Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Dobrovoľný hasičský zbor Čierna Voda

DHZV marci 2013 sme podali žiadosť na Dobrovoľnú požiarnú ochranu SR o pridelenie identifikátora. Počet členov DHZ je 9, veliteľom je p. Tibor Kelecsényi, ktorý získal veľa skúseností aj na základe toho, že dlhé roky predtým bol veliteľom a členom požiarneho zboru v obci jeho otec p. Štefan Kelecsényi. Niektorí členovia získali osvedčenia o absolvovaní základnej prípravy členov hasičských jednotiek, získali sme aj dotácie na hasičské vybavenie a hasičskú výstroj v celkovej hodnote 1.400 €. Taktiež obec v júni 2014 podala žiadosť na DPO SR o pridelenie hasičského vozidla. Preto by sme boli radi, keby sa aj v ďalších rokoch rozšíril náš zbor o nových členov a tiež získať viac hasičskej techniky.

 

Veliteľ a strojník - Tibor Kelecsényi

Vedúci kontroly - Gašpar Pongrác

Preventivár - Erika Manczalová

Členovia:

  • Ján Vágovič
  • Mgr. Peter Forró
  • Róbert Kiss
  • Mgr. Michal Csady
  • Gašpar Pongrác
  • Norbert Rigó
  • Monika Lanczová
  • Erika Manczalová

 

DPO SR - Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období 11.02.2020.pdf (1.92 MB)