Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021 1

Sčítanie obyvateľov 15. 02. 2021- 31. 03. 2021
Népszámlálás 2021.02.15. - 2021.03.31.

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na https://www.scitanie.sk/ alebo pomocou mobilnej aplikácie. Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad na číslo 031/7848297 či na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Bližšie informácie: https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/Letak_USVNM_a_SU_SR_A4_slovensky.pdf

 

 

Kattintson egy jobb Szlovákia érdekében, és döntse el, hová tart hazánk és a községünk is a következő 10 évben. A népszámlálást elektronikusan is elvégezheti otthona kényelméből a következő oldalon https://www.scitanie.sk/  vagy mobil alkalmazáson keresztül. Ha nem tudja a számlálást maga elvégezni, kérjen egy közeli személyt, hogy segítsen a számlálásban. Ha bármilyen kérdése van, hívja az községi hivatalt 031/7848297 vagy az információs telefonszámot: 02/20 92 49 19.
A Szlovák Köztársaság minden lakosa köteles kitölteni a népszámlálási űrlapot . A népszámlálás szempontjából a lakosság minden olyan személyt jelent, akinek állandó, ideiglenes vagy tolerált lakhelye van a Szlovák Köztársaságban, valamint az  Európai Unió polgára ,kinek  tartózkodási helye a Szlovák Köztársaság.

Kiskorú és olyan lakos esetén, aki nem illetékes a jogi cselekmények végrehajtásában, törvényes képviselője köteles kitölteni a népszámlálási űrlapot.

További információk: https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/Letak_USVNM_a_SU_SR_A4_madarsky.pdf

Dátum vloženia: 12. 2. 2021 12:01
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 2. 2021 12:21
Autor: Správce Webu