Čierna Voda - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierna Voda Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Vyvesené: 1. 1. 2016 Dátum zvesenia: 31. 1. 2016
Vyvesené: 1. 6. 2022 Dátum zvesenia: 16. 6. 2022
Vyvesené: 23. 9. 2020
Vyvesené: 11. 8. 2020
Vyvesené: 11. 8. 2020
Vyvesené: 22. 6. 2021 Dátum zvesenia: 30. 11. 2021
Vyvesené: 19. 6. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
Vyvesené: 31. 5. 2018 Dátum zvesenia: 31. 12. 2018
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022
Vyvesené: 24. 2. 2023
Vyvesené: 25. 2. 2021 Dátum zvesenia: 13. 3. 2021
Vyvesené: 1. 10. 2021 Dátum zvesenia: 16. 10. 2021
Vyvesené: 20. 8. 2021 Dátum zvesenia: 6. 9. 2021
Vyvesené: 9. 3. 2020 Dátum zvesenia: 23. 3. 2020
Vyvesené: 9. 3. 2020 Dátum zvesenia: 23. 3. 2020
Vyvesené: 9. 3. 2020 Dátum zvesenia: 23. 3. 2020
Vyvesené: 15. 11. 2019 Dátum zvesenia: 1. 12. 2019
Vyvesené: 13. 11. 2019 Dátum zvesenia: 29. 11. 2019
Oznámenie vyhláškou o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania
Vyvesené: 8. 9. 2021 Dátum zvesenia: 24. 9. 2021
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.
A választópolgár kérheti a szavazó-igazolvány kiállítását.
Vyvesené: 8. 12. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023