Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Vážení občania !

Zber úrody a žatevné práce sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku požiarov. Upozorňujeme preto občanov, aby počas zberu úrody na poliach, pri stohovaní alebo uskladňovaní nemanipulovali s otvoreným ohňom, nefajčili v extrémne suchom prostredí a dôsledne dodržiavali zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorý fyzickým osobám zakazuje: vypaľovať strniská, spaľovať slamu, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu ako sú strniská, manipulovať s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru ako sú senníky, sklady obilnín a objemových krmovín. Pri porušení uvedených ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickým osobám podľa § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov uložená pokuta až do výšky 331,-€.

Vážení občania !

Naším spoločným cieľom je dodržiavať uvedené právne predpisy o ochrane pred požiarmi a tým chrániť zdravie našich spoluobčanov, ich majetky a prírodu okolo nás.

ochrana pred požiarmi

Dátum vloženia: 26. 6. 2024 10:36
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 6. 2024 10:40
Autor: Správce Webu