Čierna Voda - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy

Zobrazené 101-200 z 402
Ambulancia Mostová - Orvosi rendelő Hidaskürt 1

Ambulancia Mostová - Orvosi rendelő Hidaskürt

Dátum: 23. 12. 2021

MUDr. Megová praktická lekárka oznamuje občanom, že od 27.12.2021 do 03.01.2022 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

- MUDr. Megová általános orvos értesíti a lakosokat, hogy 2021.december 27-től 2022. január 3-ig nem fog rendelni. MUDr. Csibová helyettesíti Tallóson.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 13. 12. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 14.12.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.
- Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.12.14-én (kedden) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat, hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Vinica - Ipolynyék

Testvérváros - program

Dátum: 8. 12. 2021

Program - Vinica - Ipolynyék

#

PRÁCA - MUNKA

Dátum: 1. 12. 2021

Pracovná ponuka firmy AVA-STAV s.r.o.
Az AVA-stav vállalat munkaajánlata

Mikuláš v Čiernej Vode - Télapó Feketenyéken 1

Mikuláš v Čiernej Vode - Télapó Feketenyéken

Dátum: 29. 11. 2021

Mikuláš pod oknom
"Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál. V ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku. Z bielych fúzov teplý šál, tak na deti vykúkal."
*****
Jön a Mikulás
"A Mikulás mikor eljő, feje felett nagy hófelhő.
Rénszarvasok húzzák szánját, hó csipkézi a bundáját."

Otváracie hodiny OcÚ - Községi hivatal nyitvatartási ideje 1

Otváracie hodiny Obecného úradu - A községi hivatal nyitvatartási ideje

Dátum: 25. 11. 2021

Platí počas zákazu vychádzania, do odvolania!
- A kijárási tilalom idejére, visszavonásig érvényes!

#

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA - KIJÁRÁSI TILALOM

Dátum: 25. 11. 2021

OD DNES PLATÍ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA A NÚDZOVÝ STAV!
- MÁTÓL ÁLTALÁNOS VÉSZHELYZET ÉS KIJÁRÁSI TILALOM VAN ÉRVÉNYBEN!

#

Hasiči varujú občanov - A tűzoltóság figyelmeztetése

Dátum: 25. 11. 2021

Majitelia, užívatelia RD zodpovedajú za technický stav a údržbu komínov a sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenie a kontroly.
- A családi házak tulajdonosai, használói felelősek a kémények műszaki állapotáért, karbantartásáért, és kötelesek rendszeres tisztítást és ellenőrzést biztosítani.

UPOZORNENIE - FIGYELMEZTETÉS 1

UPOZORNENIE - FIGYELMEZTETÉS

Dátum: 25. 11. 2021

POZOR NA RAFINOVANÝCH PODVODNÍKOV!
- VIGYÁZAT, A TRÜKKÖS CSALÓK ÚJRA PRÓBÁLKOZNAK!

Rekonštrukcia hlavnej cesty - Főút karbantartása 1

Rekonštrukcia hlavnej cesty - Főút karbantartása

Dátum: 16. 11. 2021

- Prosíme o Vašu trpezlivosť a o zvýšenie opatrnosti počas údržby cesty.

- Kérjük lakosaink türelmét és fokozott óvatosságát az útkarbantartás során.

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék 1

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék

Dátum: 16. 11. 2021

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že dňa 18.11.2021 (vo štvrtok) bude pošta otvorená do 12.00 hod.

-A helyi posta vezetője értesíti a lakosokat, hogy a posta 2021. november 18-án (csütörtön) 12.00 óráig lesz nyitva.

Výzva - Felhívás 1

Výzva - Felhívás

Dátum: 15. 11. 2021

Výzva na odstránenie o okliesnenie stromov a iných porastov okolo elektrického vedenia!

Felhívjuk a figyelmüket a villanyvezeték körüli fák és egyéb növényzet eltávolítására, gallyazására!

#

Obecný úrad v režime OTP - A községi hivatal OTP módban

Dátum: 12. 11. 2021

!! OBECNÝ ÚRAD v Čiernej Vode od pondelka 15. novembra 2021 bude fungovať v režime OTP! Prosíme, dodržiavajte predpisy!!
!! A feketenyéki KÖZSÉGI HIVATAL hétfőtől, 2021. november 15-től OTP módban fog működni! Kérjük, tartsák be az előírásokat !!

UPOZORNENIE! - FELHÍVÁS! 1

Dôležitý oznam! - Fontos értesítés!

Dátum: 8. 11. 2021

10.11.2021- STREDA-Základná škola, materská škola a jedáleň pri MŠ-ZATVORENÉ!!
OcÚ Čierna Voda OTVORENÝ: 12.00-16.00 hod., spolu so stavebným úradom!!
- 2021.11.10.- SZERDA-Alapiskola, óvoda, az óvoda mellett működő konyha-ZÁRVA!!
A községi hivatal, az építésügyi hivatal NYITVA: 12.00-16.00 óráig

STRETNUTIE ZRUŠENÉ - A TALÁLKOZÓ ELMARAD 1

STRETNUTIE KD ZRUŠENÉ - A KLUB TALÁLKOZÓ ELMARAD

Dátum: 8. 11. 2021

Na dnes plánované stretnutie členov klubu dôchodcov sa z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie NEUSKUTOČNÍ.
- A mai napra tervezett nyugdíjas klub találkozó a rosszabbodó járványügyi helyzet miatt MEGHIÚSUL.

Prerušenie dodávky vody - Ivóvízellátás megszakítása 1

Prerušenie dodávky vody - Ivóvízellátás szünetelése

Dátum: 3. 11. 2021

Dátum: 10. novembra 2021 /2021. november 10.
Termín odstávky: 8.00 - 13.00 /a leállás időtartama

#

Výzva - Felszólítás

Dátum: 2. 11. 2021

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

- Felszólítás az ingatlanadó, az ebadó, a kommunális hulladék és építési törmelék helyi illetékének befizetésére.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 2

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 28. 10. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 02.11.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.
- Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.11.02-án (kedden) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat, hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Odporúčania polície - A rendőrség felhívása 1

Odporúčania polície - A rendőrség felhívása

Dátum: 27. 10. 2021

Odporúčania PZ v Galante z dôvodu blížiacich sa sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.
- A galántai járási rendőrkapitányság kéri a lakosok fokozott figyelmét a közelgő mindenszentek és halottak napja alkalmából.

OPTIKA  ANPEK 1

OPTIKA ANPEK

Dátum: 26. 10. 2021

Akcia ZRUŠENÁ z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie.
- Az akció a rosszabbodó járványügyi helyzet miatt MEGHIÚSUL.

Stretnutie členov klubu dôchodcov - Nyugdíjas klub találkozó 1

Stretnutie členov klubu dôchodcov - Nyugdíjas klub találkozó

Dátum: 15. 10. 2021

Plánované stretnutie členov klubu dôchodcov sa uskutoční dňa 18. októbra, v pondelok o 13:00 hod. v miestnosti klubu dôchodcov v budove pošty.
- A tervezett nyugdíjas klub találkozóra október 18-án, hétfőn 13 órai kezdettel kerül sor a posta melletti klubhelyiségben.

Prerušenie distribúcie elektriny 27. a 28. októbra 2021 - Áramszolgáltatás szüneteltetése 2021. október 27. és 28. 2

Prerušenie distribúcie elektriny 27. a 28. októbra 2021 - Áramszolgáltatás szüneteltetése 2021. október 27. és 28.

Dátum: 15. 10. 2021

Prerušenie distribúcie elektriny - 27. a 28. októbra 2021, podľa priloženého zoznamu.
- Áramszolgáltatás szüneteltetése - 2021. október 27-én és 28-án, a mellékelt szétírás alapján.

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése 1

Prerušenie distribúcie elektriny 25. a 26. októbra 2021 - Áramszolgáltatás szüneteltetése 2021. október 25. és 26.

Dátum: 15. 10. 2021

Prerušenie distribúcie elektriny - 25. a 26. októbra 2021, podľa priloženého zoznamu.
- Áramszolgáltatás szüneteltetése - 2021. október 25-én és 26-án, a mellékelt szétírás alapján.

Európa a polgárokért - IPOLYNYÉK 2021

Dátum: 11. 10. 2021

"JÖVŐBELÁTÓ MINŐSÉGI ÉLET EURÓPÁBAN – KÖRNYEZETBARÁT TALÁLKOZÓ IPOLYNYÉKEN"

Voľný vstup pre seniorov - Ingyenes belépés a nyugdíjasok részére 1

Voľný vstup pre seniorov - Ingyenes belépés a nyugdíjasok részére

Dátum: 7. 10. 2021

V októbri, v rámci mesiaca úcty k starším vo Vlastivednom múzeu v Galante majú seniori voľný vstup.
- Októberben, az idősek hónapja alkalmából a nyugdíjasok ingyenesen léphetnek be a Galántai Honismereti Múzeumba.

#

Odpis vodomerov - Vízórák leolvasása

Dátum: 7. 10. 2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od 07.10.2021 (štvrtok) budú poverení pracovníci vykonávať odpis stavu vodomerov v našej obci.
A Nyugatszlovákiai Vízművek értesítik a lakosokat, hogy 2021.10.07-től (csütörtök) megkezdik a vízórák állásának leolvasását falunkban.

Premiestnenie kontajnerov počas Hodov - Konténerek áthelyezése a búcsú idejére 1

Dočasné premiestnenie kontajnerov - Konténerek ideiglenes áthelyezése

Dátum: 5. 10. 2021

Veľkoobjemové kontajnery na zelený odpad pri cintoríne počas hodov v Čiernej Vode budú dočasne premiestnené k areálu bývalého "Majora".
- A temető melletti, zöld hulladékra való nagy konténerek a feketenyéki búcsú idejére ideiglenesen a régi "Majornál" lesznek elhelyezve.

1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 4. 10. 2021

Otváracie hodiny Obecného Úradu počas hodov v Čiernej Vode.
- A községi hivatal nyitvatartási ideje a feketenyéki búcsú ideje alatt.

Náramky na Hody - Karkötők BÚCSÚRA 2

Náramky na HODY- Karkötők BÚCSÚRA

Dátum: 4. 10. 2021

Náramky na HODY - pre deti od 0-18 rokov, pre neobmedzený vstup na kolotoče, len počas víkendu.
Cena 20€/kus.
- Karkötők BÚCSÚRA - korlátlan hintahasználatra ad lehetőséget gyerekeknek 0-18 éves korig, csak hétvégén.
Ára: 20€/db.#

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék

Dátum: 4. 10. 2021

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že dňa 5. októbra 2021 (v utorok) bude pošta celý deň zatvorená. 

-A helyi posta vezetője értesíti a lakosokat, hogy a posta 2021. október 5-én (kedden) egész nap zárva lesz.

Stretnutie členov klubu dôchodcov - Nyugdíjas klub találkozó 1

Stretnutie členov klubu dôchodcov - Nyugdíjas klub találkozó

Dátum: 1. 10. 2021

Plánované stretnutie členov klubu dôchodcov sa uskutoční dňa 4. októbra, v pondelok o 13:00 hod. v kultúrnom dome.
- A tervezett nyugdíjas klub találkozóra október 4-én, hétfőn 13 órai kezdettel kerül sor a helyi kultúrházban.

Ako správne triediť odpad - Hogyan kell helyesen szelektálni 1

Ako správne triediť odpad? - Hogyan szelektáljunk helyesen?

Dátum: 1. 10. 2021

Na to, aby mohol byť odpad recyklovaný, je potrebné ho pred vyhodením správne vytriedit. Prosím, pozorne si prečítajte priložený leták.
- Ahhoz, hogy a hulladék újrahasznosítható legyen, előtte megfelelően szét kell válogatni. Kérjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt szórólapot.

#

Ponuka práce - Munkaajánlat

Dátum: 1. 10. 2021

Spoločnosť AVA-stav, s.r.o. so sídlom v Galante hľadá upratovačky. Mzda od 5€ na hodinu.
e-mail: praca@avastav.sk, tel.: 0911 270 976
- A galántai székhelyű AVA-stav vállalat takarítónőket keres azonnali belépéssel.
Kereseti lehetőség 5€/óra.
e-mail: praca@avastav.sk, tel.: 0911 270 976

#

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 1. 10. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 05.10.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.10.05-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Upozornenie - Figyelmeztetés 1

Upozornenie - Figyelmeztetés

Dátum: 29. 9. 2021

Do veľkoobjemových kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad patrí LEN zelený odpad: lístie, burina, pokosená tráva, zvyšky rastlín a záhonov.
- A nagy térfogatú, biológiailag lebomló hulladékok tárolására szolgáló konténerekbe CSAK zöldhulladék való: levelek, gyom, lenyírt fű, növényi maradvány

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 24. 9. 2021

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že v dňoch 27. a 28. septembra 2021 bude otvorená v obmedzenom režime.
- A helyi posta vezetője értesíti a lakosokat, hogy a posta 2021. szeptember 27-én és 28-án korlátozott nyitvatartással fog működni.

Epidemiologická situácia - Járványügyi jelentés 1

Epidemiologická situácia - Járványügyi jelentés

Dátum: 16. 9. 2021

Od 20.09.2021 bude okres Galanta zaradený do stupňa ostražitosť - oranžová farba. Platné opatrenia pre prevádzky si môžete prečítať v priloženom dokumente.
- 2021.09.20-tól a Galántai járás narancssárga - éberségi fázisba kerül. A szolgáltatásokra vonatkozó változások a mellékletben találhatók.

#

Ponuka práce pre vodičov - Állásajánlat sofőröknek

Dátum: 14. 9. 2021

Firma AUTOMOTIVE KURIER s.r.o. Šintava prijme do TPP vodiča na medzinárodnú dopravu. Info: 0911 88 88 23.
- Az AUTOMOTIVE KURIER s.r.o. sofőrt keres nemzetközi fuvarozásra, állandó munkaviszonyba. Info: 0911 88 88 23.

#

Ponuka práce - Állásajánlat

Dátum: 14. 9. 2021

Malá farma v Sedíne zaoberajúca sa predovšetkým živočíšnou výrobou hľadá posilu vo forme brigády alebo skráteného úväzku. Pre viac informácií volajte: 0908 713 784.
- Szőgyéni, főleg álattenyésztéssel foglalkozó farm kisegítőt keres brigádra vagy részmunkaidőre. Bővebb tájékoztatás: 0908 713 784.

1

Ambulancia Mostová - Orvosi rendelő Hidaskürt

Dátum: 10. 9. 2021

MUDr. Megová oznamuje občanom, že 13. a 14. septembra 2021 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.
- MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy 2021. szeptember 13-án és 14-én nem rendel. MUDr. Csibová helyettesíti Tallóson.

POZOR na telefonické podvody! - FIGYELEM, telefonos csalók! 3

POZOR na telefonické podvody! - FIGYELEM, telefonos csalók!

Dátum: 9. 9. 2021

OR PZ v Galante upozorňuje občanov na opakované prípady telefonických podvodov, v ktorých sa páchateľ vydáva za policajta.
- A galántai rendőrkapitányság felhívja a lakosok figyelmét a telefonos csalások ismételt eseteire, melyekben az elkövető rendőrnek adja ki magát.

1

Pozvánka klubu dôchodcov - Nyugíjas klub meghívó

Dátum: 7. 9. 2021

Milí dôchodcovia, tešíme sa na Vás 13. septembra.
- Kedves nyugdíjasok, várjuk Önöket szeptember 13-án.

2

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - A tűzveszély idejére kiadott rendelet visszavonása

Dátum: 7. 9. 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante posiela odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
- A Galántai Tűzvédelmi és Mentőszolgálat járási igazgatósága visszavonja a megnövekedett tűzveszély idejére kiadott rendeletét.

1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 3. 9. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 07.09.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.09.07-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

1

Ambulancia Mostová - Orvosi rendelő Hidaskürt

Dátum: 31. 8. 2021

MUDr. Megová oznamuje občanom, že 2. a 3. septembra 2021 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove. -

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy 2021. szeptember 2-án és 3-án nem rendel. MUDr. Csibová helyettesíti Tallóson.

1

Jazdecké preteky vo Veľkých Úľanoch - Díjugrató verseny Nagyfödémesen

Dátum: 30. 8. 2021

Dňa 4. septembra 2021 od 13.00 v areáli lesoparku vo Veľkých Úľanoch.
- 2021. szeptember 4-én, 13.00 órai kezdettel Nagyfödémesen az erdőpark területén.

1

Ponuka práce - Állásajánlat

Dátum: 30. 8. 2021

Pohrebníctvo Galanta Rosíval prijme pracovníkov.
- A galántai Rosíval temetkezési vállalat munkatársakat keres.

1

Pripomienky na úpravu platných cestovných poriadkov - Észrevételek az érvényben levő autóbusz menetrendhez

Dátum: 30. 8. 2021

Vaše požiadavky a pripomienky k platným CP môžete adresovať na OcÚ v Čiernej Vode do 16. septembra 2021.
- Az autóbusz menetrenddel kapcsolatos kéréseiket észrevételeiket a községi hivatalban jelezhetik 2021.szeptember 16-ig.

1

Rekonštrukcia hlavnej cesty - Főút karbantartása

Dátum: 27. 8. 2021

Prosíme o Vašu trpezlivosť a o zvýšenie opatrnosti počas údržby cesty.
- Kérjük lakosaink türelmét és fokozott óvatosságát az útkarbantartás során.

1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Dátum: 26. 8. 2021

Dňa 30. augusta 2021 (v pondelok) od 13.00 do 15.00 hod. na OcÚ v Čiernej Vode.
2021. augusztus 30-án (hétfőn) 13.00-tól 15.00 óráig a feketenyéki községi hivatalban.

Očkovanie proti COVID-19 (vakcínou Johnson & Johnson) - Védőoltás Johnson & Johnson vakcinával 1

Očkovanie proti COVID-19 (vakcínou Johnson & Johnson) - Védőoltás Johnson & Johnson vakcinával

Dátum: 19. 8. 2021

Očkovanie sa bude realizovať dňa 23. augusta 2021, v pondelok od 11.00 hod. v kultúrnom dome.
Az oltásra 2021. augusztus 23-án, hétfőn, 11.00 órától kerül sor a helyi kultúrházban.

1

Štafetový beh od Tatier k Dunaju - Tátrától a Dunáig váltóverseny

Dátum: 13. 8. 2021

Od Tatier k Dunaju štafetový beh: 14-15. augusta 2021
Tátrától a Dunáig váltóverseny: 2021. augusztus 14-15.

1

Čiastočná uzávierka cesty - Részleges útlezárás

Dátum: 9. 8. 2021

Od 09.08.2021 v čase od 6.00 - do 08.10.2021 do 22.00
Rekonštrukcia cesty III/1356 (štrkovisko Šorjákoš - Čierna Voda - Mostová)

2021.08.09-től, 6.00 órától 2021.10.08-ig, 22.00 óráig
Utak karbantartása III/1356 (Sorjákos kőbánya- Feketenyék - Hidaskürt)

1

Nariadenia hlavného veterinárneho lekára - A főállatorvos elrendelése

Dátum: 9. 8. 2021

Mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných -
Rendkívüli sürgősségi intézkedések az afrikai sertéspestis elterjedésének megakadályozására és megelőzésére a vad-és házi sertések populációjában.

Ambulancia Mostová - Hidaskürti orvosi rendelő 1

Ambulancia Mostová - Hidaskürti orvosi rendelő

Dátum: 6. 8. 2021

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 9. do 13. augusta 2021 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove. -

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy 2021. augusztus 9-től 13-ig nem rendel. Helyettesíti MUDr. Csibová Tallóson.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 6. 8. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 10.08.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.08.10-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

1

Očkovanie Janssen v Galante - Janssen oltás Galántán

Dátum: 5. 8. 2021

Dňa 7.augusta 2021, od 10.00 do 17.00 hod., v OC Tesco Galanta, Vakcína Janssen-jednodávková (od 18 r. vrátane). -
2021. augusztus 7-én, 10.00-tól 17.00 óráig, a galántai Tesconál, Janssen egyadagos vakcínával (18 éves kortól).


Darovanie krvi v Mostovej - Véradás Hidaskürtön 2

Darovanie krvi v Mostovej - Véradás Hidaskürtön

Dátum: 5. 8. 2021

Dňa 11.8.2021, od 8.00 do 11.00 hod., v kultúrnom dome v Mostovej -
2021.8.11-én, 8-tól 11.00 óráig a hidaskürti kultúrházban

QUO VADIS EUROPA? 1

QUO VADIS EUROPA?

Dátum: 30. 7. 2021

23-25. júl 2021, Čierna Voda

Poskytovanie dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022- doplnenie - Étkezési támogatás biztosítása a 2021/2022-es tanévben - kiegészítés 1

Poskytovanie dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022- doplnenie - Étkezési támogatás biztosítása a 2021/2022-es tanévben - kiegészítés

Dátum: 28. 7. 2021

Oznámenie zákonného zástupcu detí, ktorý majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa - Értesítés azon gyermekek törvényes képviselőjének, akik a gyermek után megemelt adókedvezményre jogosultak

#

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 - Étkezési támogatás biztosítása a 2021/2022-es tanévben

Dátum: 27. 7. 2021

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. - 2021. augusztus 1-jén érvénybe lép a Munkaügyi Minsztérium 544/2010 módosított törvénye.

Očkovanie proti COVID-19 - COVID-19 elleni oltás  1

Očkovanie proti COVID-19 - COVID-19 elleni oltás

Dátum: 22. 7. 2021

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou od spoločnosti Johnson & Johnson - COVID-19 elleni oltás Johnson & Johnson vakcinával

#

Ambulancia Mostová - Hidaskürti orvosi rendelő

Dátum: 21. 7. 2021

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 26. júla do 30. júla nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove. -

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy július 26-tól július 30-ig nem rendel. Helyettesíti MUDr. Csibová Tallóson.

#

Upozornenie občanov na nesprávne triedenie separovaného odpadu - Figyelmeztetés a hulladék helyes osztályozására

Dátum: 16. 7. 2021

Žiadame občanov, aby do kontajnerov na separovaný odpad ukladali len odpad, ktorý do týchto nádob patrí. -
Kérjük a lakosokat, hogy a szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe csak az arra megadott hulladékot dobják.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 9. 7. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 13.07.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.07.13-án (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

ZOOM Optika 1

ZOOM Optika

Dátum: 9. 7. 2021

Dňa 14.07.2021 (v stredu) príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. - A pozsonyi ZOOM optika látásvizsgálatra kínál lehetőséget Önöknek 2021.07.14-én (szerdán) falunkban.

#

Ambulancia Mostová - Hidaskürti orvosi rendelő

Dátum: 2. 7. 2021

MUDr. Megová oznamuje občanom, že dňa 06.07.2021, v utorok nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove. -

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy 2021.07.06-án, kedden nem rendel. Helyettesíti MUDr. Csibová Tallóson.

Ockovanie_covid19

Očkovanie proti COVID-19 - COVID-19 elleni védőoltás

Dátum: 30. 6. 2021

6.júla 2021 - 2021.július 6.

PONUKA PRÁCE / ÁLLÁSAJÁNLAT

PONUKA PRÁCE / ÁLLÁSAJÁNLAT

Dátum: 29. 6. 2021

PONUKA PRÁCE / ÁLLÁSAJÁNLAT:
KUCHÁR/SZAKÁCS
POMOCNÝ KUCHÁR /KISEGITŐ SZAKÁCS
NA KÚPALISKO DIAKOVCE /A DEÁK-I FÜRDŐRE
Bližšie informácie na e.mail: asistentka@avastav.sk

1

Medovinka roka 2021 - 2021-es év méhsere

Dátum: 25. 6. 2021

Medovinka roka 2021 sa uskutoční dňa 26.6.2021 na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. -
A 2021-es év méhserének megválasztása 2021.06.26-án lesz Királyfán.

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 21. 6. 2021

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude od 21.06.2021 do 25.06.2021 od 12,00 hod. z technických príčin zatvorený.
-
Értesítjük a lakosokat, hogy a Községi Hivatal 2021.06.21-től 2021.06.25-ig 12,00 órától technikai okok miatt zárva lesz.

1

Zájazd na termálne kúpalisko v Topoľníkoch - Kirándulás a Nyárasdi Termálfürdőbe

Dátum: 14. 6. 2021

Dňa 01.07.2021 (štvrtok) -
2021.07.01. (csütörtök)

1

Revízia komínov - Kéményseprés

Dátum: 8. 6. 2021

10. jún 2021 - 2021. június 10.

Odpis plynomerov - Gázórák leolvasása 1

Odpis plynomerov - Gázórák leolvasása

Dátum: 8. 6. 2021

Oznamujeme občanom, že od 07. júna 2021 t.j. od utorka, bude poverená osoba vykonávať v našej obci odpis plynomerov.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2021. június 07-től, keddtől, megkezdik a gázórák állásának leolvasását.

Očkovanie proti COVID-19 - COVID-19 elleni védőoltás 1

Očkovanie proti COVID-19 - COVID-19 elleni védőoltás

Dátum: 28. 5. 2021

8.jún 2021 - 2021.június 8.

#

Tanečný denný letný tábor - Nyári tánctábor

Dátum: 28. 5. 2021

12 - 16 júl, Veľké Úľany -
július 12 - 16., Nagyfödémes

#

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 28. 5. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 01.06.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.06.01-jén (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük, hogy a zsákokat helyezzék ki.

Skríningové testovanie / Tesztelés 1

Skríningové testovanie / Tesztelés

Dátum: 19. 5. 2021

22.05.2021 (SOBOTA) od 09.00 hod. do 16.30 hod. -
2021.05.22. (SZOMBAT) 09.00 órától 16.30-ig

OPTIKA ANPEK 1

OPTIKA ANPEK

Dátum: 17. 5. 2021

OPTIKA ANPEK dňa 18.05.2021 v utorok od 13.30. do 14.15.hod. v miestnosti CVČ ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov.
OPTIKA ANPEK Besztercebányáról 2021.05.18-án, kedden 13.30-tól 14.15-ig a helyi szabadidőközpontban lehetőséget kínál Önöknek új szemüveg készíttetésére.

1

Veľké jarné upratovanie - Nagy tavaszi lomtalanítás

Dátum: 14. 5. 2021

18.05.2021 - Zber elektroodpadu a papiera
19.05.2021 - Zber textilného odpadu
22.05.2021 - Zber objemného a drobného stavebného odpadu
2021.05.18. - Elektrohulladék és papírgyűjtés
2021.05.19. - Textilhulladék gyűjtés
2021.05.22. - Nagy térfogatú hulladék és építkezési törmelék gyűjtése

#

Očkovanie proti COVID-19 v obci Čierna Voda - COVID-19 elleni oltás Feketenyéken

Dátum: 6. 5. 2021

Občania, ktorí majú o očkovanie záujem, sa môžu prihlasovať na telefónnych číslach 0911 265 372 alebo 0911 211 862. Az érdeklődők az alábbi telefonszámok egyiken jelentkezhetnek 0911 265 372 vagy 0911 211 862.

Očkovanie psov - Kutyák oltása veszettség ellen 1

Očkovanie psov - Kutyák oltása veszettség ellen

Dátum: 6. 5. 2021

dňa 7.5.2021 (piatok) od 16.00 hod. do 17.00 hod. pred reštauráciou Provence
2021.5.7-én (péntek) 16.00 órától 17.00 óráig a Provence vendéglőnél

Nálepky na smetné nádoby - Matrica a kukára 1

Nálepky na smetné nádoby - Kukák matricás megjelölése

Dátum: 5. 5. 2021

Ak ste si ešte neprevzali nálepky na smetné nádoby prosíme urobte tak čím skôr, najneskôr do 12. mája 2021.
Kérjük, amennyiben még nem vette át a szemétkukára a matricát, tegye meg legkésőbb 2021. május 12-ig.

TESTOVANIE LEN 08. MÁJA

Skríningové testovanie / Tesztelés

Dátum: 5. 5. 2021

08.05.2021 (SOBOTA) od 09.00 hod. do 15.00 hod. - 2021.05.02. (SZOMBAT) 09.00 órától 15.00-ig

1

I. Farmárske trhy vo Veľkých Úľanoch - I. Termelői piac Nagyfödémesen

Dátum: 3. 5. 2021

Dňa 15. mája 2021 od 8.00 hodiny v priestoroch jazdeckého areálu. - 2021. május 15-én 8.00 órától a lóversenypálya területén.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 3. 5. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 04.05.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.05.04-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük, hogy a zsákokat helyezzék ki.

#

Asistované sčítanie obyvateľov - Asszisztens segítségével történő népszámlálás

Dátum: 29. 4. 2021

Asistované sčítanie obyvateľov od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 - Asszisztens segítségével történő népszámlálás 2021. május 3-tól június 13-ig

Predaj mäsových výrobkov - Hústermékek árusítása 1

Predaj mäsových výrobkov - Hústermékek árusítása

Dátum: 27. 4. 2021

dňa 29.04.2021 (štvrtok) na miestnej tržnici - 2021.04.29-én (csütörtök) a helyi piactéren

ZOOM Optika 1

ZOOM Optika

Dátum: 23. 4. 2021

Dňa 27.04.2021 (v utorok) príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. - A pozsonyi ZOOM optika látásvizsgálatra kínál lehetőséget Önöknek 2021.04.27-én (kedden) falunkban.

Dôležité upozornenie

!!! POZOR ZMENA - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!!

Dátum: 20. 4. 2021

Prosíme občanov, aby si na testovanie priniesli občiansky preukaz,deti do 15 rokov kartičku poistenca. Všetci, ktorí sa zúčastnia testovania musia mať respirátory FFP2, dodržiavať odstupy a usmernenia. Zároveň Vás prosíme o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

SENIORI BUĎTE OPATRNÍ! - KÉRJÜK LEGYENEK ÓVATOSAK 1

SENIORI BUĎTE OPATRNÍ! - KÉRJÜK LEGYENEK ÓVATOSAK!

Dátum: 15. 4. 2021

PODVODNÍCI ZNEUŽÍVAJÚCI PANDÉMIU OCHORENIA COVID-19 NEUSTÁLE ÚTOČIA
A CSALÓK KIHASZNÁLJÁK A JÁRVÁNYHELYZETET, FOLYAMATOSAN PRÓBÁLKOZNAK

Pracovná ponuka - Álláshirdetés 1

Pracovná ponuka - Álláshirdetés

Dátum: 14. 4. 2021

Spoločnosť FYZOKOL, spol. s r.o., Čierny Brod
FYZOKOL, spol. kft, Vízkelet

Označovanie smetných nádob - Kukák matricás megjelölése 1

Označovanie smetných nádob - Kukák matricás megjelölése

Dátum: 13. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že od 1.5.2021 sa zavádza na území obce Čierna Voda Nálepkový systém zberu komunálneho odpadu.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021.5.1-től községünkben bevezetésre kerül a szemetes kukák matricás megjelölése.

Odpis elektromerov - Villanyórák leolvasása 1

Odpis elektromerov - Villanyórák leolvasása

Dátum: 8. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že 14.4. - 15.4.2021 bude prebiehať odpočet elektromerov v našej obci.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.április 14-én és 15-én kerül sor községünkben a villanyórák leolvasására.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 3. 4. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 06.04.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.04.06-án (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük, hogy a zsákokat helyezzék ki.

Odpis vodomerov - Vízórák leolvasása 1

Odpis vodomerov - Vízórák leolvasása

Dátum: 1. 4. 2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od 06.04.2021 (utorok) budú poverení pracovníci vykonávať odpis stavu vodomerov v našej obci.
A Nyugatszlovákiai Vízművek értesítik a lakosokat, hogy 2021.04.06-tól (kedd) megkezdik a vízórák állásának leolvasását falunkban.

1

Pomoc obetiam trestných činov - Bűncselekmény áldozatainak megsegítésére

Dátum: 19. 3. 2021

Ministerstvo vnútra SR v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov.
A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma minden kerületi városban létrehozott információs irodát a bűncselekmények áldozatainak megsegítésére.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 5. 3. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 09.03.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.03.09-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyez

SODB 2021 - Népszámlálás 2021 1

SODB 2021 - Népszámlálás 2021

Dátum: 17. 2. 2021

Od pondelka 15. februára sa začala elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky, ktoré potrvá do 31. marca. - 2021. február 15-én kezdetét vette Szlovákiában az elektronikus népszámlálás, ami egészen március 15-ig tart.

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021 1

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021

Dátum: 12. 2. 2021

Sčítanie obyvateľov 15. 02. 2021- 31. 03. 2021
Népszámlálás 2021.02.15. - 2021.03.31.

Zobrazené 101-200 z 402