Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Kontajnery na bioodpad - Konténerek biohulladékra

Kontajnery na bioodpad - Konténerek biohulladékra

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že dňa 22. apríla 2020 boli rozmiestnené v našej obci veľkoobjemové kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad). Kontajnery nájdete pred kultúrnym domom, pri cintoríne a pri obchode COOP Jednota. Žiadame občanov, aby do kontajnerov ukladali len ten druh odpadu, na ktorý je daný kontajner určený. -

Kedves lakosok,
értesítjük Önöket, hogy 2020. április 22-én falunkban nagytérfogatú konténerek lettek elhelyezve lebomló hulladék (zöld hulladék) számára. A konténereket megtalálják a kultúrház előtt, a temetőnél valamint a COOP Jednota üzletnél. Kérjük a lakosokat, hogy a konténerekbe más hulladékot ne dobáljanak, csak azt, ami a konténerbe való.

2_SK3_HU

Dátum vloženia: 22. 4. 2020 13:38
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 4. 2020 13:54
Autor: Správce Webu