Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Škola

Zo života našej školy

 

facebookMinulosť školy:

Prvá zmienka o našej škole pochádza z r.1713.Budova prvej školy v Čiernej Vode stála na mieste dnešného kultúrneho domu.V dedine v tom čase učili : Czídler Mihály, Lamos Károly, Cservenka János a jeho dcéra Franciska. Súčasnú školu začali stavať v roku 1927, v roku 1928 bola posvätená a v tom istom roku sa začalo na škole aj prvé vyučovanie. V rokoch 1928- 30 bolo ročne viac, ako 200 žiakov na škole. Do konca druhej svetovej vojny na škole pôsobili nasledujúci uči- telia: Kaprinay Sándor, Szpiska Mária, Oravesz Ottó a Révész János. Rok 1945 bol rokom čakania. Na začiatku roka začalo vyučovanie, ale len v slovenskom jazyku. Rok 1951 bol dôležitým obratom v školstve, začalo sa vyučovanie v maďarskom jazyku.

Súčasnosť školy:

Zamestnanci školy

Riaditeľka : Mgr. Melinda Tončková 

Učitelia: Mgr. Tímea Karácsonyová, Mgr. Kalaudia Habarová, Mgr. Helena Wittenbergerová, Mgr. Mária Renczésová

Vychovávateľka : Mgr. Melinda Lackó Király

Upratovačka: Edita Putyerová

Školník : Jozef Koller

 

Škola