Čierna Voda - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy

Zobrazené 401-500 z 544
Kontajnery na bioodpad - Konténerek biohulladékra

Kontajnery na bioodpad - Konténerek biohulladékra

Dátum: 22. 4. 2020

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že dňa 22. apríla 2020 boli rozmiestnené v našej obci veľkoobjemové kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad). Kontajnery nájdete pred kultúrnym domom, pri cintoríne a pri obchode COOP Jednota. Žiadame občanov, aby do kontajnerov ukladali len ten druh odpadu, na ktorý je daný kontajner určený. -

Kedves lakosok,
értesítjük Önöket, hogy 2020. április 22-én falunkban nagytérfogatú konténerek lettek elhelyezve lebomló hulladék (zöld hulladék) számára. A konténereket megtalálják a kultúrház előtt, a temetőnél valamint a COOP Jednota üzletnél. Kérjük a lakosokat, hogy a konténerekbe más hulladékot ne dobáljanak, csak azt, ami a konténerbe való.

Odpis elektromerov - Villanyórák leolvasása 1

Odpis elektromerov - Villanyórák leolvasása

Dátum: 8. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že od 14.4.2020 do 16.4.2020 bude prebiehať odpočet elektromerov v našej obci. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektriny, bez ohľadu na dodávateľa. V snahe obmedziť osobný kontakt, ak má niekto elektromer vo dvore, alebo vo vnútri domu, môže vyvesiť na bránu lístok s menom, číslom elektromera,stavom a podpisom. Prípadne zaslať v uvedenom termíne SMS,MMS s adresou, menom, číslom elektromera a stavom na číslo 0903510832. -
Értesítjük a lakosokat, hogy április 14 – 16. között kerül sor a villanyórák leolvasására községünkben. A leolvasás minden villamosenergia-fogyasztóra vonatkozik, függetlenül a szolgáltatótól. A személyes kapcsolat korlátozása érdekében, ha a villanyórája nem jól látható helyen, az udvaron, vagy bent a házban található írja le egy papírra a következő információkat és függessze ki a kapura: név, villanyóra száma, villanyóra állása, aláírás. Vagy pedig küldje el SMS vagy MMS formájában a megadott tel. számra 0903510832 a következő adatokkal: cím, név, villanyóra száma, villanyóra állása.

Oznam o odpočte vodomerov za apríl 2020 - Értesítés a vízórák 2020. áprilisi leolvasásáról 1

Oznam o odpočte vodomerov za apríl 2020 - Értesítés a vízórák 2020. áprilisi leolvasásáról

Dátum: 6. 4. 2020

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v mesiaci apríl 2020 v obci Čierna Voda.
Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 20. 4. 2020 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 609 alebo 0911 044 610 alebo na stránkach www.zsvs.sk nájdete formulár na nahlásenie stavu vodomeru. Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 30. 4. 2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

A Nyugatszlovákiai Vízművek értesítik a lakosságot, hogy a kihirdetett rendkívüli helyzet miatt, a koronavírus -járvány terjedésének megelőzése érdekében a vállalat dolgozói nem fogják községünkben leolvasni a vízórák állását az áprilisi hónapban.
Ezért kérik az ügyfeleket, hogy a vízórák állását 2020. április 20-ig jelentsék be az alábbi telefonszámok egyikén 0911 044 609 / 0911 044 610, vagy a www.zsvs.sk weboldalán található űrlap kitöltésével. Azoknak az ügyfeleknek, akik nem jelentik be a vízóra állapotát, az előző időszak átlagfogyasztása alapján fogják elvégezni számlázást.

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 2. 4. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 07.04.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.04.07-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

1

Seniori, sme tu pre Vás! - Vigyázzunk idős szeretteinkre!

Dátum: 2. 4. 2020

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie. -
A jelenlegi válsághelyzetben a bűnmegelőzés elkerülése érdekében a Belügyminisztérium Bűnmegelőzési Osztálya rövidebb tanácsokat, ajánlásokat tartalmazó szórólapot készített. Ezek az információk elsősorban a legveszélyeztetebb célcsoport - IDŐSEK - biztonságának növelésére irányulnak, de a tájékoztató más korosztályok számára is hasznos lehet. Minél több információt kapunk, annál alacsonyabb a bűncselekmény kockázata.

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése 1

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Dátum: 26. 3. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 30.03.2020 od 7:30 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny niektoré ulice. -

Západoslovenská distribučná, a.s. társaság tudatja a lakosokkal, hogy munkálatok miatt, 2020.03.30-án 7:30-tól 15:30-ig falunk egyes részein szünetelni fog az áramszolgáltatás.

Nové letáky - Új tájékoztatók - MZ SR-COVID 19

Nové letáky - Új tájékoztatók - MZ SR-COVID 19

Dátum: 24. 3. 2020

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19. Čo robiť, ak ste chorý? Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19. Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19. -
10 ajánlás COVID-19 esetére. Mit tegyen, ha beteg? Magasabb kockázatnak kitett személyek. Hogyan segítsen magán és másokon.

OZNAM - ĚRTESÍTÉS 1

OZNAM - ÉRTESÍTÉS

Dátum: 13. 3. 2020

Vážení klienti a návštevníci úradu, na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 OBECNÝ ÚRAD bude ZATVORENÝ od 13.03.2020 do odvolania.
V prípade potreby (pohreb atď.) nás môžete kontaktovať na:
e-mail: ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk
tel.: 0911 241 440, 0911 265 372. -

Tisztelt ügyfeleink és látogatóink, a kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel a COVID-19 vírus miatt a KÖZSÉGI HIVATAL 2020.03.13-tól visszavonásig ZÁRVA TART.
Szükség (temetés stb.) esetén az elérhetőségünk:
e-mail: ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk
tel.: 0911 241 440, 0911 265 372.

Bezplatné WiFi v obci Čierna Voda - Ingyenes WiFi Feketenyéken

Bezplatné WiFi v obci Čierna Voda - Ingyenes WiFi Feketenyéken

Dátum: 12. 3. 2020

Obec Čierna Voda poskytuje bezplatne WiFi signál na dvanástich verejných priestranstvách v obci po dobu nasledujúcich troch rokov. -
Községünkben 12 nyilvános helyszínen érhető el az ingyenes Wifi az elkövetkezendő három évben.

Scan4

Koronavírus - odporúčania/ajánlások

Dátum: 6. 3. 2020

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom? Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom s objaví sa u Vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť? Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19. -

Hogyan csökkentsük a koronavíros-fertőzés kockázatát? Mit tegyen, ha az új koronavírus által érintett területekről tér haza, és hőemelkedést, lázat, köhögést vagy légzési nehézségeket, légszomjat tapasztal? Ajánlások a COVID-19-cel fertőzött térségből érkező emberek számára.


Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 6. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 10.03.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.03.10-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Dátum: 21. 2. 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 24.02.2020 ( v pondelok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.02.24-én (hétfőn) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban.

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT 1

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT

Dátum: 20. 2. 2020

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 20.02.2020 do 21.02.2020 (vo štvrtok a piatok) nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2020.02.20-tól 2020.02.21-ig (csütörtökön és pénteken) nem rendel.

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Dátum: 10. 2. 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 10.02.2020 ( v pondelok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.02.10-én (hétfőn) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban.

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 10. 2. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 11.02.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.02.11-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT 1

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT

Dátum: 28. 1. 2020

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 30.01.2020 do 03.02.2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 04.02.2020. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2020.01.30-tól 2020.02.03-ig nem rendel. A rendelést 2020.02.04-én kezdi meg. Helyettesíti MUDr. Csibová Tallóson.

KOMÍNY a požiarna ochrana – zákonné povinnosti - KÉMÉNYEK és tűzvédelem - jogszabályi kötelezettségek 1

KOMÍNY a požiarna ochrana – zákonné povinnosti - KÉMÉNYEK és tűzvédelem - jogszabályi kötelezettségek

Dátum: 27. 1. 2020

Právnické aj fyzické osoby majú zo zákona vyplávajúce povinnosti, ktoré slúžia na ochranu Vášho zdravia, života, aj majetku. Každý je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou. -

A jogi és természetes személyekre az Ön egészségének, életének és vagyonának védelmét szolgáló törvényből eredő kötelezettségek vonatkoznak. Mindenki köteles a tulajdonában, vagy a használatában álló épületei, vagy a helységei kéményeinek megfelelően képesített személy általi rendszeres kitisztításának és ellenőrzésének biztosítására.

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése 1

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Dátum: 20. 1. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 30.01.2020 od 7:30 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny niektoré ulice. -

Západoslovenská distribučná, a.s. társaság tudatja a lakosokkal, hogy munkálatok miatt, 2020.01.30-án 7:30-tól 15:30-ig falunk egyes részein szünetelni fog az áramszolgáltatás.

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - Gazdaságok nyilvántartása egy sertéssel belföldi fogyasztásra 1

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - Gazdaságok nyilvántartása egy sertéssel belföldi fogyasztásra

Dátum: 13. 1. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta Vám vzhľadom na situáciu s výskytom afrického moru ošípaných (AMO) zasiela informačný materiál pre chovateľov „Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ a informačné letáky. -
A Regionális Állatorvosi - és Élelmezési Hivatal a sertések afrikai pestissel történő megbetegedésének előfordulása kapcsán, információs anyagot küld az állattartóknak, belföldi fogyasztásra szánt, egy sertéssel rendelkező gazdasások nyilvántartási folyamatának iránymutatására.

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Dátum: 10. 1. 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 13.01.2020 ( v pondelok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.01.13-án (hétfőn) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban.

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 7. 1. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 14.01.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.01.14-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 27. 12. 2019

Silvestrovský ples v Mostovej - Szilveszteri bál Hidaskürtön

Výzva na podanie daňového priznania - Felhívás az adóbevallás beadására 1

Výzva na podanie daňového priznania - Felhívás az adóbevallás beadására

Dátum: 20. 12. 2019

Obec Čierna Voda, ako správca dane v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás vyzýva na podanie daňového priznania k dani  z nehnuteľností na rok 2020 do termínu 31.01.2020. -

Feketenyék község, mint a helyi adók kezelője a T.t. 563/2009 sz., adóigazgatásról szóló törvénye alapján felhívjuk az Ön figyelmét, hogy ingatlanadó bevallását a 2020-as évre legkésőbb 2020.01.31-ig köteles benyújtani.

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 20. 12. 2019

Stránkové dni počas vianočných sviatkov -
Ügyfélfogadás az ünnepek alatt

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT 2

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT

Dátum: 18. 12. 2019

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 20.12.2019 do 27.12.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 30.12.2019. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2019.12.20-tól 2019.12.27-ig nem rendel. A rendelést 2019.12.30-án kezdi meg. Helyettesíti MUDr. Csibová Tallóson.

Odvoz odpadu počas sviatkov - Szemétszállítás az ünnepek alatt 2

Odvoz odpadu počas sviatkov - Szemétszállítás az ünnepek alatt

Dátum: 18. 12. 2019

Oznamujeme Vám, že počas vianočných sviatkov sa posúva vývoz komunálneho odpadu zo štvrtka na sobotu 28.12.2019.

Értesítjük a lakosokat, hogy az ünnepekre való tekintettel a háztartási hulladékot csütörtök helyett szombaton, 2019.12.28-án fogják elszállítani.

DETSKÁ LEKÁRKA V MOSTOVEJ - GYERMEKORVOS HIDASKÜRT 1

DETSKÁ LEKÁRKA V MOSTOVEJ - GYERMEKORVOS HIDASKÜRT

Dátum: 17. 12. 2019

Obvodná detská lekárka MUDr. Záhončíková oznamuje občanom, že od 23.12.2019 do 31.12.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 02.01.2020. Zastupovať ju bude MUDr. Valkár v Jelke.

A körzeti gyermekorvos MUDr. Záhončíková értesíti a lakosokat, hogy 2019.12.23-tól 2019.12.31-ig szabadság miatt nem rendel. A rendelést 2020.01.02-án kezdi meg. Helyettesíteni MUDr. Valkár fogja Jókán.

V Ý Z V A - F E L S Z Ó L Í T Á S 1

V Ý Z V A - F E L S Z Ó L Í T Á S

Dátum: 6. 12. 2019

Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam -
Felszólítás a sírhelyek bérleti szerződésének megkötésére

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu - Változás a leolvasási és számlázási időszakban 1

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu - Változás a leolvasási és számlázási időszakban

Dátum: 3. 12. 2019

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 2. 12. 2019

Oznamujeme občanom, že dňa 03.12.2019 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.12.03-án (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Seniori pozor - Idősek figyelem 1

Seniori pozor - Idősek figyelem

Dátum: 19. 11. 2019

Osobný list riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante -

Galántai Járási Rendőrkapitányság főkapitányának levele

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése 3

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Dátum: 18. 11. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 03.12.2019 od 7:30 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny niektoré ulice. -

Západoslovenská distribučná, a.s. társaság tudatja a lakosokkal, hogy munkálatok miatt, 2019.12.03-án 7:30-tól 15:30-ig falunk egyes részein szünetelni fog az áramszolgáltatás.

Úradné hodiny - Űgyfélfogadás 1

Úradné hodiny - Ügyfélfogadás

Dátum: 15. 11. 2019

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 18.11.2019 (v pondelok) na obecnom úrade nebudú úradné hodiny. Za porozumenie Vám ďakujeme. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.11.18-án (hétfőn) a községi hivatalban nem lesz ügyfélfogadás. Megértésüket köszönjük!

Zber papiera - Papírgy 1

Zber papiera - Papírgyűjtés

Dátum: 13. 11. 2019

Oznamujeme občanom, že od 18.11.2019 do 22.11.2019 sa uskutoční v našej škole zber papiera. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.11.18-tól 2019.11.22-ig iskolánkban papírgyűjtés lesz.

SK

Výzva - Felhívás

Dátum: 11. 11. 2019

Obec Čierna Voda vyzýva ľudí na zbierku pre deti s onkologickým ochorením -
Feketenyék község felhívja a lakosok figyelmét a daganatos gyermekekért folytatott gyűjtésre

Deň vojnových veteránov - Az emlékezés napja 2

Deň vojnových veteránov - Az emlékezés napja

Dátum: 8. 11. 2019

Dňa 11 novembra o 11:11 hod. v rámci Medzinárodného dňa vojnových veteránov si pripomenieme vojakov padlých v I. svetovej vojne rozozvučaním zvonov v každej obci na celom Slovensku. -

November 11-én 11:11-kor az emlékezés és fegyverszünet napján a harangok megszólaltatásával a világháborúban elesett katonákra emlékezünk.

III. "Hajlik a rózsafa" - hudobný večer - nótaest

III. "Hajlik a rózsafa" - hudobný večer - nótaest

Dátum: 7. 11. 2019

10. novembra 2019 (nedeľa) o 16.00 v kultúrnom dome v Mostovej -
2019.november 10. (vasárnap) 16.00 órakor Hidaskürtön a kultúrházban

VIII. ZABÍJAČKOVÁ SÚŤAŽ - VIII. VÍZKELETI BÖLLÉRVERSENY 1

VIII. ZABÍJAČKOVÁ SÚŤAŽ - VIII. VÍZKELETI BÖLLÉRVERSENY

Dátum: 6. 11. 2019

9.11.2019 - Čierny Brod - na parkovisku pred ZŠ so začiatkom o 07:00 hod.
2019.11.9. - Vízkelet - az alapiskola előtti téren reggel 07:00 órai kezdettel

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 4. 11. 2019

Oznamujeme občanom, že dňa 05.11.2019 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.11.05-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

V ý z v a - F e l s z ó l í t á s 1

V ý z v a - F e l s z ó l í t á s

Dátum: 30. 10. 2019

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad -

Felszólítás az ingatlanadó, az ebadó és a kommunális hulladék és építési törmelék helyi illetékének befizetésére

OR PZ v Galante 1

OR PZ v Galante

Dátum: 29. 10. 2019

Upozornenie Okresného riaditeľstva PZ v Galante -

A Galántai Járási Rendőrkapitányság figyelmeztetése

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 28. 10. 2019

OPTIKA ANPEK

DPO SR 1

DPO SR

Dátum: 21. 10. 2019

Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v období "Zimnej vykurovacej sezóny 2019/2020"

A 2019/2020-as téli fűtési szezon során fellépő tüzek megelőzésére irányuló intézkedések

Detská lekárka v Mostovej - Gyermekorvos Hidaskürt 1

Detská lekárka v Mostovej - Gyermekorvos Hidaskürt

Dátum: 21. 10. 2019

Obvodná detská lekárka MUDr. Záhončíková oznamuje občanom, že od 23.10.2019 do 25.10.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ju bude MUDr. Valkár v Jelke.

A körzeti gyermekorvos MUDr. Záhončíková értesíti a lakosokat, hogy 2019.10.23-tól 2019.10.25-ig szabadság miatt nem rendel. Helyettesíteni MUDr. Valkár fogja Jókán.

Vodomer

Odpis vodomerov - Vízórák leolvasása

Dátum: 14. 10. 2019

Oznamujeme občanom, že od 16.10.2019 (streda) budú odpisovať stav vodomerov. Žiadame občanov, aby umožnili prístup k vodomerom.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.10.16-án (szerda) megkezdik a vízórák állásának leolvasását. Kérjük a lakosokat, hogy tegyék lehetővé a vízórákhoz való hozzáférést.

Slovenská pošta

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 14. 10. 2019

Slovenská pošta

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése 1

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Dátum: 9. 10. 2019

15.10.2019 od 7:30 hod. do 15:30 hod.
2019.10.15. 7:30-tól 15:30-ig

ZOOM optika 1

Meranie zraku - Látásvizsgálat

Dátum: 8. 10. 2019

ZOOM optika

Európa a polgárokért - IPOLYNYÉK 2019

Dátum: 8. 10. 2019

"EURÓPA JÖVŐJE: A FEHÉRKÖNYV LAPJAI – TALÁLKOZÓNK NAPJAIN”

ČO PATRÍ A ČO NEPATRÍ DO NÁDOBY? - MIT SZABAD ÉS MIT NEM A KUKÁBA DOBNI? 1

ČO PATRÍ A ČO NEPATRÍ DO NÁDOBY? - MIT SZABAD ÉS MIT NEM A KUKÁBA DOBNI?

Dátum: 4. 10. 2019

Oznam - Értesítés

VÝMENA PLECHOVÝCH NÁDOB ZA PLASTOVÉ - FÉM KUKÁK CSERÉJE MŰANYAGRA 1

VÝMENA PLECHOVÝCH NÁDOB ZA PLASTOVÉ - FÉM KUKÁK CSERÉJE MŰANYAGRA

Dátum: 4. 10. 2019

FCC Slovensko, s.r.o.

zber plastov

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 30. 9. 2019

Oznamujeme občanom, že dňa 01.10.2019 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.10.01-jén (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

festival

Jablkový a kačací festival - Alma és kacsafesztivál

Dátum: 25. 9. 2019

Kráľov Brod 4-5.10.2019
Királyrév 2019.10.4-5.

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 16. 9. 2019

Vedúca pošty oznamuje občanom, že zajtra 17.09.2019 (utorok) bude pošta celý deň zatvorená.

A posta vezetője értesíti a lakosokat, hogy a posta holnap, 2019.09.17-én (kedd) egész nap zárva lesz.

Jazdecké preteky - Lóverseny

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 5. 9. 2019

Vážení obyvatelia! Obec Veľké Úľany usporiada 46. ročník tradičných jazdeckých pretekov, pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konajú 7. septembra 2019 v sobotu od 12.00 hodiny v jazdeckom areáli vo Veľkých Úľanoch. Vstupné je bezplatné. O občerstvenie a bohatú tombolu je postarané. Po ukončení pretekov prebehne vylosovanie tomboly. Sprievodným programom pretekov sú: prechádzka v koči ťahanom koňmi, vyhliadkový balón, pre deti skákací hrad, maľovanie na tvár a skladanie balónov. Vo večernom programe sa uskutoční disko zábava . Každého návštevníka srdečne očakávame!

Tisztelt lakosok! Nagyfödémes község és Nagyszombat megye közösen szervezi meg idén 46. alkalommal a már hagyományos lóversenyt, amely 2019. szeptember 7 –én, szombaton, 12.00 órakor lesz a helyi lóversenypályán. A belépti díj ingyenes. Gazdag frissítőről, és tomboláról gondoskodva van. A lóverseny befejezése után kerül sor a tombola kisorsolására. A rendezvény kísérőprogramja sétakocsikázás, hőlégballon, a gyerekeknek arcfestés, lufi hajtogatás és ugráló vár. Az esti programban Diszkó lesz. Minden látogatót sok szeretettel várunk!

ZBER PLASTOV - MŰANYAG HULLADÉK GYŰJTÉSE

ZBER PLASTOV - MŰANYAG HULLADÉK GYŰJTÉSE

Dátum: 2. 9. 2019

Oznamujeme občanom, že dňa 03.09.2019 (utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.09.03-án (kedd) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Dátum: 30. 8. 2019

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa S 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 18.09.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 07:30 hod. do 16:00 hod.:

LOKA STRÁŽNY DOM č. 354
ČIERNA VODA č. 1 , 160, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 228/VE, 228/ZA, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
248, 249, 249/VE, 250, 251, 252, 253, 254, 254/ve, 255, 256, 256/VE, 257, 258, 259, 260, 260/BL, 261, 262,
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 304/op, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 315/OP, 315/PRl, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 332/BL, 332/ZA, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
345, 346, 347, 347/VE, 348, 349, 353, 353/ZA, 355, 356, 356/ZA, 362, 365, 367, 369, 370, 373, 374, 376,
378, 379, 380, 388, 405, 411, 420, 421, 424, 429, 431, 466, 478, 517, 520/-, 904, 907/219, 907/240, 911/73,
917, 917/265, 917/299

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Ďakujeme za spoluprácu.

MŠ Čierna Voda - Feketenyék-i Óvoda

MŠ Čierna Voda - Feketenyék-i Óvoda

Dátum: 30. 8. 2019

Oznámenie - Értesítés
Oznamujeme rodičom, že miestna Materská škola v Čiernej Vode otvára brány 2. septembra 2019 od 6:30. 

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a Feketenyék-i  Óvoda 2019. szeptember 2-án 6:30-tól várja az óvodás gyerekeket.

MTNY Alapiskola Feketenyék

Základná škola s vyuč. jazykom maď. v Čiernej Vode - MTNY Alapiskola Feketenyék

Dátum: 30. 8. 2019

Miestna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským oznamuje cteným rodičom a žiakom, že slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020 sa bude konať 2. septembra o 8:00 hodine v budove školy. Každého srdečne očakávajú!

A helyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola értesíti a tisztelt szülőket és tanulókat, hogy a 2019/2020-as tanítási év ünnepélyes megnyitójára szeptember 2-án 8:00 órakor kerül sor az alapiskola épületében. Mindenkit szeretettel várnak!


❗????Továbbá ezúton értesítünk mindenkit,hogy iskolánk telefonszáma megváltozott. Az új telefonszám: 0910 760 347.????
❗????Naše nové telefónne číslo: 0910 760 347 ????

Oznámenie - Értesíteés

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 28. 8. 2019

Oznamujeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu bude aj zajtra ( 29.08.2019 ), v skorých ranných hodinách.

Értesítjük a falu lakosságát, hogy a háztartási hulladékot holnap is ( 2019.08.29. ) szedik,  a kora reggeli órákban.

Oznámenie - Értesítés

ZŠ s vyuč. jazykom maď. - MTNY Alapiskola Hidaskürt

Dátum: 28. 8. 2019

Oznamujeme rodičom  a žiakom miestnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Mostovej, že  slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2. septembra 2019 o 7:45 hodín. Podujatie je verejne prístupné.

Ďalej  oznamujeme rodičom, že 2. septembra 2019 od 6:30 otvára brány aj miestna materská škola v Mostovej.A hidaskürti Alapiskola és Óvoda értesíti a kedves szülőket és diákjait, hogy az ünnepélyes tanévnyitóra 2019. szeptember 2-án kerül sor az iskola A pavilonjában. A rendezvény nyilvános.

Továbbá értesítjük a kedves szülőket, hogy a hidaskürti óvoda 2019. szeptember 2-án 6:30-tól várja az óvodás gyerekeket.

Detská lekárka v Mostovej - Gyermekorvos Hidaskürt 1

Detská lekárka v Mostovej - Gyermekorvos Hidaskürt

Dátum: 23. 8. 2019

Obvodná detská lekárka MUDr. Záhončíková oznamuje občanom, že od 26.08.2019 do 30.08.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ju bude MUDr. Valkár v Jelke.

A körzeti gyermekorvos MUDr. Záhončíková értesíti a lakosokat, hogy 2019.08.26-tól 2019.08.30-ig szabadság miatt nem rendel. Helyettesíteni MUDr. Valkár fogja Jókán.

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT 1

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT

Dátum: 21. 8. 2019

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 26.08.2019 do 30.08.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 2. septembra. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2019.08.26-tól 2019.08.30-ig nem rendel. A rendelést szeptember 2-án kezdi meg. Helyettesíti MUDr. Csibová Tallóson.

Pozvánka - Meghívó 1

Pozvánka - Meghívó

Dátum: 20. 8. 2019

SLÁVNY ROD ESTERHÁZY DE GALANTHA "A takto to celé začalo", 24. a 25. AUGUST 2019 (sobota - nedeľa), Neogotický kaštieľ Galanta od 13:00-22:00 hod.

A HÍRNEVES GALÁNTAI ESTERHÁZY CSALÁD "Így kezdődött minden...", 2019. AUGUSZTUS 24. és 25. (szombat - vasárnap), Galántai neogótikus kastély 13:00-tól 22:00-ig

Oznámenie - Ěrtesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 16. 8. 2019

Oznámenie o vykonaní strelieb na strelnici v TOMÁŠIKOVE - august, september

Od Tatier k Dunaju 2019

Dátum: 12. 8. 2019

Počas víkendu 17. a 18. augusta sa uskutoční 7. ročník najväčšieho štafetového behu Od Tatier k Dunaju 2019.
Cez 2800 účastníkov behu prekoná 345 kilometrov dlhú trasu naprieč Slovenskom ktorá vedie z Jasnej až do Bratislavy.

A hétvége folyamán, azaz augusztus 17 - 18., immár 7. alkalommal kerül megrendezésre az egyik legnépszerűbb váltó futás "Tátrától a Dunáig" elnevezéssel. 2800 futó részvételével kerül leküzdésre az országon át vezető 345 km hosszú táv, ami Jasnától egészen Pozsonyig tart.

Zber plastov - M 1

Zber plastov - Műanyag hulladék gyűjtése

Dátum: 5. 8. 2019

Oznamujeme občanom, že dňa 06.08.2019 (utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.08.06-án (kedd) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Pracovná ponuka - Munkalehetőség 1

Pracovná ponuka - Munkalehetőség

Dátum: 2. 8. 2019

NH FARMA s.r.o. Čierny Brod - NH FARMA s.r.o. Vízkelet

Projekt Legrad International Forum - Europe for citizens 1

Projekt Legrad International Forum - Europe for citizens

Dátum: 31. 7. 2019

Projekt Legrad International Forum - Europe for citizens

Zber odpadu - Szemétszállítás 1

Zber odpadu - Szemétszállítás

Dátum: 24. 7. 2019

Oznamujeme občanom, že z dôvodu vysokých teplôt v týchto dňoch sa zber odpadu uskutoční zajtra (štvrtok) ráno od 5:00 hod. Žiadame občanov, aby smetné nádoby vyložili v tomto určenom čase.

Értesítjük a lakosokat, hogy a nagy melegre való tekintettel falunkban holnap (csütörtök) reggel korábban, 5:00 órakor kezdik meg a hulladék elszállítását. Kérjük, hogy a kukákat időben helyezzék ki.

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 22. 7. 2019

OPTIKA ANPEK

Separovaný zber - Szelektív hulladékgyűjtés 1

Separovaný zber - Szelektív hulladékgyűjtés

Dátum: 10. 7. 2019

Ako správne separovať? Čo patrí a nepatrí do zbernej nádoby? Návod na správne separovanie odpadu.

Hogyan gyűjtsük helyesen a szelektív hulladékot? Mi tartozik és mi nem tartozik a hulladékgyűjtő konténerekbe? Útmutató a szelektív hulladékgyűjtéshez.

Preladenie ANTÉNY - ANTENNA aktualizálása 1

Preladenie ANTÉNY - ANTENNA aktualizálása

Dátum: 9. 7. 2019

Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu,  prelaďte si prosím svoje televízne prijímače. 

Kedves lakosok, ha a tévé adásokat analóg közvetítésen keresztül (antenna) figyelik, ne feledkezzenek meg újra beállítani a TV csatornákat.

Zber plastov - Műanyag hulladék gyűjtése

Zber plastov - Műanyag hulladék gyűjtése

Dátum: 1. 7. 2019

Oznamuje občanom, že dňa 06.08.2019 (utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.08.06-án (kedd) fogják falunkban gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a zsákokat helyezzék ki a ház elé.Pracovná ponuka - Munkalehetőség 1

Pracovná ponuka - Munkalehetőség

Dátum: 27. 6. 2019

JASPLASTIK-SK Galanta

Ochrana úrody pred požiarmi - usmernenie 1

Ochrana úrody pred požiarmi

Dátum: 25. 6. 2019

Ochrana úrody pred požiarmi - usmernenie

Ambulancia Mostová - Orvosi rendelő Hidaskürt 1

Ambulancia Mostová - Orvosi rendelő Hidaskürt

Dátum: 24. 6. 2019

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 25.06.2019 do 05.07.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 08.07.2019

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2019.06.25-től 2019.07.05-ig nem rendel. A rendelést július 8-án kezdi meg.

Lekáreň Aida - Aida Gyógyszertár 1

Lekáreň Aida - Aida Gyógyszertár

Dátum: 24. 6. 2019

Lekáreň Aida Mostová oznamuje občanom, že od 24.06.2019 do 04.07.2019 bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

A hidaskürti Aida Gyógyszertár vezetője értesíti a lakosokat, hogy a gyógyszertár 2019.06.24-től 2019.07.04-ig szabadság miatt nem lesz nyitva.

Jednodňový zájazd - Egynapos kirándulás

Jednodňový zájazd - Egynapos kirándulás

Dátum: 19. 6. 2019

Obec Čierna Voda organizuje dňa 04.07.2019 (štvrtok) jednodňový zájazd pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnuté osoby na termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade alebo telefonicky 031/78 48 297.

Feketenyék község 2019.07.04-én (csütörtök) egynapos kirándulást szervez Nagymegyerre a termálfürdőbe nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok részére. Jelentkezni lehet a községi hivatalban, valamint az alábbi telefonszámon 031/78 48 297.

Postrek proti komárom - Szúnyogirtás 1

Postrek proti komárom - Szúnyogirtás

Dátum: 14. 6. 2019

Oznamujeme občanom, že 13. júna bola vyhlásená mimoriadna situácia pre kalamitné rozšírenie komárov na vykonanie postrekovania. Na území obce Čierna Voda bude vykonané postrekovanie v pondelok 17.06.2019 alebo v utorok 18.06.2019. Presná informácia o postreku bude oznámená na webovej stránke obce alebo vyhlásená v rozhlase.

Értesítjük falunk lakosait, hogy a Galántai Járási Hivatal 2019.június 13-án rendkívüli állapotot hirdetett a szúnyogok nagy mennyiségű megjelenése miatt. Községünk, Feketenyék területén a szúnyogirtás várhatóan hétfőn, 2019.06.17-én vagy kedden 2019.06.18-án fog megtörténni. Pontosabb információt a szúnyogirtásról a falunk weboldalán fogunk közzé tenni ill. a helyi hirdetésben.

Oznámenie 1

Oznámenie

Dátum: 13. 6. 2019

Oznámenie o vykonaní strelieb na strelnici v Tomášikove - JÚL

Oznam - Értesítés 1

Oznam - Értesítés

Dátum: 11. 6. 2019

Dňa 14.6.2019 (piatok) príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžte si nechať odborne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 9:00 do 10:00 hod., v prípade záujmu aj dlhšie.

A pozsonyi ZOOM optika szemvizsgálatra nyújt lehetőséget Önöknek 2019.6.14-én (péntek) falunkban. A vizsgálat során ellenőrzik a belső szemnyomást, a látásélességet, valamint új szemüvegkeretet is választhatnak. A viszgálatra a községi hivatal elé leálló fehér kisbuszban kerül sor 9:00 - 10:00 óra között.

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 10. 6. 2019

Obecný úrad bude od 10.06.2019 do 14.06.2019 od 14:00 hod. z technických príčin zatvorený.

A Községi Hivatal 2019.06.10-től 2019.06.14-ig 14:00-tól technikai okok miatt zárva lesz.

Zber oblečenia - Használtruha - gyűjtő

Zber oblečenia - Használtruha - gyűjtő

Dátum: 5. 6. 2019

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že dňa 04. júna 2019 boli rozmiestnené v našej obci kontajnery určené na zber šatstva, textilu a obuvi. Kontajnery nájdete pred kultúrnym domom a pri cintoríne.

Kedves lakosok,
értesítjük Önöket, hogy 2019 június 4-én falunkban ruha, textil és cipő gyűjtő konténerek lettek elhelyezve a kultúrház előtti füves részen, valamint a temetőnél.

Odpis plynomerov - Gázórák leolvasása 1

Odpis plynomerov - Gázórák leolvasása

Dátum: 4. 6. 2019

Oznamujeme občanom, že od 4-ho júna 2019, budú vykonávať v našej obci odpis plynomerov. Žiadame občanov, aby umožnili prístup k plynomerom.

Értesítjük a lakosságot, hogy 2019 június 4-től megkezdik falunkban a gázórák állásnak leolvasását. Kérjük a lakosokat, hogy tegyék lehetővé a gázórákhoz való hozzáférést.

Oznam 1

Oznam - Ěrtesítés

Dátum: 31. 5. 2019

Vážení občania, oznamujeme Vám, že z dôvodu zmeny odvozcu komunálneho odpadu budú v našej obci od júna 2019 vynášať smetné nádoby vždy, každý týždeň vo štvrtok.

Értesítjük Önöket, hogy változás miatt a háztartási hulladékot júniustól kezdve minden csütörtökön fogják elszállítani, nem pedig hétfőn.

Oznam

Dátum: 28. 5. 2019

Veľkoúľanský triatlon - Aquarea

Oznámenie

Dátum: 27. 5. 2019

Oznámenie o vykonaní strelieb na strelnici v Tomášikove - spresnenie

Oznámenie

Oznámenie

Dátum: 14. 5. 2019

Nečakajte! Jednoducho si rezervujte termín! Rezervačný systém Sociálnej poisťovne vám uľahčí návštevu pobočky a ušetrí čas.

Oznámenie 1

Oznámenie

Dátum: 9. 5. 2019

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

Pozvánka 1

Pozvánka

Dátum: 7. 5. 2019

Ozbrojené a záchranné zložky okresu Galanta pozývajú všetky deti na oslavu MDD 31. mája 2019 od 8:00 do 12:00h v priestoroch kasární VÚ 1049 Sereď (Kasárenská 1005/54). Každého srdečne vítajú!

-simulované zásahy vojakov, hasičov a policajtov
-ukážky zadržania nebezpečného páchateľa
-ukážky policajných psov a koní
-výstroj, výzbroj, technika maskovanie v teréne

Oznámenie - eKasa 1

Oznámenie - eKasa

Dátum: 6. 5. 2019

www.financnasprava.sk

Oznámenie

Dátum: 25. 4. 2019

Podvody na senioroch

Vyhlásenie 1

Vyhlásenie

Dátum: 24. 4. 2019

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Projekt - Ministerstvo vnútra SR

Dátum: 15. 3. 2019

Národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

DETSKÝ KÚTIK 1

DETSKÝ KÚTIK

Dátum: 6. 2. 2019

DETSKÝ KÚTIK v budove CVČ pri pošte.

Oznámenie

Dátum: 28. 1. 2019

Ženijný prápor Sereď

Upozornenie

Dátum: 28. 1. 2019

Západoslovenská distribučná,a.s.

Oznam

Dátum: 3. 12. 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018

Oznámenie

Dátum: 5. 11. 2018

Zmena otváracích hodín

Zobrazené 401-500 z 544