Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Pokyny k otvoreniu MŠ od 1.júna 2020 - Irányelvek az óvoda 2020. június 1-jei megnyitásához

Pokyny k otvoreniu MŠ od 1.júna 2020 - Irányelvek az óvoda 2020. június 1-jei megnyitásához 1

Od 1.6.2020 sa otvára MŠ s VJM v Čiernej Vode - 2020.06.01-től újra megnyílik a feketenyéki  óvoda

Od 1.6.2020 sa otvára MŠ s VJM v Čiernej Vode za podmienok:

1.v triedach bude max. 15 žiakov,

2. môže byť otvorené aj stravovanie,

3. škôlka bude pri vstupe zberať čestné prehlásenie a merať teplotu, bude dbať na umývanie rúk,

4. V triede dieťa nemusí mať rúško, mimo triedy áno.

5. Škôlka bude zabraňovať hromadnému stretávaniu, určí vstup do budovy a budeme rešpektovať všetky pokyny vydané ústredným orgánmi.

 

2020.06.01-től újra megnyílik a feketenyéki  óvoda következő feltételekkel:

1. egy csoportban max. 15 gyermek tartózkodhat,

2. megnyit az étkezde,

3. az intézménybe történő belépéskor összegyűjtik a becsületbeli nyilatkozatokat, megmérik a testhőmérsékletet és gondoskodnak a kézmosásról,

4. a gyermekeknek csak a tantermeken kívül kell maszkot viselniük,

5. az óvoda megakadályozza a tömeges gyülekezést, meghatározza az óvodába érkezés körülményeit, tiszteletben tartva a központi hatóságok által kiadott utasításokat.

 

 

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa dochádzajúceho do materskej školy:
1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do materskej školy a pri odchode dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)

2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

3. Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej škôlky do konca školského roka 2019/2020.

4. Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

5. S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, sa ustanovuje, aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti.

6. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID –

19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú vychovávateľku a riaditeľku škôlky.

7. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom pre deti alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo škôlky vylúčené.

 

Az óvodába járó gyermek törvényes képviselőjének kötelezettségei:

1. Felel a higiéniai-járványügyi intézkedések betartásáért a gyermek óvodába érkezésekor, majd a gyermek távozásakor az óvodából (maszk viselése, távolságok megtartása, kézfertőtlenítés).

2. Naponta biztosít a gyermeke számára két darab maszkot és egyszer használatos papírzsebkendőt.

3. Követi az óvoda igazgatónőjének utasításait, amelyek a 2019/2020-as tanév végéig szabályozzák az adott óvoda működési feltételeit.

4. Írásbeli nyilatkozatot nyújt be a gyermek első óvodába történő érkezésekor, vagy minden, az óvodából történő több mint három napot meghaladó hiányzás után, amelyben kijelenti, hogy a gyermek nem mutat fertőző betegségre utaló tüneteket és nincs elrendelve számára karanténba vonulás.

5. A COVID – 19 közösségi elterjedése elleni védelem érdekében a gyermekek csak a velük azonos háztartásban élő személyekkel érkezhetnek és távozhatnak az óvodából.

6. Abban az esetben, ha a gyermeknél feltételezhető vagy beigazolódott, hogy  COVID – 19 vírussal fertőződött, akkor erről haladéktalanul tájékoztatnia kell az érintett óvónőt és az óvoda igazgatóját.

7. Ugyancsak a törvényes képviselő kötelessége haladéktalanul értesíteni az óvodát, ha a gyermekének a gyermekorvos vagy helyi illetékes regionális higiénikus karantént rendelt el. Ebben az esetben a gyermeket kizárják az óvoda intézményéből.

 

 

Dátum vloženia: 28. 5. 2020 15:37
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 5. 2020 15:46
Autor: Správce Webu