Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Správy

Zobrazené 401-500 z 540
1

Seniori, sme tu pre Vás! - Vigyázzunk idős szeretteinkre!

Dátum: 2. 4. 2020

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie. -
A jelenlegi válsághelyzetben a bűnmegelőzés elkerülése érdekében a Belügyminisztérium Bűnmegelőzési Osztálya rövidebb tanácsokat, ajánlásokat tartalmazó szórólapot készített. Ezek az információk elsősorban a legveszélyeztetebb célcsoport - IDŐSEK - biztonságának növelésére irányulnak, de a tájékoztató más korosztályok számára is hasznos lehet. Minél több információt kapunk, annál alacsonyabb a bűncselekmény kockázata.

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése 1

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Dátum: 26. 3. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 30.03.2020 od 7:30 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny niektoré ulice. -

Západoslovenská distribučná, a.s. társaság tudatja a lakosokkal, hogy munkálatok miatt, 2020.03.30-án 7:30-tól 15:30-ig falunk egyes részein szünetelni fog az áramszolgáltatás.

Nové letáky - Új tájékoztatók - MZ SR-COVID 19

Nové letáky - Új tájékoztatók - MZ SR-COVID 19

Dátum: 24. 3. 2020

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19. Čo robiť, ak ste chorý? Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19. Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19. -
10 ajánlás COVID-19 esetére. Mit tegyen, ha beteg? Magasabb kockázatnak kitett személyek. Hogyan segítsen magán és másokon.

OZNAM - ĚRTESÍTÉS 1

OZNAM - ÉRTESÍTÉS

Dátum: 13. 3. 2020

Vážení klienti a návštevníci úradu, na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 OBECNÝ ÚRAD bude ZATVORENÝ od 13.03.2020 do odvolania.
V prípade potreby (pohreb atď.) nás môžete kontaktovať na:
e-mail: ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk
tel.: 0911 241 440, 0911 265 372. -

Tisztelt ügyfeleink és látogatóink, a kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel a COVID-19 vírus miatt a KÖZSÉGI HIVATAL 2020.03.13-tól visszavonásig ZÁRVA TART.
Szükség (temetés stb.) esetén az elérhetőségünk:
e-mail: ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk
tel.: 0911 241 440, 0911 265 372.

Bezplatné WiFi v obci Čierna Voda - Ingyenes WiFi Feketenyéken

Bezplatné WiFi v obci Čierna Voda - Ingyenes WiFi Feketenyéken

Dátum: 12. 3. 2020

Obec Čierna Voda poskytuje bezplatne WiFi signál na dvanástich verejných priestranstvách v obci po dobu nasledujúcich troch rokov. -
Községünkben 12 nyilvános helyszínen érhető el az ingyenes Wifi az elkövetkezendő három évben.

Scan4

Koronavírus - odporúčania/ajánlások

Dátum: 6. 3. 2020

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom? Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom s objaví sa u Vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť? Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19. -

Hogyan csökkentsük a koronavíros-fertőzés kockázatát? Mit tegyen, ha az új koronavírus által érintett területekről tér haza, és hőemelkedést, lázat, köhögést vagy légzési nehézségeket, légszomjat tapasztal? Ajánlások a COVID-19-cel fertőzött térségből érkező emberek számára.


Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 6. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 10.03.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.03.10-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Dátum: 21. 2. 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 24.02.2020 ( v pondelok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.02.24-én (hétfőn) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban.

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT 1

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT

Dátum: 20. 2. 2020

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 20.02.2020 do 21.02.2020 (vo štvrtok a piatok) nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2020.02.20-tól 2020.02.21-ig (csütörtökön és pénteken) nem rendel.

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Dátum: 10. 2. 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 10.02.2020 ( v pondelok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.02.10-én (hétfőn) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban.

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 10. 2. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 11.02.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.02.11-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT 1

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT

Dátum: 28. 1. 2020

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 30.01.2020 do 03.02.2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 04.02.2020. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2020.01.30-tól 2020.02.03-ig nem rendel. A rendelést 2020.02.04-én kezdi meg. Helyettesíti MUDr. Csibová Tallóson.

KOMÍNY a požiarna ochrana – zákonné povinnosti - KÉMÉNYEK és tűzvédelem - jogszabályi kötelezettségek 1

KOMÍNY a požiarna ochrana – zákonné povinnosti - KÉMÉNYEK és tűzvédelem - jogszabályi kötelezettségek

Dátum: 27. 1. 2020

Právnické aj fyzické osoby majú zo zákona vyplávajúce povinnosti, ktoré slúžia na ochranu Vášho zdravia, života, aj majetku. Každý je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou. -

A jogi és természetes személyekre az Ön egészségének, életének és vagyonának védelmét szolgáló törvényből eredő kötelezettségek vonatkoznak. Mindenki köteles a tulajdonában, vagy a használatában álló épületei, vagy a helységei kéményeinek megfelelően képesített személy általi rendszeres kitisztításának és ellenőrzésének biztosítására.

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése 1

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Dátum: 20. 1. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 30.01.2020 od 7:30 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny niektoré ulice. -

Západoslovenská distribučná, a.s. társaság tudatja a lakosokkal, hogy munkálatok miatt, 2020.01.30-án 7:30-tól 15:30-ig falunk egyes részein szünetelni fog az áramszolgáltatás.

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - Gazdaságok nyilvántartása egy sertéssel belföldi fogyasztásra 1

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - Gazdaságok nyilvántartása egy sertéssel belföldi fogyasztásra

Dátum: 13. 1. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta Vám vzhľadom na situáciu s výskytom afrického moru ošípaných (AMO) zasiela informačný materiál pre chovateľov „Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ a informačné letáky. -
A Regionális Állatorvosi - és Élelmezési Hivatal a sertések afrikai pestissel történő megbetegedésének előfordulása kapcsán, információs anyagot küld az állattartóknak, belföldi fogyasztásra szánt, egy sertéssel rendelkező gazdasások nyilvántartási folyamatának iránymutatására.

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Dátum: 10. 1. 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 13.01.2020 ( v pondelok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.01.13-án (hétfőn) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban.

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 7. 1. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 14.01.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.01.14-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 27. 12. 2019

Silvestrovský ples v Mostovej - Szilveszteri bál Hidaskürtön

Výzva na podanie daňového priznania - Felhívás az adóbevallás beadására 1

Výzva na podanie daňového priznania - Felhívás az adóbevallás beadására

Dátum: 20. 12. 2019

Obec Čierna Voda, ako správca dane v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás vyzýva na podanie daňového priznania k dani  z nehnuteľností na rok 2020 do termínu 31.01.2020. -

Feketenyék község, mint a helyi adók kezelője a T.t. 563/2009 sz., adóigazgatásról szóló törvénye alapján felhívjuk az Ön figyelmét, hogy ingatlanadó bevallását a 2020-as évre legkésőbb 2020.01.31-ig köteles benyújtani.

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 20. 12. 2019

Stránkové dni počas vianočných sviatkov -
Ügyfélfogadás az ünnepek alatt

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT 2

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT

Dátum: 18. 12. 2019

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 20.12.2019 do 27.12.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 30.12.2019. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2019.12.20-tól 2019.12.27-ig nem rendel. A rendelést 2019.12.30-án kezdi meg. Helyettesíti MUDr. Csibová Tallóson.

Odvoz odpadu počas sviatkov - Szemétszállítás az ünnepek alatt 2

Odvoz odpadu počas sviatkov - Szemétszállítás az ünnepek alatt

Dátum: 18. 12. 2019

Oznamujeme Vám, že počas vianočných sviatkov sa posúva vývoz komunálneho odpadu zo štvrtka na sobotu 28.12.2019.

Értesítjük a lakosokat, hogy az ünnepekre való tekintettel a háztartási hulladékot csütörtök helyett szombaton, 2019.12.28-án fogják elszállítani.

DETSKÁ LEKÁRKA V MOSTOVEJ - GYERMEKORVOS HIDASKÜRT 1

DETSKÁ LEKÁRKA V MOSTOVEJ - GYERMEKORVOS HIDASKÜRT

Dátum: 17. 12. 2019

Obvodná detská lekárka MUDr. Záhončíková oznamuje občanom, že od 23.12.2019 do 31.12.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 02.01.2020. Zastupovať ju bude MUDr. Valkár v Jelke.

A körzeti gyermekorvos MUDr. Záhončíková értesíti a lakosokat, hogy 2019.12.23-tól 2019.12.31-ig szabadság miatt nem rendel. A rendelést 2020.01.02-án kezdi meg. Helyettesíteni MUDr. Valkár fogja Jókán.

V Ý Z V A - F E L S Z Ó L Í T Á S 1

V Ý Z V A - F E L S Z Ó L Í T Á S

Dátum: 6. 12. 2019

Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam -
Felszólítás a sírhelyek bérleti szerződésének megkötésére

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu - Változás a leolvasási és számlázási időszakban 1

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu - Változás a leolvasási és számlázási időszakban

Dátum: 3. 12. 2019

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 2. 12. 2019

Oznamujeme občanom, že dňa 03.12.2019 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.12.03-án (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Seniori pozor - Idősek figyelem 1

Seniori pozor - Idősek figyelem

Dátum: 19. 11. 2019

Osobný list riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante -

Galántai Járási Rendőrkapitányság főkapitányának levele

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése 3

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Dátum: 18. 11. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 03.12.2019 od 7:30 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny niektoré ulice. -

Západoslovenská distribučná, a.s. társaság tudatja a lakosokkal, hogy munkálatok miatt, 2019.12.03-án 7:30-tól 15:30-ig falunk egyes részein szünetelni fog az áramszolgáltatás.

Úradné hodiny - Űgyfélfogadás 1

Úradné hodiny - Ügyfélfogadás

Dátum: 15. 11. 2019

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 18.11.2019 (v pondelok) na obecnom úrade nebudú úradné hodiny. Za porozumenie Vám ďakujeme. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.11.18-án (hétfőn) a községi hivatalban nem lesz ügyfélfogadás. Megértésüket köszönjük!

Zber papiera - Papírgy 1

Zber papiera - Papírgyűjtés

Dátum: 13. 11. 2019

Oznamujeme občanom, že od 18.11.2019 do 22.11.2019 sa uskutoční v našej škole zber papiera. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.11.18-tól 2019.11.22-ig iskolánkban papírgyűjtés lesz.

SK

Výzva - Felhívás

Dátum: 11. 11. 2019

Obec Čierna Voda vyzýva ľudí na zbierku pre deti s onkologickým ochorením -
Feketenyék község felhívja a lakosok figyelmét a daganatos gyermekekért folytatott gyűjtésre

Deň vojnových veteránov - Az emlékezés napja 2

Deň vojnových veteránov - Az emlékezés napja

Dátum: 8. 11. 2019

Dňa 11 novembra o 11:11 hod. v rámci Medzinárodného dňa vojnových veteránov si pripomenieme vojakov padlých v I. svetovej vojne rozozvučaním zvonov v každej obci na celom Slovensku. -

November 11-én 11:11-kor az emlékezés és fegyverszünet napján a harangok megszólaltatásával a világháborúban elesett katonákra emlékezünk.

III. "Hajlik a rózsafa" - hudobný večer - nótaest

III. "Hajlik a rózsafa" - hudobný večer - nótaest

Dátum: 7. 11. 2019

10. novembra 2019 (nedeľa) o 16.00 v kultúrnom dome v Mostovej -
2019.november 10. (vasárnap) 16.00 órakor Hidaskürtön a kultúrházban

VIII. ZABÍJAČKOVÁ SÚŤAŽ - VIII. VÍZKELETI BÖLLÉRVERSENY 1

VIII. ZABÍJAČKOVÁ SÚŤAŽ - VIII. VÍZKELETI BÖLLÉRVERSENY

Dátum: 6. 11. 2019

9.11.2019 - Čierny Brod - na parkovisku pred ZŠ so začiatkom o 07:00 hod.
2019.11.9. - Vízkelet - az alapiskola előtti téren reggel 07:00 órai kezdettel

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 4. 11. 2019

Oznamujeme občanom, že dňa 05.11.2019 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.11.05-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

V ý z v a - F e l s z ó l í t á s 1

V ý z v a - F e l s z ó l í t á s

Dátum: 30. 10. 2019

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad -

Felszólítás az ingatlanadó, az ebadó és a kommunális hulladék és építési törmelék helyi illetékének befizetésére

OR PZ v Galante 1

OR PZ v Galante

Dátum: 29. 10. 2019

Upozornenie Okresného riaditeľstva PZ v Galante -

A Galántai Járási Rendőrkapitányság figyelmeztetése

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 28. 10. 2019

OPTIKA ANPEK

DPO SR 1

DPO SR

Dátum: 21. 10. 2019

Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v období "Zimnej vykurovacej sezóny 2019/2020"

A 2019/2020-as téli fűtési szezon során fellépő tüzek megelőzésére irányuló intézkedések

Detská lekárka v Mostovej - Gyermekorvos Hidaskürt 1

Detská lekárka v Mostovej - Gyermekorvos Hidaskürt

Dátum: 21. 10. 2019

Obvodná detská lekárka MUDr. Záhončíková oznamuje občanom, že od 23.10.2019 do 25.10.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ju bude MUDr. Valkár v Jelke.

A körzeti gyermekorvos MUDr. Záhončíková értesíti a lakosokat, hogy 2019.10.23-tól 2019.10.25-ig szabadság miatt nem rendel. Helyettesíteni MUDr. Valkár fogja Jókán.

Vodomer

Odpis vodomerov - Vízórák leolvasása

Dátum: 14. 10. 2019

Oznamujeme občanom, že od 16.10.2019 (streda) budú odpisovať stav vodomerov. Žiadame občanov, aby umožnili prístup k vodomerom.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.10.16-án (szerda) megkezdik a vízórák állásának leolvasását. Kérjük a lakosokat, hogy tegyék lehetővé a vízórákhoz való hozzáférést.

Slovenská pošta

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 14. 10. 2019

Slovenská pošta

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése 1

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Dátum: 9. 10. 2019

15.10.2019 od 7:30 hod. do 15:30 hod.
2019.10.15. 7:30-tól 15:30-ig

ZOOM optika 1

Meranie zraku - Látásvizsgálat

Dátum: 8. 10. 2019

ZOOM optika

Európa a polgárokért - IPOLYNYÉK 2019

Dátum: 8. 10. 2019

"EURÓPA JÖVŐJE: A FEHÉRKÖNYV LAPJAI – TALÁLKOZÓNK NAPJAIN”

ČO PATRÍ A ČO NEPATRÍ DO NÁDOBY? - MIT SZABAD ÉS MIT NEM A KUKÁBA DOBNI? 1

ČO PATRÍ A ČO NEPATRÍ DO NÁDOBY? - MIT SZABAD ÉS MIT NEM A KUKÁBA DOBNI?

Dátum: 4. 10. 2019

Oznam - Értesítés

VÝMENA PLECHOVÝCH NÁDOB ZA PLASTOVÉ - FÉM KUKÁK CSERÉJE MŰANYAGRA 1

VÝMENA PLECHOVÝCH NÁDOB ZA PLASTOVÉ - FÉM KUKÁK CSERÉJE MŰANYAGRA

Dátum: 4. 10. 2019

FCC Slovensko, s.r.o.

zber plastov

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 30. 9. 2019

Oznamujeme občanom, že dňa 01.10.2019 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.10.01-jén (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

festival

Jablkový a kačací festival - Alma és kacsafesztivál

Dátum: 25. 9. 2019

Kráľov Brod 4-5.10.2019
Királyrév 2019.10.4-5.

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 16. 9. 2019

Vedúca pošty oznamuje občanom, že zajtra 17.09.2019 (utorok) bude pošta celý deň zatvorená.

A posta vezetője értesíti a lakosokat, hogy a posta holnap, 2019.09.17-én (kedd) egész nap zárva lesz.

Jazdecké preteky - Lóverseny

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 5. 9. 2019

Vážení obyvatelia! Obec Veľké Úľany usporiada 46. ročník tradičných jazdeckých pretekov, pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konajú 7. septembra 2019 v sobotu od 12.00 hodiny v jazdeckom areáli vo Veľkých Úľanoch. Vstupné je bezplatné. O občerstvenie a bohatú tombolu je postarané. Po ukončení pretekov prebehne vylosovanie tomboly. Sprievodným programom pretekov sú: prechádzka v koči ťahanom koňmi, vyhliadkový balón, pre deti skákací hrad, maľovanie na tvár a skladanie balónov. Vo večernom programe sa uskutoční disko zábava . Každého návštevníka srdečne očakávame!

Tisztelt lakosok! Nagyfödémes község és Nagyszombat megye közösen szervezi meg idén 46. alkalommal a már hagyományos lóversenyt, amely 2019. szeptember 7 –én, szombaton, 12.00 órakor lesz a helyi lóversenypályán. A belépti díj ingyenes. Gazdag frissítőről, és tomboláról gondoskodva van. A lóverseny befejezése után kerül sor a tombola kisorsolására. A rendezvény kísérőprogramja sétakocsikázás, hőlégballon, a gyerekeknek arcfestés, lufi hajtogatás és ugráló vár. Az esti programban Diszkó lesz. Minden látogatót sok szeretettel várunk!

ZBER PLASTOV - MŰANYAG HULLADÉK GYŰJTÉSE

ZBER PLASTOV - MŰANYAG HULLADÉK GYŰJTÉSE

Dátum: 2. 9. 2019

Oznamujeme občanom, že dňa 03.09.2019 (utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.09.03-án (kedd) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Dátum: 30. 8. 2019

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa S 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 18.09.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 07:30 hod. do 16:00 hod.:

LOKA STRÁŽNY DOM č. 354
ČIERNA VODA č. 1 , 160, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 228/VE, 228/ZA, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
248, 249, 249/VE, 250, 251, 252, 253, 254, 254/ve, 255, 256, 256/VE, 257, 258, 259, 260, 260/BL, 261, 262,
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 304/op, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 315/OP, 315/PRl, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 332/BL, 332/ZA, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
345, 346, 347, 347/VE, 348, 349, 353, 353/ZA, 355, 356, 356/ZA, 362, 365, 367, 369, 370, 373, 374, 376,
378, 379, 380, 388, 405, 411, 420, 421, 424, 429, 431, 466, 478, 517, 520/-, 904, 907/219, 907/240, 911/73,
917, 917/265, 917/299

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Ďakujeme za spoluprácu.

MŠ Čierna Voda - Feketenyék-i Óvoda

MŠ Čierna Voda - Feketenyék-i Óvoda

Dátum: 30. 8. 2019

Oznámenie - Értesítés
Oznamujeme rodičom, že miestna Materská škola v Čiernej Vode otvára brány 2. septembra 2019 od 6:30. 

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a Feketenyék-i  Óvoda 2019. szeptember 2-án 6:30-tól várja az óvodás gyerekeket.

MTNY Alapiskola Feketenyék

Základná škola s vyuč. jazykom maď. v Čiernej Vode - MTNY Alapiskola Feketenyék

Dátum: 30. 8. 2019

Miestna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským oznamuje cteným rodičom a žiakom, že slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020 sa bude konať 2. septembra o 8:00 hodine v budove školy. Každého srdečne očakávajú!

A helyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola értesíti a tisztelt szülőket és tanulókat, hogy a 2019/2020-as tanítási év ünnepélyes megnyitójára szeptember 2-án 8:00 órakor kerül sor az alapiskola épületében. Mindenkit szeretettel várnak!


❗????Továbbá ezúton értesítünk mindenkit,hogy iskolánk telefonszáma megváltozott. Az új telefonszám: 0910 760 347.????
❗????Naše nové telefónne číslo: 0910 760 347 ????

Oznámenie - Értesíteés

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 28. 8. 2019

Oznamujeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu bude aj zajtra ( 29.08.2019 ), v skorých ranných hodinách.

Értesítjük a falu lakosságát, hogy a háztartási hulladékot holnap is ( 2019.08.29. ) szedik,  a kora reggeli órákban.

Oznámenie - Értesítés

ZŠ s vyuč. jazykom maď. - MTNY Alapiskola Hidaskürt

Dátum: 28. 8. 2019

Oznamujeme rodičom  a žiakom miestnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Mostovej, že  slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2. septembra 2019 o 7:45 hodín. Podujatie je verejne prístupné.

Ďalej  oznamujeme rodičom, že 2. septembra 2019 od 6:30 otvára brány aj miestna materská škola v Mostovej.A hidaskürti Alapiskola és Óvoda értesíti a kedves szülőket és diákjait, hogy az ünnepélyes tanévnyitóra 2019. szeptember 2-án kerül sor az iskola A pavilonjában. A rendezvény nyilvános.

Továbbá értesítjük a kedves szülőket, hogy a hidaskürti óvoda 2019. szeptember 2-án 6:30-tól várja az óvodás gyerekeket.

Detská lekárka v Mostovej - Gyermekorvos Hidaskürt 1

Detská lekárka v Mostovej - Gyermekorvos Hidaskürt

Dátum: 23. 8. 2019

Obvodná detská lekárka MUDr. Záhončíková oznamuje občanom, že od 26.08.2019 do 30.08.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ju bude MUDr. Valkár v Jelke.

A körzeti gyermekorvos MUDr. Záhončíková értesíti a lakosokat, hogy 2019.08.26-tól 2019.08.30-ig szabadság miatt nem rendel. Helyettesíteni MUDr. Valkár fogja Jókán.

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT 1

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT

Dátum: 21. 8. 2019

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 26.08.2019 do 30.08.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 2. septembra. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2019.08.26-tól 2019.08.30-ig nem rendel. A rendelést szeptember 2-án kezdi meg. Helyettesíti MUDr. Csibová Tallóson.

Pozvánka - Meghívó 1

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 20. 8. 2019

SLÁVNY ROD ESTERHÁZY DE GALANTHA "A takto to celé začalo", 24. a 25. AUGUST 2019 (sobota - nedeľa), Neogotický kaštieľ Galanta od 13:00-22:00 hod.

A HÍRNEVES GALÁNTAI ESTERHÁZY CSALÁD "Így kezdődött minden...", 2019. AUGUSZTUS 24. és 25. (szombat - vasárnap), Galántai neogótikus kastély 13:00-tól 22:00-ig

Oznámenie - Ěrtesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 16. 8. 2019

Oznámenie o vykonaní strelieb na strelnici v TOMÁŠIKOVE - august, september

Od Tatier k Dunaju 2019

Dátum: 12. 8. 2019

Počas víkendu 17. a 18. augusta sa uskutoční 7. ročník najväčšieho štafetového behu Od Tatier k Dunaju 2019.
Cez 2800 účastníkov behu prekoná 345 kilometrov dlhú trasu naprieč Slovenskom ktorá vedie z Jasnej až do Bratislavy.

A hétvége folyamán, azaz augusztus 17 - 18., immár 7. alkalommal kerül megrendezésre az egyik legnépszerűbb váltó futás "Tátrától a Dunáig" elnevezéssel. 2800 futó részvételével kerül leküzdésre az országon át vezető 345 km hosszú táv, ami Jasnától egészen Pozsonyig tart.

Zber plastov - M 1

Zber plastov - Műanyag hulladék gyűjtése

Dátum: 5. 8. 2019

Oznamujeme občanom, že dňa 06.08.2019 (utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.08.06-án (kedd) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Pracovná ponuka - Munkalehetőség 1

Pracovná ponuka - Munkalehetőség

Dátum: 2. 8. 2019

NH FARMA s.r.o. Čierny Brod - NH FARMA s.r.o. Vízkelet

Projekt Legrad International Forum - Europe for citizens 1

Projekt Legrad International Forum - Europe for citizens

Dátum: 31. 7. 2019

Projekt Legrad International Forum - Europe for citizens

Zber odpadu - Szemétszállítás 1

Zber odpadu - Szemétszállítás

Dátum: 24. 7. 2019

Oznamujeme občanom, že z dôvodu vysokých teplôt v týchto dňoch sa zber odpadu uskutoční zajtra (štvrtok) ráno od 5:00 hod. Žiadame občanov, aby smetné nádoby vyložili v tomto určenom čase.

Értesítjük a lakosokat, hogy a nagy melegre való tekintettel falunkban holnap (csütörtök) reggel korábban, 5:00 órakor kezdik meg a hulladék elszállítását. Kérjük, hogy a kukákat időben helyezzék ki.

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 22. 7. 2019

OPTIKA ANPEK

Separovaný zber - Szelektív hulladékgyűjtés 1

Separovaný zber - Szelektív hulladékgyűjtés

Dátum: 10. 7. 2019

Ako správne separovať? Čo patrí a nepatrí do zbernej nádoby? Návod na správne separovanie odpadu.

Hogyan gyűjtsük helyesen a szelektív hulladékot? Mi tartozik és mi nem tartozik a hulladékgyűjtő konténerekbe? Útmutató a szelektív hulladékgyűjtéshez.

Preladenie ANTÉNY - ANTENNA aktualizálása 1

Preladenie ANTÉNY - ANTENNA aktualizálása

Dátum: 9. 7. 2019

Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu,  prelaďte si prosím svoje televízne prijímače. 

Kedves lakosok, ha a tévé adásokat analóg közvetítésen keresztül (antenna) figyelik, ne feledkezzenek meg újra beállítani a TV csatornákat.

Zber plastov - Műanyag hulladék gyűjtése

Zber plastov - Műanyag hulladék gyűjtése

Dátum: 1. 7. 2019

Oznamuje občanom, že dňa 06.08.2019 (utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.08.06-án (kedd) fogják falunkban gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a zsákokat helyezzék ki a ház elé.Pracovná ponuka - Munkalehetőség 1

Pracovná ponuka - Munkalehetőség

Dátum: 27. 6. 2019

JASPLASTIK-SK Galanta

Ochrana úrody pred požiarmi - usmernenie 1

Ochrana úrody pred požiarmi

Dátum: 25. 6. 2019

Ochrana úrody pred požiarmi - usmernenie

Ambulancia Mostová - Orvosi rendelő Hidaskürt 1

Ambulancia Mostová - Orvosi rendelő Hidaskürt

Dátum: 24. 6. 2019

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 25.06.2019 do 05.07.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 08.07.2019

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2019.06.25-től 2019.07.05-ig nem rendel. A rendelést július 8-án kezdi meg.

Lekáreň Aida - Aida Gyógyszertár 1

Lekáreň Aida - Aida Gyógyszertár

Dátum: 24. 6. 2019

Lekáreň Aida Mostová oznamuje občanom, že od 24.06.2019 do 04.07.2019 bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

A hidaskürti Aida Gyógyszertár vezetője értesíti a lakosokat, hogy a gyógyszertár 2019.06.24-től 2019.07.04-ig szabadság miatt nem lesz nyitva.

Jednodňový zájazd - Egynapos kirándulás

Jednodňový zájazd - Egynapos kirándulás

Dátum: 19. 6. 2019

Obec Čierna Voda organizuje dňa 04.07.2019 (štvrtok) jednodňový zájazd pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnuté osoby na termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade alebo telefonicky 031/78 48 297.

Feketenyék község 2019.07.04-én (csütörtök) egynapos kirándulást szervez Nagymegyerre a termálfürdőbe nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok részére. Jelentkezni lehet a községi hivatalban, valamint az alábbi telefonszámon 031/78 48 297.

Postrek proti komárom - Szúnyogirtás 1

Postrek proti komárom - Szúnyogirtás

Dátum: 14. 6. 2019

Oznamujeme občanom, že 13. júna bola vyhlásená mimoriadna situácia pre kalamitné rozšírenie komárov na vykonanie postrekovania. Na území obce Čierna Voda bude vykonané postrekovanie v pondelok 17.06.2019 alebo v utorok 18.06.2019. Presná informácia o postreku bude oznámená na webovej stránke obce alebo vyhlásená v rozhlase.

Értesítjük falunk lakosait, hogy a Galántai Járási Hivatal 2019.június 13-án rendkívüli állapotot hirdetett a szúnyogok nagy mennyiségű megjelenése miatt. Községünk, Feketenyék területén a szúnyogirtás várhatóan hétfőn, 2019.06.17-én vagy kedden 2019.06.18-án fog megtörténni. Pontosabb információt a szúnyogirtásról a falunk weboldalán fogunk közzé tenni ill. a helyi hirdetésben.

Oznámenie 1

Oznámenie

Dátum: 13. 6. 2019

Oznámenie o vykonaní strelieb na strelnici v Tomášikove - JÚL

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 11. 6. 2019

Dňa 14.6.2019 (piatok) príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžte si nechať odborne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 9:00 do 10:00 hod., v prípade záujmu aj dlhšie.

A pozsonyi ZOOM optika szemvizsgálatra nyújt lehetőséget Önöknek 2019.6.14-én (péntek) falunkban. A vizsgálat során ellenőrzik a belső szemnyomást, a látásélességet, valamint új szemüvegkeretet is választhatnak. A viszgálatra a községi hivatal elé leálló fehér kisbuszban kerül sor 9:00 - 10:00 óra között.

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 10. 6. 2019

Obecný úrad bude od 10.06.2019 do 14.06.2019 od 14:00 hod. z technických príčin zatvorený.

A Községi Hivatal 2019.06.10-től 2019.06.14-ig 14:00-tól technikai okok miatt zárva lesz.

Zber oblečenia - Használtruha - gyűjtő

Zber oblečenia - Használtruha - gyűjtő

Dátum: 5. 6. 2019

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že dňa 04. júna 2019 boli rozmiestnené v našej obci kontajnery určené na zber šatstva, textilu a obuvi. Kontajnery nájdete pred kultúrnym domom a pri cintoríne.

Kedves lakosok,
értesítjük Önöket, hogy 2019 június 4-én falunkban ruha, textil és cipő gyűjtő konténerek lettek elhelyezve a kultúrház előtti füves részen, valamint a temetőnél.

Odpis plynomerov - Gázórák leolvasása 1

Odpis plynomerov - Gázórák leolvasása

Dátum: 4. 6. 2019

Oznamujeme občanom, že od 4-ho júna 2019, budú vykonávať v našej obci odpis plynomerov. Žiadame občanov, aby umožnili prístup k plynomerom.

Értesítjük a lakosságot, hogy 2019 június 4-től megkezdik falunkban a gázórák állásnak leolvasását. Kérjük a lakosokat, hogy tegyék lehetővé a gázórákhoz való hozzáférést.

Oznam 1

Oznam - Ěrtesítés

Dátum: 31. 5. 2019

Vážení občania, oznamujeme Vám, že z dôvodu zmeny odvozcu komunálneho odpadu budú v našej obci od júna 2019 vynášať smetné nádoby vždy, každý týždeň vo štvrtok.

Értesítjük Önöket, hogy változás miatt a háztartási hulladékot júniustól kezdve minden csütörtökön fogják elszállítani, nem pedig hétfőn.

Oznam

Dátum: 28. 5. 2019

Veľkoúľanský triatlon - Aquarea

Oznámenie

Dátum: 27. 5. 2019

Oznámenie o vykonaní strelieb na strelnici v Tomášikove - spresnenie

Oznámenie

Oznámenie

Dátum: 14. 5. 2019

Nečakajte! Jednoducho si rezervujte termín! Rezervačný systém Sociálnej poisťovne vám uľahčí návštevu pobočky a ušetrí čas.

Oznámenie 1

Oznámenie

Dátum: 9. 5. 2019

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

Pozvánka 1

Pozvánka

Dátum: 7. 5. 2019

Ozbrojené a záchranné zložky okresu Galanta pozývajú všetky deti na oslavu MDD 31. mája 2019 od 8:00 do 12:00h v priestoroch kasární VÚ 1049 Sereď (Kasárenská 1005/54). Každého srdečne vítajú!

-simulované zásahy vojakov, hasičov a policajtov
-ukážky zadržania nebezpečného páchateľa
-ukážky policajných psov a koní
-výstroj, výzbroj, technika maskovanie v teréne

Oznámenie - eKasa 1

Oznámenie - eKasa

Dátum: 6. 5. 2019

www.financnasprava.sk

Oznámenie

Dátum: 25. 4. 2019

Podvody na senioroch

Vyhlásenie 1

Vyhlásenie

Dátum: 24. 4. 2019

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Projekt - Ministerstvo vnútra SR

Dátum: 15. 3. 2019

Národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

DETSKÝ KÚTIK 1

DETSKÝ KÚTIK

Dátum: 6. 2. 2019

DETSKÝ KÚTIK v budove CVČ pri pošte.

Oznámenie

Dátum: 28. 1. 2019

Ženijný prápor Sereď

Upozornenie

Dátum: 28. 1. 2019

Západoslovenská distribučná,a.s.

Oznam

Dátum: 3. 12. 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018

Oznámenie

Dátum: 5. 11. 2018

Zmena otváracích hodín

Oznam

Dátum: 3. 10. 2018

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - odvolanie

Ponuka 1

Ponuka

Dátum: 14. 9. 2018

5 Star Gastro Vám ponúka svoje služby

OD TATIER K DUNAJU

Dátum: 9. 8. 2018

Štafetový beh tímov

OZNAM

Dátum: 9. 8. 2018

Zmluvy za nájom hrobového miesta

Zobrazené 401-500 z 540