Čierna Voda - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy

Zobrazené 101-200 z 477
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 05.12.2022 - Áramszolgáltatás szüneteltetése  2022.12.05-én 1

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 05.12.2022 - Áramszolgáltatás szüneteltetése 2022.12.05-én

Dátum: 3. 11. 2022

Prerušenie distribúcie elektriny 05.12.2022, podľa priloženého zoznamu.

Áramszolgáltatás szüneteltetése 2022.12.05-én a mellékelt szétírás alapján.

Výzva - Felhívás 1

Výzva - Felhívás

Dátum: 3. 11. 2022

Západoslovenská distribučná a.s. výzýva vlastníkov,nájomcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov najneskôr do 31.01.2023
Villamosművek felhívja az ingatlan tulajdonosokat,bérlőket, azon fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolítására legkésőbb 2022.01.31-ig

DPO pracovná ponuka 1

DPO pracovná ponuka

Dátum: 2. 11. 2022

tajomník územnej organizácie DPO SR

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 2. 11. 2022

Oznamujeme občanom, že dňa 03.11.2022 (vo štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2022.11.03-án (csütörtökön) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat,hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a ház elé

Opatrenia

Dátum: 31. 10. 2022

Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v období "Zimnej vykurovacej sezóny 2022/2023"

#

Miestna pošta - Helyi postahivatal

Dátum: 31. 10. 2022

Miestna pošta oznamuje obyvateľom, že dňa 31. októbra 2022 (pondelok) bude otvorená do 11:00 hod..

A helyi postahivatal értesíti a lakosságot, hogy 2022. október 31-én (hétfő) 11:00 óráig lesz nyitva.

Varovanie - Figyelmeztetés 1

Varovanie - Figyelmeztetés

Dátum: 17. 10. 2022

Podvod - Csalás

Stretnutie klubu dôchodcov - Nyugdíjasklib találkozó 1

Stretnutie klubu dôchodcov - Nyugdíjasklib találkozó

Dátum: 14. 10. 2022

Plánované stretnutie členov klubu dôchodcov sa uskutoční dňa 17.októbra , v pondelok o 13:00 hod. v miestnosti klubu dôchodcov v budove pošty.
A tervezett nyugdíjas klub találkozóra október 17-én, hétfőn 13 órai kezdettel kerül sor a posta melletti klubhelyiségben.

Miestna pošta - Helyi postahivatal 1

Miestna pošta - Helyi postahivatal

Dátum: 11. 10. 2022

Miestna pošta oznamuje obyvateľom, že dňa 13. októbra 2022 (štvrtok) bude zatvorená.

A helyi postahivatal értesíti a lakosságot, hogy 2022. október 13-án (csütörtök) zárva lesz.

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 30. 9. 2022

Oznamujeme občanom, že dňa 06.10.2022 (vo štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov,aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2022.10.06-án (csütörtökön) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat,hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a ház elé.

Hody - Búcsú 1

Hody - Búcsú

Dátum: 29. 9. 2022

Náramky na HODY - pre deti od 0-18 rokov, pre neobmedzený vstup na kolotoče, len počas víkendu.
Cena 25 €/kus.

- Karkötők BÚCSÚRA - korlátlan hintahasználatra ad lehetőséget gyerekeknek 0-18 éves korig, csak hétvégén.
Ára: 25 €/db.

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 27. 9. 2022

Všeobecná lekárka pre deti a dorast v Mostovej, MUDr. Ružena Záhončíková dňom 30.09.2022 ukončuje svoju činnosť a zatvára ambulanciu v Mostovej.

MUDr. Ružena Záhončíková gyermekorvos Hidaskürtön 2022.09.30-án bezárja a gyermekorvosi rendelőjét.

oznam - értesítés

oznam - értesítés

Dátum: 19. 9. 2022

oznam - értesítés

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 14. 9. 2022

oznam - értesítés

informačná tabuľa

Dátum: 14. 9. 2022

rekonštrukcia miestnej komunikácie

#

Zmena CP - Menetrend változás

Dátum: 13. 9. 2022

Vaše požiadavky a pripomienky k platným CP môžete adresovať na OcÚ v Čiernej Vode do 30. septembra 2022.
Az autóbusz menetrenddel kapcsolatos kéréseiket észrevételeiket a községi hivatalban jelezhetik 2022.szeptember 30-ig.

#

Oznam - Értesítés

Dátum: 12. 9. 2022

Orez konárov - Faágak eltávolítása

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 2. 9. 2022

Oznamujeme občanom, že dňa 08.09.2022 (vo štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov,aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2022.09.08-án (csütörtökön) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat,hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a ház el

#

Stretnutie klubu dôchodcov - Nyugdíjasklub találkozó

Dátum: 2. 9. 2022

Plánované stretnutie členov klubu dôchodcov sa uskutoční dňa 5. septembra, v pondelok o 13:00 hod. v miestnosti klubu dôchodcov v budove pošty. A tervezett nyugdíjas klub találkozóra szeptember 5-én, hétfőn 13 órai kezdettel kerül sor a posta melletti klubhelyiségben.

#

Miestna pošta - Helyi postahivatal

Dátum: 30. 8. 2022

Miestna pošta oznamuje obyvateľom, že dňa 31. augusta 2022 bude zatvorená.

A helyi postahivatal értesíti a lakosságot, hogy 2022. augusztus 31-én zárva lesz.

#

Oznam - Értesítés

Dátum: 26. 8. 2022

Obecný úrad - Községi hivatal

Miestna pošta - Helyi postahivatal 1

Miestna pošta - Helyi postahivatal

Dátum: 25. 8. 2022

Miestna pošta oznamuje obyvateľom, že dňa 26. augusta 2022 bude zatvorená.

A helyi postahivatal értesíti a lakosságot, hogy 2022. augusztus 26-án zárva lesz.

Zastupovanie - Helyettesítés 1

Zastupovanie - Helyettesítés

Dátum: 24. 8. 2022

MUDr. Megová praktická lekárka oznamuje občanom, že dňa 25.08.2022 a 26.08.2022 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

MUDr. Megová általános orvos értesíti a lakosokat, hogy 2022.augusztus 25-én és augusztus 26-án nem fog rendelni. MUDr. Csibová helyettesíti Tallóson.

VÝZVA - FELHÍVÁS 1

VÝZVA - FELHÍVÁS

Dátum: 12. 8. 2022

Žiadame občanov, aby do kontajnerov na separovaný odpad ukladali len odpad, ktorý do týchto nádob patrí!!!

Kérjük a lakosokat, hogy a szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe csak az arra megadott hulladékot dobják!!!

Stratené kľúče - Elveszett kulcsok 1

Stratené kľúče - Elveszett kulcsok

Dátum: 12. 8. 2022

Vážení občania, našli sa kľúče. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín. Tel. kontakt: 0911 265 372.

Tisztelt lakosok, kulcsokat találtunk. A tulajdonos a kulcsait átveheti a községi hivatalban a nyitvatartási idő alatt. Infó a következő tel. számon: 0911 265 372

Podvody páchané na senioroch - Idősek ellen elkövetett csalás

Podvody páchané na senioroch - Idősek ellen elkövetett csalás

Dátum: 4. 8. 2022

Polícia v posledných dňoch na linke 158 zaznamenala ďalšie oznámenia od občanov

A rendőrség a 158-as telefonszámon ismét új csalási módszereket tart számon

#

Darovanie krvi - Véradás

Dátum: 3. 8. 2022

Darovanie krvi - Véradás

Oznámenie o utvorení volebného obvodu, volebného okrsku a o určení počtu poslancov pre voľby  1

Oznámenie o utvorení volebného obvodu, volebného okrsku a o určení počtu poslancov pre voľby

Dátum: 13. 7. 2022

Voľby 2022

Inflačná pomoc - Inflációs segély 1

Inflačná pomoc - Inflációs segély

Dátum: 12. 7. 2022

-Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur
-A Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatalnál lehetőség van 100 eurós egyszeri inflációs támogatás igénylésére

Zastupovanie - Helyettesítés 1

Zastupovanie - Helyettesítés

Dátum: 6. 7. 2022

MUDr. Megová praktická lekárka oznamuje občanom, že od 07.07.2022 do 15.07.2022 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

MUDr. Megová általános orvos értesíti a lakosokat, hogy 2022.július 7-től július 15-ig nem fog rendelni. MUDr. Csibová helyettesíti Tallóson.

#

Verejná schôdza - Nyilvános gyűlés

Dátum: 24. 6. 2022

Zmena miesta konania! Namiesto kultúrneho domu bude na trhovisku
Helyszínváltozás! A kukltúrház helyett a piactéren lesz megtartva

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 23. 6. 2022

Multifunčné ihrisko
Multifunkciós pálya

#

Vyhlásenie volieb

Dátum: 16. 6. 2022

29.10.2022

#

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Önkormányzati választások

Dátum: 16. 6. 2022

29.10.2022 7:0-20:00

#

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Választások az önkormányzati régiók testületébe

Dátum: 16. 6. 2022

29.10.2022 7:00-20:00

#

Zájazd pre dôchodcov - Nyugdíjas kirándulás

Dátum: 14. 6. 2022

Jednodňový zájazd na termálne kúpalisko v Topoľníkoch
Egynapos kirándulás a nyárasdi termálfürdőbe

Podvody - Csalások

Podvody páchané na senioroch - Idősek ellen elkövetett csalás

Dátum: 8. 6. 2022

Polícia v posledných dňoch na linke 158 zaznamenala ďalšie oznámenia od seniorov

A rendőrség a 158-as telefonszámon ismét új csalási módszereket tart számon

Zubná ambulancia - Fogászati rendelő 1

Zubná ambulancia - Fogászati rendelő

Dátum: 6. 6. 2022

Ambulanciu po MUDr Nikolovej preberá Dr.Med. Harbuz Pavel.
MUDr. Nikolová pácienseit átveszi Dr.Med. Harbuz Pavel.

#

Odpočet plynomerov - Gázóra leolvasás

Dátum: 1. 6. 2022

Odpočet plynomerov
Gázóra leolvasás

ŠTRAJK - SZTRÁJK 1

ŠTRAJK - SZTRÁJK

Dátum: 20. 5. 2022

Aj naša obec sa zapája do štrajkovej pohotovosti.
Önkormányzatunk is sztrájk-készültségben.

Očkovanie psov proti besnote - Kutyák oltása veszettség ellen 1

Očkovanie psov proti besnote - Kutyák oltása veszettség ellen

Dátum: 18. 5. 2022

dňa 20. mája (piatok) od 16.00 hod. do 17.00 hod. pred reštauráciou Provence
május 20-án (péntek) 16.00 órától 17.00 óráig a Provence vendéglőnél

#

Prerušenie distribúcie elektriny - Áram kimaradás

Dátum: 16. 5. 2022

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 7. júna a 9. júna bude prerušená distribúcia elektriny podľa priloženej prílohy.
Értesítjük a lakosságot, hogy június 7-én és 9-én áram kimaradás lesz a csatolmány szerint.

Deň detí & Rodinná olympiáda

Deň detí & Rodinná olympiáda - Gyermeknap & Családi olimpia

Dátum: 12. 5. 2022

Samospráva obce Čierna Voda Vás srdečne pozýva na podujatie DEŇ DETÍ & RODINNÁ OLYMPIÁDA.
Feketenyék Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját a GYERMEKNAP & CSALÁDI OLIMPIA RENDEZVÉNYRE.

Revízia - Ellenőrzés

Revíza plynových zariadení a komínov - Gázkészülékek és kémények ellenőrzése

Dátum: 5. 5. 2022

Oznamuje obyvateľom, že v najbližších dňoch bude v obci Čierna Voda revízny technik spoločnosti vykonávať revízie plynových zariadení a komínov.
Értesítük a lakosokat, hogy a legközelebbi napokban revíziós technikusok a gázkészülékek és kémények ellenőrzését fogják végezni községünkben.

Stretnutie dôchodcov - Nyugdíjas találkozó 1

Stretnutie dôchodcov - Nyugdíjas találkozó

Dátum: 5. 5. 2022

Plánované stretnutie členov klubu dôchodcov sa uskutoční dňa 9. mája, v pondelok o 13:00 hod. v miestnosti klubu dôchodcov v budove pošty. A tervezett nyugdíjas klub találkozóra május 9-én, hétfőn 13 órai kezdettel kerül sor a posta melletti klubhelyiségben.

#

Stavanie mája - Májfaállítás

Dátum: 28. 4. 2022

Stavanie mája sa uskutoční 30. apríla 2022 o 18:00 hod. pred kultúrnym domom.
2022. áprílis 30-án 18:00 órakor kerül sor a májusfaállításra a kultúrház előtt.

#

Miestna pošta - Helyi postahivatal

Dátum: 28. 4. 2022

Miestna pošta oznamuje obyvateľom, že dňa 29.04.2022 bude zatvorená.
A helyi postahivatal értesíti a lakosságot, hogy 2022.04.29-én zárva lesz.

Stretnutie dôchodcov - Nyugdíjas találkozó 1

Stretnutie dôchodcov - Nyugdíjas találkozó

Dátum: 25. 4. 2022

Plánované stretnutie členov klubu dôchodcov sa uskutoční dňa 25. apríla, v pondelok o 13:00 hod. v miestnosti klubu dôchodcov v budove pošty. A tervezett nyugdíjas klub találkozóra áprílis 25-én, hétfőn 13 órai kezdettel kerül sor a posta melletti klubhelyiségben.

#

Oznámenie

Dátum: 22. 4. 2022

Oznámenie pre seniorov

Retro majáles

Retro majáles

Dátum: 19. 4. 2022

Pozývame Vás na Retro majáles dňa 30.04.2022 na futbalovom ihrisku.
Meghívjük Önöket a Retro majálisra, melyre 2022.04.30-án kerül sor a futballpályán.

#

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 19. 4. 2022

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Obec Čierna Voda - Feketenyék község 1

Obec Čierna Voda - Feketenyék község

Dátum: 14. 4. 2022

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov!

Kellemes húsvéti ünnepeket!

#

Zastupovanie - MUDr. Megová

Dátum: 13. 4. 2022

MUDr. Megová praktická lekárka oznamuje občanom, že dňa 14.04.2022 a 19.04.2022 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

MUDr. Megová általános orvos értesíti a lakosokat, hogy 2022.április 14-én és április 19-én nem fog rendelni. MUDr. Csibová helyettesíti Tallóson.

#

Zastupovanie - MUDr. Záhončíková

Dátum: 13. 4. 2022

MUDr. Záhončíková, detská lekárka v Mostovej oznamuje občanom, že od 19.apríla do 22. apríla 2022 nebude ordinovať.
MUDr. Záhončíková, hidaskürti gyermekorvos értesíti a lakosokat, hogy 2022. április 19-től április 22-ig nem rendel.

Zastupovanie - MUDr. Záhončíková 1

Zastupovanie - MUDr. Záhončíková

Dátum: 13. 4. 2022

MUDr. Záhončíková, detská lekárka v Mostovej oznamuje občanom, že 14.apríla 2022 nebude ordinovať. Zastupuje ju MUDr. Valkár v Jelke.
MUDr. Záhončíková, hidaskürti gyermekorvos értesíti a lakosokat, hogy 2022. április 14-én nem rendel. MUDr. Valkár helyettesíti őt Jókán.

Odpis elektromerov - Villanyórák leolvasása

Odpis elektromerov - Villanyórák leolvasása

Dátum: 8. 4. 2022

Oznamujeme Vám, že od 11.04.2022 bude prebiehať odpočet elektromerov v našej obci.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2022.04.11-től kerül sor községünkben a villanyórák leolvasására.

#

Stretnutie klubu dôchodcov - Nyugdíjas klub találkozó

Dátum: 8. 4. 2022

Plánované stretnutie členov klubu dôchodcov sa uskutoční dňa 12. apríla, v utorok o 13:00 hod. v miestnom kultúrnom dome.

A tervezett nyugdíjas klub találkozóra április 12-én, kedden 13 órai kezdettel kerül sor a helyi kultúrházban.

Zber Plastov - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 4. 4. 2022

Dňa 07.04.2022 (vo štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ.

2022.04.07-én (csütörtökön) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT.

Odpočet vodomerov - Vízórák leolvasása 1

Odpočet vodomerov - Vízórák leolvasása

Dátum: 31. 3. 2022

Odpočet vodomerov - Vízórák leolvasása

#

Deň otvorených dverí - Zápis

Dátum: 30. 3. 2022

Deň otvorených dverí a zápis do 1. triedy - ZŠ v Čiernom Brode

DPO SR

Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období - Tavaszi tűzveszély

Dátum: 22. 3. 2022

Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období - Tavaszi tűzveszély

Dražba - Árverés

Oznámenie o dražbe

Dátum: 15. 3. 2022

Oznámenie o dražbe

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 14. 3. 2022

Ubytovanie utečencov z Ukrajiny - Ukrán menekültek elszállásolása

Zber plastov - Műanyag gyűjtés

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 7. 3. 2022

Dňa 10.03.2022 (vo štvrtok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ.
2022.03.10-én (csütörtökön) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT.

Výzva - Felhívás 1

Výzva - Felhívás

Dátum: 3. 3. 2022

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi

Ambulancia Mostová - Hidaskürti Orvosi rendelő

Ambulancia Mostová - Hidaskürti orvosi rendelő

Dátum: 2. 3. 2022

Ambulancia - praktický lekár MUDr. Megová v Mostovej oznamuje občanom, že od dnes 02.03.2022 do 04.03.2022 nebude ordinovať.

MUDr. Megová doktornő tájékoztatja a lakosokat, hogy a mai naptól 2022.03.02-tól 2022.03.04-ig nem fog rendelni.

Charita - adomány gyűjtés

Charita - Adomány gyűjtés

Dátum: 1. 3. 2022

Zbierka sa uskutoční od 28.02.2022 do 03.03.2022 v čase
od 09:00 do 16:00 hod
A gyűjtés 2022.02.28-tól 2022.03.03-ig 09:00 órától 16:00 óráig tart

#

ENVIPAK

Dátum: 24. 2. 2022

VÁLTSUK, vissza DE NE FELEDJÜNK SZELEKTÁLNI!
ZÁLOHUJME, ale NEZABÚDAJME TRIEDIT!

#

ZVEREJNENIE ÚDAJOV o úrovni vytriedenia odpadu za kalendárny rok 2021

Dátum: 24. 2. 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021 je 38,09%.
A településünk hulladék osztályozásának mértéke a 2021-es évre 38,09%.

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék

Dátum: 23. 2. 2022

Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom, že miestna pošta bude dňa 24.02.2022 zatvorená.

A helyi postahivatal vezetője értesíti a lakosokat, hogy a posta 2022.02.24-én zárva tart.

Všeobecná ambulancia pre dospelých  Mostová

Ambulancia Mostová - Orvosi rendelő Hidaskürt

Dátum: 20. 1. 2022

MUDr. Megová praktická lekárka oznamuje občanom, že dňa 20.01.2022 a 21.01.2022 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

- MUDr. Megová általános orvos értesíti a lakosokat, hogy 2022.01.20-án valamint 2022.01.21-én nem fog rendelni. Helyettesíti MUDr. Csibová Tallóson.

Donovaly - Dóval

Donovaly - Dóval

Dátum: 12. 1. 2022

Poďte si užiť lyžovačku, sánkovačku dňa 29.01.2022! Cena na osobu 15 €.
Info: 0907 427 887

Gyertek velünk szánkózni, síelni 2022.01.29-én! Személyenként 15 €.
Bővebb információ: 0907 427 887

Kolobežka - Roller

Kolobežka - Roller

Dátum: 10. 1. 2022

Našla sa kolobežka. Majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade. Bližšie informácie na tel. čísle: 0911 265 372.

Egy rollert találtunk. A tulajdonosa jelentkezhet a Községi hivatalban. Érdeklődni a 0911 265 372-es telefonszámon lehet.

Zber Plastov - MŰANYAG GYŰJTÉSE

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 10. 1. 2022

Oznamujeme občanom, že dňa 12.01.2022 (v stredu) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.
- Értesítjük a lakosokat, hogy 2022.01.12-én (szerdán) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat, hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Porucha - Csőfakadás

Porucha - Csőfakadás

Dátum: 26. 12. 2021

⚠️ Dočasná odstávka pitnej vody kvôli prasknutiu vodovodného vedenia!
⚠️ Csőtörés miatt ideiglesen szünetel az ivóvíz szolgáltatása!

Ambulancia Mostová - Orvosi rendelő Hidaskürt 1

Ambulancia Mostová - Orvosi rendelő Hidaskürt

Dátum: 23. 12. 2021

MUDr. Megová praktická lekárka oznamuje občanom, že od 27.12.2021 do 03.01.2022 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

- MUDr. Megová általános orvos értesíti a lakosokat, hogy 2021.december 27-től 2022. január 3-ig nem fog rendelni. MUDr. Csibová helyettesíti Tallóson.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 13. 12. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 14.12.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.
- Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.12.14-én (kedden) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat, hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Vinica - Ipolynyék

Testvérváros - program

Dátum: 8. 12. 2021

Program - Vinica - Ipolynyék

#

PRÁCA - MUNKA

Dátum: 1. 12. 2021

Pracovná ponuka firmy AVA-STAV s.r.o.
Az AVA-stav vállalat munkaajánlata

Mikuláš v Čiernej Vode - Télapó Feketenyéken 1

Mikuláš v Čiernej Vode - Télapó Feketenyéken

Dátum: 29. 11. 2021

Mikuláš pod oknom
"Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál. V ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku. Z bielych fúzov teplý šál, tak na deti vykúkal."
*****
Jön a Mikulás
"A Mikulás mikor eljő, feje felett nagy hófelhő.
Rénszarvasok húzzák szánját, hó csipkézi a bundáját."

Otváracie hodiny OcÚ - Községi hivatal nyitvatartási ideje 1

Otváracie hodiny Obecného úradu - A községi hivatal nyitvatartási ideje

Dátum: 25. 11. 2021

Platí počas zákazu vychádzania, do odvolania!
- A kijárási tilalom idejére, visszavonásig érvényes!

#

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA - KIJÁRÁSI TILALOM

Dátum: 25. 11. 2021

OD DNES PLATÍ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA A NÚDZOVÝ STAV!
- MÁTÓL ÁLTALÁNOS VÉSZHELYZET ÉS KIJÁRÁSI TILALOM VAN ÉRVÉNYBEN!

#

Hasiči varujú občanov - A tűzoltóság figyelmeztetése

Dátum: 25. 11. 2021

Majitelia, užívatelia RD zodpovedajú za technický stav a údržbu komínov a sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenie a kontroly.
- A családi házak tulajdonosai, használói felelősek a kémények műszaki állapotáért, karbantartásáért, és kötelesek rendszeres tisztítást és ellenőrzést biztosítani.

UPOZORNENIE - FIGYELMEZTETÉS 1

UPOZORNENIE - FIGYELMEZTETÉS

Dátum: 25. 11. 2021

POZOR NA RAFINOVANÝCH PODVODNÍKOV!
- VIGYÁZAT, A TRÜKKÖS CSALÓK ÚJRA PRÓBÁLKOZNAK!

Rekonštrukcia hlavnej cesty - Főút karbantartása 1

Rekonštrukcia hlavnej cesty - Főút karbantartása

Dátum: 16. 11. 2021

- Prosíme o Vašu trpezlivosť a o zvýšenie opatrnosti počas údržby cesty.

- Kérjük lakosaink türelmét és fokozott óvatosságát az útkarbantartás során.

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék 1

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék

Dátum: 16. 11. 2021

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že dňa 18.11.2021 (vo štvrtok) bude pošta otvorená do 12.00 hod.

-A helyi posta vezetője értesíti a lakosokat, hogy a posta 2021. november 18-án (csütörtön) 12.00 óráig lesz nyitva.

Výzva - Felhívás 1

Výzva - Felhívás

Dátum: 15. 11. 2021

Výzva na odstránenie o okliesnenie stromov a iných porastov okolo elektrického vedenia!

Felhívjuk a figyelmüket a villanyvezeték körüli fák és egyéb növényzet eltávolítására, gallyazására!

#

Obecný úrad v režime OTP - A községi hivatal OTP módban

Dátum: 12. 11. 2021

!! OBECNÝ ÚRAD v Čiernej Vode od pondelka 15. novembra 2021 bude fungovať v režime OTP! Prosíme, dodržiavajte predpisy!!
!! A feketenyéki KÖZSÉGI HIVATAL hétfőtől, 2021. november 15-től OTP módban fog működni! Kérjük, tartsák be az előírásokat !!

UPOZORNENIE! - FELHÍVÁS! 1

Dôležitý oznam! - Fontos értesítés!

Dátum: 8. 11. 2021

10.11.2021- STREDA-Základná škola, materská škola a jedáleň pri MŠ-ZATVORENÉ!!
OcÚ Čierna Voda OTVORENÝ: 12.00-16.00 hod., spolu so stavebným úradom!!
- 2021.11.10.- SZERDA-Alapiskola, óvoda, az óvoda mellett működő konyha-ZÁRVA!!
A községi hivatal, az építésügyi hivatal NYITVA: 12.00-16.00 óráig

STRETNUTIE ZRUŠENÉ - A TALÁLKOZÓ ELMARAD 1

STRETNUTIE KD ZRUŠENÉ - A KLUB TALÁLKOZÓ ELMARAD

Dátum: 8. 11. 2021

Na dnes plánované stretnutie členov klubu dôchodcov sa z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie NEUSKUTOČNÍ.
- A mai napra tervezett nyugdíjas klub találkozó a rosszabbodó járványügyi helyzet miatt MEGHIÚSUL.

Prerušenie dodávky vody - Ivóvízellátás megszakítása 1

Prerušenie dodávky vody - Ivóvízellátás szünetelése

Dátum: 3. 11. 2021

Dátum: 10. novembra 2021 /2021. november 10.
Termín odstávky: 8.00 - 13.00 /a leállás időtartama

#

Výzva - Felszólítás

Dátum: 2. 11. 2021

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

- Felszólítás az ingatlanadó, az ebadó, a kommunális hulladék és építési törmelék helyi illetékének befizetésére.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 2

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 28. 10. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 02.11.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z PET-FLIAŠ. Žiadame občanov, aby ŽLTÉ vrecia vyložili pred rodinné domy.
- Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.11.02-án (kedden) fogják gyűjteni a PET-PALACKOKAT. Kérjük a lakosokat, hogy a SÁRGA zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Odporúčania polície - A rendőrség felhívása 1

Odporúčania polície - A rendőrség felhívása

Dátum: 27. 10. 2021

Odporúčania PZ v Galante z dôvodu blížiacich sa sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.
- A galántai járási rendőrkapitányság kéri a lakosok fokozott figyelmét a közelgő mindenszentek és halottak napja alkalmából.

OPTIKA  ANPEK 1

OPTIKA ANPEK

Dátum: 26. 10. 2021

Akcia ZRUŠENÁ z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie.
- Az akció a rosszabbodó járványügyi helyzet miatt MEGHIÚSUL.

Stretnutie členov klubu dôchodcov - Nyugdíjas klub találkozó 1

Stretnutie členov klubu dôchodcov - Nyugdíjas klub találkozó

Dátum: 15. 10. 2021

Plánované stretnutie členov klubu dôchodcov sa uskutoční dňa 18. októbra, v pondelok o 13:00 hod. v miestnosti klubu dôchodcov v budove pošty.
- A tervezett nyugdíjas klub találkozóra október 18-án, hétfőn 13 órai kezdettel kerül sor a posta melletti klubhelyiségben.

Prerušenie distribúcie elektriny 27. a 28. októbra 2021 - Áramszolgáltatás szüneteltetése 2021. október 27. és 28. 2

Prerušenie distribúcie elektriny 27. a 28. októbra 2021 - Áramszolgáltatás szüneteltetése 2021. október 27. és 28.

Dátum: 15. 10. 2021

Prerušenie distribúcie elektriny - 27. a 28. októbra 2021, podľa priloženého zoznamu.
- Áramszolgáltatás szüneteltetése - 2021. október 27-én és 28-án, a mellékelt szétírás alapján.

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése 1

Prerušenie distribúcie elektriny 25. a 26. októbra 2021 - Áramszolgáltatás szüneteltetése 2021. október 25. és 26.

Dátum: 15. 10. 2021

Prerušenie distribúcie elektriny - 25. a 26. októbra 2021, podľa priloženého zoznamu.
- Áramszolgáltatás szüneteltetése - 2021. október 25-én és 26-án, a mellékelt szétírás alapján.

Európa a polgárokért - IPOLYNYÉK 2021

Dátum: 11. 10. 2021

"JÖVŐBELÁTÓ MINŐSÉGI ÉLET EURÓPÁBAN – KÖRNYEZETBARÁT TALÁLKOZÓ IPOLYNYÉKEN"

Voľný vstup pre seniorov - Ingyenes belépés a nyugdíjasok részére 1

Voľný vstup pre seniorov - Ingyenes belépés a nyugdíjasok részére

Dátum: 7. 10. 2021

V októbri, v rámci mesiaca úcty k starším vo Vlastivednom múzeu v Galante majú seniori voľný vstup.
- Októberben, az idősek hónapja alkalmából a nyugdíjasok ingyenesen léphetnek be a Galántai Honismereti Múzeumba.

Zobrazené 101-200 z 477