Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Prerušenie dodávky vody - Ivóvízellátás szünetelése

Prerušenie dodávky vody - Ivóvízellátás megszakítása 1

Dátum: 10. novembra 2021 /2021. november 10.
Termín odstávky: 8.00 - 13.00 /a leállás időtartama

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom obce, že dňa 10.11.2021 (v stredu) bude prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. Žiadame obyvateľov o dostatočné predzásobenie sa pitnou vodou na celú dĺžku opravy. 

Počas napúšťania verejného vodovodu a uvádzania do opätovnej prevádzky môže dôjsť ku dočasnému zakaleniu vody. Po ukončení odstávky vykonávajú pracovníci vodárenskej spoločnosti preplachovanie potrubia verejného vodovodu. Aj napriek vykonaným opatreniam sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do vodovodnej prípojky, ak odberateľ otvorí vodovodný kohútik skôr, ako je ukončené preplachovanie vodovodného potrubia. V prípade zákalu, pred použitím na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z vodovodnej prípojky vypustiť cez vodovodnú batériu. 

Za porozumenie a pochopenie Vám ďakujú.

 

A Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt. értesíti a lakosságot, hogy 2021. november 10-én (szerdán), 8.00 órától 13.00 óráig megszakítja a közüzemi ivóvízellátást. Kérjük Önöket, hogy biztosítsanak elegendő ivóvizet a javítás idejére.

A vízellátás feltöltése és üzembe helyezése során a víz átmenetileg zavaros lehet. A leállást követően a vízszolgáltató munkatársai elvégzik a közös vízvezeték öblítését. A megtett intézkedések ellenére előfordlhat, hogy a zavaros víz egy része bejut a vízcsatlakozóba, és ha az ügyfél kinyitja a vízcsapot, mielőtt a vízvezeték öblítése befejeződne. Zavaros víz esetén, mielőtt ivásra és mosakodásra használná, ezt a vizet ki kell engedni a csatlakozóból a csapon keresztül. 

Megértésüket köszönik.

Dátum vloženia: 3. 11. 2021 8:33
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 11. 2021 10:27
Autor: Správce Webu