Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Asistované sčítanie obyvateľov - Asszisztens segítségével történő népszámlálás

Asistované sčítanie obyvateľov - Asszisztens segítségével történő népszámlálás

Asistované sčítanie obyvateľov od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 - Asszisztens segítségével történő népszámlálás 2021. május 3-tól június 13-ig

Oznamujeme obyvateľom, že asistované sčítanie obyvateľov v našej obci bude realizovať od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. V uvedenom termíne budú k dispozícii stacionárni a mobilní asistenti. Na obecnom úrade bude zriadené kontaktné miesto, kde so sčítaním bude obyvateľom pomáhať stacionárny asistent v stránkových hodinách obecného úradu, v prípade požiadania aj v nestránkových hodinách. Vymenovaní sú aj mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa a sčítajú ho v prípade, ak o túto službu požiada. Žiadame tých obyvateľov, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli sčítať sami prostredníctvom elektronického formulára, aby svoju požiadavku na elektronické sčítanie nahlásili na obecnom úrade osobne, alebo na telefónnom čísle 0911 211 862. Upozorňujeme obyvateľov, že sčítať sa je zákonom daná povinnosť a pri nesplnení tejto povinnosti je možnosť udeliť sankciu.

 

Értesítjük a lakosokat, hogy az asszisztens segítségével történő népszámlálásra 2021. május 3-tól június 13-ig kerül sor. Ebben az időszakban  lakosaink igénybe vehetik az asszisztensek segítségét a községi hivatalban, külön kérésre a nem ügyfélfogadó órákban is. A lakosok igénybe vehetik a mobil asszisztensek segítségét is, aki az ügyfelet meglátogatják az otthonukban. Kérjük azokat a lakosokat, akik bármilyen oknál fogva nem vettek rész a népszámlálásban, hogy igényüket az asszisztens segítségével történő népszámlálásra nyújtsák be a községi hivatalba személyesen, vagy a 0911 211 862-es telefonszámon. Nyomatékosan felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a népszámlálásban való részvétel állampolgári kötelesség, melynek elmulasztása pénzbírságot is vonhat maga után.

1_SK2_SK1_HU2_HU

Dátum vloženia: 29. 4. 2021 12:56
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 5. 2021 12:02
Autor: Správce Webu