Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Povinná deratizácia – Kötelező rágcsálóirtás

Povinná deratizácia – Kötelező rágcsálóirtás 1

Povinná deratizácia
– Kötelező rágcsálóirtás

Povinná deratizácia – Kötelező rágcsálóirtás ❗️

🇸🇰 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante nariaďuje fyzickým ako aj právnickým osobám vykonať celoplošnú povinnú deratizáciu – reguláciu živočíšnych škodcov v termíne od 16. októbra do 19. novembra 2023. Fyzické osoby sú povinné vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch. Objekty v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov. Podnikatelia a právnické osoby sú povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby, na skládkach komunálneho odpadu. Realizácia deratizácie musí byť efektívna, musí byť uskutočnená prostredníctvom firiem, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie, alebo svojpomocne, komerčne dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na tento účel. Prosíme občanov, aby tejto výzve venovali náležitú pozornosť, a deratizáciu vykonali vo svojom záujme.

🇭🇺 A Galántai Körzeti Közegészségügyi Hivatal értesíti a lakosokat és a vállalkozókat, hogy 2023. október 16. és november 19. között kötelesek elvégezni a rágcsálóirtást. A fizikai személyeknek házaikban, a pincékben és a gazdasági épületek környékén, a vállalkozóknak minden olyan területen kell elvégezni a rágcsálóirtást, amit vállalkozásra használnak. A területeket meg kell tisztítani a hulladéktól is, amely elősegíti a rágcsálók szaporodását. A kötelező rágcsálóirtást az erre szakosodott cégek segítségével, vagy önerőből, az általánosan hozzáférhető és az erre a célra engedélyezett készítményekkel, saját költségen kell bebiztosítani. Kérjük a lakosokat, hogy a felhívásnak szenteljenek kellő figyelmet, és saját érdekükben végezzék el a rágcsálóirtást.

Dátum vloženia: 23. 10. 2023 11:52
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 10. 2023 11:54
Autor: Správce Webu