Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Oznámenie - Értesítés

Odpis vodomerov

Odpis vodomerov

Vízórák leolvasása

📢📢📢 ODPIS VODOMEROV 📢📢📢
Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od 2. apríla 2024 (utorok)  budú poverení pracovníci vykonávať odpis stavu vodomerov v našej obci. Žiadajú občanov, aby umožnili prístup k svojim vodomerným šachtám, prípadne nechali stav vodomeru na viditeľnom mieste.

📢📢📢 VÍZÓRÁK LEOLVASÁSA 📢📢📢
A Nyugatszlovákiai Vízművek értesítik a lakosokat, hogy 2024. április 2-tól (kedd) megkezdik a vízórák állásának leolvasását falunkban. Kérik Önöket, hogy tegyék lehetővé a vízórákhoz való hozzáférést. Amennyiben nem tartózkodik otthon, kérik, hogy olvassák le a vízóra állását és látható helyre helyezzék ki.

Dátum vloženia: 28. 3. 2024 13:48
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 3. 2024 13:51
Autor: Správce Webu