Čierna Voda - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Zápisnica okrskovej volebnej komisie
Vyvesené: 2. 10. 2023 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 23. 6. 2023 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 23. 6. 2023 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 23. 6. 2023 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Informácie pre voliča

Tájékoztató a választópolgár részére
Vyvesené: 12. 6. 2023 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Vyvesené: 12. 6. 2023 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierna Voda Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Vyvesené: 1. 1. 2016 Dátum zvesenia: 31. 1. 2016
Vyvesené: 1. 6. 2022 Dátum zvesenia: 16. 6. 2022
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Eduard Komžík
Vyvesené: 29. 11. 2023 Dátum zvesenia: 15. 12. 2023
Vyvesené: 23. 9. 2020
Vyvesené: 11. 8. 2020
Vyvesené: 11. 8. 2020
Vyvesené: 22. 6. 2021 Dátum zvesenia: 30. 11. 2021
Vyvesené: 19. 6. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
Vyvesené: 31. 5. 2018 Dátum zvesenia: 31. 12. 2018
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022
Vyvesené: 24. 2. 2023
Vyvesené: 25. 2. 2021 Dátum zvesenia: 13. 3. 2021
Vyvesené: 1. 10. 2021 Dátum zvesenia: 16. 10. 2021
Vyvesené: 20. 8. 2021 Dátum zvesenia: 6. 9. 2021
Vyvesené: 9. 3. 2020 Dátum zvesenia: 23. 3. 2020
Vyvesené: 9. 3. 2020 Dátum zvesenia: 23. 3. 2020
Vyvesené: 9. 3. 2020 Dátum zvesenia: 23. 3. 2020
Vyvesené: 15. 11. 2019 Dátum zvesenia: 1. 12. 2019
Vyvesené: 13. 11. 2019 Dátum zvesenia: 29. 11. 2019
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 - 2027
Vyvesené: 27. 11. 2023 Dátum zvesenia: 13. 12. 2023
Oznámenie vyhláškou o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania
Vyvesené: 8. 9. 2021 Dátum zvesenia: 24. 9. 2021
Starostka obce Čierna Voda zvoláva 7. riadne zasadnutie OZ v Čiernej Vode na deň 04.12.2023
Vyvesené: 29. 11. 2023 Dátum zvesenia: 15. 12. 2023