Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

VZN

VZN

Zásady hospodárenie s majetkom obce Čierna Voda

Zásady hospodárenie s majetkom obce Čierna Voda
Zásady hospodárenie s majetkom obce Čierna Voda .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,3 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 7. 2. 2024

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda č. 3/2023 o miestnom poplatku za rozvoj

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda č. 3/2023 o miestnom poplatku za rozvoj
Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda č.32023 o miestnom po.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 485,06 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 6. 12. 2023

VZN

Všeobecné zaväzné nariadenie obec Čierna Voda č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecné zaväzné nariadenie obec Čierna Voda č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecné záväzné nariadenie obec Čierna Voda č. 22023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,45 MB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 6. 12. 2023

VZN

VZN č. 1/2023 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Čierna Voda

VZN č. 1/2023 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Čierna Voda
VZN 1 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,99 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 10. 3. 2023

VZN

Štatút obce Čierna Voda

Štatút obce Čierna Voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 771,77 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 22. 12. 2013

VZN

VZN č.4 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení...

VZN číslo 42022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,54 kB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 16. 12. 2022

VZN

VZN č.3/2022 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov...

VZN číslo 32022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,42 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 16. 12. 2022

VZN

VZN

VZN č.1/2022

O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov
VZN 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,42 MB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 25. 3. 2022

VZN

VZN č. 5/2021 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev, číslovaní stavieb na území obce

VZN č. 5/2021 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev, číslovaní stavieb na území obce
VZN č. 52021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN

VZN č. 4/2021 o organizácií miestneho referenda v obci

VZN č. 4/2021 o organizácií miestneho referenda v obci
VZN č. 42021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,4 MB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN

VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené v obci

VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené v obci
VZN č. 32021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku
VZN č. 22021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,8 MB
Stiahnuté: 163×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN

Dodatok č.2 VZN č.1/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariad. zriad. obcou Čierna Voda

Dodatok č.2. VZN č.12021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení zriadených obcou Čierna Voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,72 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 26. 11. 2021

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 1/2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN obce Čierna Voda č. 1_2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 586,79 kB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 22. 6. 2021

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 3/2020 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

VZN č.3_2020 o poskytnutí dotácie právnický a fyzickým osobám na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,03 kB
Stiahnuté: 178×
Vložené: 22. 2. 2021

VZN

VZN č.22020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť - UPN č.4

VZN č.22020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť - UPN č.4_3prilohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1017,99 kB
Stiahnuté: 297×
Vložené: 8. 2. 2021

VZN

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Čierna Voda

Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-2_2016-o-nakladaní-s-komunálnymi-odpadmi-a-drobnými-stavebnými-odpadmi-v-obci-Čierna Voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,85 kB
Stiahnuté: 201×
Vložené: 11. 1. 2021

VZN

Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v Čiernej Vode

Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v Čiernej Vode.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 884,22 kB
Stiahnuté: 305×
Vložené: 16. 12. 2020

VZN

VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Čierna Voda

VZN č.1_2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce ČV.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 71,4 kB
Stiahnuté: 215×
Vložené: 15. 4. 2020
Zobrazené 1-20 z 70