výzva - Felhívás 1

Výzva - Felhívás

Dátum: 3. 11. 2023

Západoslovenská distribučná a.s. výzýva vlastníkov,nájomcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov najneskôr do 31.1.2024
Villamosművek felhívja az ingatlan tulajdonosokat,bérlőket, azon fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolítására legkésőbb 2024.1.31-ig

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése 1

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Dátum: 3. 11. 2023

Kvôli údržbe zariadení niektoré ulice budú bez dodávky elektriny
Karbantartás miatt bizonyos utcákban az áramszolgát szünetelni fog

X. Medzinárodná zabíjačková súťaž

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 3. 11. 2023

X. Medzinárodná zabíjačková súťaž
X. Vízkeleti böllérverseny

Odvádzanie odpadových vôd a zrážkových vôd do verejnej kanalizácie  1

Odvádzanie odpadových vôd a zrážkových vôd do verejnej kanalizácie

Dátum: 2. 11. 2023

Odvádzanie odpadových vôd a zrážkových vôd do verejnej kanalizácie
A szennyvíz és csapadékvíz közcsatornába való vezetése

Oznámenie-Értesítés

Oznámenie-Értesítés

Dátum: 31. 10. 2023

Oznámenie-Értesítés

Porucha - Csőfakadás

Porucha - Csőfakadás

Dátum: 30. 10. 2023

⚠️Dočasná odstávka pitnej vody kvôli prasknutiu vodovodného vedenia! Na poruche sa už pracuje⚠️
⚠️ Csőtörés miatt ideiglesen szünetel az ivóvíz szolgáltatása! A hiba elhárításán már dolgoznak a szakemberek ⚠️

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 27. 10. 2023

Oznamujeme občanom, že dňa 2.11.2023 (štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2023.11.2-án (csütörtök) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat,hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a ház elé.

Oznámenie - Közlemény 1

Oznámenie - Közlemény

Dátum: 26. 10. 2023

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť

Közlemény a korlátozott nyitvatartásról

Nový prevádzkový čas - Új nyitvatartási idő

Pozor zmena! - Vigyázz változás!

Dátum: 25. 10. 2023

Nový prevádzkový čas dočasného stanoviska kontajnerov na zelený odpad
Új nyitvatartási idő az átmeneti konténerek tárolására

Výzva - Felszólítás 1

Výzva - Felszólítás

Dátum: 23. 10. 2023

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

- Felszólítás az ingatlanadó, az ebadó, a kommunális hulladék és építési törmelék helyi illetékének befizetésére.

Povinná deratizácia – Kötelező rágcsálóirtás 1

Povinná deratizácia – Kötelező rágcsálóirtás

Dátum: 23. 10. 2023

Povinná deratizácia
– Kötelező rágcsálóirtás

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 23. 10. 2023

Bezpečnosť na cintorínoch počas sviatkov
Biztonság a temetőkben az ünnepek alatt

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 3. 10. 2023

Oznámenie - Értesítés

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 3. 10. 2023

Oznamujeme občanom, že dňa 05.10.2023 (štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2023.10.05-én (csütörtök) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat,hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a ház elé.

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 3. 10. 2023

Umiestnenie nádob na sklo - Üvegkonténerek elhelyezése

Hody - Búcsú 1

Hody - Búcsú

Dátum: 19. 9. 2023

Náramky na HODY - pre deti od 0-18 rokov, pre neobmedzený vstup na kolotoče, len počas víkendu.
Cena 25 €/kus.

- Karkötők BÚCSÚRA - korlátlan hintahasználatra ad lehetőséget gyerekeknek 0-18 éves korig, csak hétvégén.
Ára: 25 €/db.

Zmesový komunálny odpad - Kommunális hulladék szelektálása

Leták - Szórólap

Dátum: 13. 9. 2023

Ako separovať zmesový komunálny odpad

Hogyan szelektáljuk a kommunális hulladékot

Výstava plazov s prednáškou - Hüllő kiállítás és bemutató 1

Výstava plazov s prednáškou - Hüllő kiállítás és bemutató

Dátum: 12. 9. 2023

Ukážka živých plazov zblízka priamo z rúk chovateľov

Élő hüllők bemutatása egyenesen a tenyésztőtől

Dôležité oznámenie - Fontos közlemény 1

Dôležité oznámenie - Fontos közlemény

Dátum: 6. 9. 2023

Oznamujeme Vám, že od zajtrajšieho dňa 07. septembra 2023 každá domácnosť môže vyložiť aj začipovanú 240 l smetnú nádobu.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy holnaptól, azaz 2023. szeptember 7-től minden háztartás már kirakhatja a chippel ellátott 240 l-es szemeteskukát.

Pozvánka na zápis - Meghívó a beiratkozásra 1

Pozvánka na zápis - Meghívó a beiratkozásra

Dátum: 5. 9. 2023

Pozvánka na zápis do tanečnej školy
Meghívó a tánciskola beiratkozására

II. Tradičné kulturne popoludnie

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 5. 9. 2023

II. Tradičné kultúrne popoludnie
II. Hagyományőrző kulturális délután

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 5. 9. 2023

Oznamujeme občanom, že dňa 07.09.2023 (štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2023.09.07-én (csütörtök) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat,hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a ház elé.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - A tűzveszély idejére kiadott rendelet visszavonása 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - A tűzveszély idejére kiadott rendelet visszavonása

Dátum: 31. 8. 2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante posiela odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
- A Galántai Tűzvédelmi és Mentőszolgálat járási igazgatósága visszavonja a megnövekedett tűzveszély idejére kiadott rendeletét.

Oznámenie - Közlemény 1

Oznámenie - Közlemény

Dátum: 28. 8. 2023

Oznámenie o dočasnej zmene hodín pre verejnosť

Közlemény az ideiglenes nyitvatartásról

Zmena CP - Menetrend változás 1

Zmena CP - Menetrend változás

Dátum: 25. 8. 2023

Vaše požiadavky a pripomienky k platným CP môžete adresovať na OcÚ v Čiernej Vode do 18. septembra 2023.
Az autóbusz menetrenddel kapcsolatos kéréseiket észrevételeiket a községi hivatalban jelezhetik 2023. szeptember 18-ig.

Pozvánka - Meghívó 1

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 24. 8. 2023

Rodinný poľovnícky deň
Családi vadásznap

Jazdecké preteky - Veľké Úľany

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 24. 8. 2023

Jazdecké preteky
Díjugrató verseny

Ponuka práce - Állásajánlat 1

Ponuka práce - Állásajánlat

Dátum: 23. 8. 2023

Ponuka práce - Állásajánlat

UPOZORNENIE - FIGYELMEZTETÉS 1

UPOZORNENIE - FIGYELMEZTETÉS

Dátum: 21. 8. 2023

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Fokozott tűzveszély időszaka

Ponuka práce - Állásajánlat 1

Ponuka práce - Állásajánlat

Dátum: 16. 8. 2023

Spoločnosť ŽOS Trnava prijme do pracovného pomeru elektrikárov a zámočníkov

A nagyszombati ŽOS vállalat azonnali kezdéssel villanyszerelőket és lakatosokat keres munkavégzésre

Oznámenie-Értesítés 1

Oznámenie-Értesítés

Dátum: 15. 8. 2023

Oznámenie-Értesítés

Pozvánka - Meghívó 1

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 14. 8. 2023

Náš kabaretný večer sa bude konať na vonkajšom pódiu trhoviska v Čiernej Vode
A Kabaré estünk a feketenyéki piactér szabadtéri színpadán kerül megrendezésre

Oznámenie - Közlemény

Oznámenie - Közlemény

Dátum: 11. 8. 2023

Oznámenie o dočasnej zmene hodín pre verejnosť

Közlemény az ideiglenes nyitvatartásról

Pozvánka - Meghívó 1

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 9. 8. 2023

Slávnostná sv. omša venovaná spomienke Sv. Štefana spojená s kladením vencov
Szent István - napi szentmise és koszorúzás

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 8. 8. 2023


Oznamujeme občanom, že dňa 10.08.2023 (štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2023.08.10-én (csütörtök) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat,hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a ház elé.

Pozvánka - Meghívó 1

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 4. 8. 2023

"Ako sa stať policajtom"

"Hogyan legyél rendőr"

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - A tűzveszély idejére kiadott rendelet visszavonása

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - A tűzveszély idejére kiadott rendelet visszavonása

Dátum: 4. 8. 2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante posiela odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
- A Galántai Tűzvédelmi és Mentőszolgálat járási igazgatósága visszavonja a megnövekedett tűzveszély idejére kiadott rendeletét.

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 4. 8. 2023

Doktor Optik si pre Vás pripravila skvelú akciu.

Doktor Optik kiváló árkedvezményt készített az Önök számára

Oprava obecného rozhlasu - Községi hangszórók javítása 1

Oprava obecného rozhlasu - Községi hangszórók javítása

Dátum: 31. 7. 2023

Dňa 01.08.2023 bude prebiehať oprava obecného rozhlasu

2023. augusztus 1-jén a községi hangszórók javítására kerül sor

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése 1

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Dátum: 31. 7. 2023

Kvôli údržbe zariadení niektoré ulice budú bez dodávky elektriny
Karbantartás miatt bizonyos utcákban az áramszolgát szünetelni fog

Oznámenie - Közlemény 1

Oznámenie - Közlemény

Dátum: 28. 7. 2023

Oznámenie o dočasnej zmene hodín pre verejnosť

Közlemény az ideiglenes nyitvatartásról

Veterán zraz - Veterán autó-motor találkozó

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 28. 7. 2023

Veterán zraz - Veterán autó-motor találkozó

Veľký rodinný deň v kukuričnom bludisku

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 25. 7. 2023

Veľký rodinný deň v kukuričnom bludisku

Családi nap a kukorica labirintusban

Štafetový beh od Tatier k Dunaju - Tátrától a Dunáig váltóverseny 1

Štafetový beh od Tatier k Dunaju - Tátrától a Dunáig váltóverseny

Dátum: 25. 7. 2023

Od Tatier k Dunaju štafetový beh: 19-20. augusta 2023
Tátrától a Dunáig váltóverseny: 2023. augusztus 19-20.

Nábor detí na futbal - Gyerekek toborozása focira 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 25. 7. 2023

Nábor detí na futbal - Gyerekek toborozása focira

X. Čiernovodský pohár

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 25. 7. 2023

X. ČIERNOVODSKÝ POHÁR - X. FEKETENYÉKI KUPA

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 25. 7. 2023

Miestna pošta oznamuje obyvateľom, že dňa 28. júla 2023 (piatok) bude zatvorená.
A helyi postahivatal értesíti a lakosságot, hogy 2023. július 28-án (péntek) zárva lesz.

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 20. 7. 2023

MUDr. Megová praktická lekárka oznamuje občanom, že od 21. júla do 25. júla 2023 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

MUDr. Megová általános orvos értesíti a lakosokat, hogy 2023. július 21-től július 25-ig nem fog rendelni. MUDr. Csibová helyettesíti Tallóson.

UPOZORNENIE - FIGYELMEZTETÉS 1

UPOZORNENIE - FIGYELMEZTETÉS

Dátum: 17. 7. 2023

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Fokozott tűzveszély időszaka

Zobrazené 1-100 z 543