Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Bezplatné právne poradenstvo od 9.5.2016/Ingyenes jogi tanácsadás 2016.5.9-től

Bezplatné právne poradenstvo/Ingyenes jogi tanácsadás 1

Obec Čierna Voda pripravila pre obyvateľov obce možnosť bezplatného právneho poradenstva v rozsahu základnej právnej rady v otázkach týkajúcich sa bežných oblastí práva – napr. rodinné právo (rozvod, určenie vyživovacej povinnosti, úprava styku dieťaťa s rodičmi, určenie otcovstva, zapretie otcovstva), občianske právo, dedičské právo, pracovnoprávne vzťahy, katastrálne konanie, vlastnícke spory, susedské spory. Poradenské služby sú poskytované advokátkou, Mgr. Denisou Madulovou aj v maďarskom jazyku.
Obyvatelia obce môžu využiť právne poradenstvo každý druhý a štvrtý pondelok v mesiaci,
v čase od 13.00 hod do 16.00 hod na obecnom úrade.

Feketenyék község lehetőséget nyújt a falu lakosainak ingyenes jogi tanácsadásra. Tanácsadási segítséget az alábbi jogterületeken lehet kérni: családjog (pl. válóper, házassági vagyonjog, gyermektartásdíj, gyermekláthatás, apasági vizsgálat), polgári jog, öröklési jog, munkaügyi kapcsolatok jogi szabályozása, kataszteri eljárás, tulajdonjogi viták,szomszédjogi viták.
A jogi tanácsadást Mgr. Madula Denisa ügyvédnő nyújtja magyar nyelven is, minden hónap második és negyedik hétfőjén, 13:00 órától 16:00 óráig a községi hivatalban.

Dátum vloženia: 6. 5. 2016 8:17
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 9. 2016 8:43
Autor: Správce Webu