Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

VZN

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 1/2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN obce Čierna Voda č. 1_2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 586,79 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 22. 6. 2021

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 3/2020 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

VZN č.3_2020 o poskytnutí dotácie právnický a fyzickým osobám na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,03 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 22. 2. 2021

VZN

VZN č.22020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť - UPN č.4

VZN č.22020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť - UPN č.4_3prilohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1017,99 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 8. 2. 2021

VZN

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Čierna Voda

Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-2_2016-o-nakladaní-s-komunálnymi-odpadmi-a-drobnými-stavebnými-odpadmi-v-obci-Čierna Voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,85 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 11. 1. 2021

VZN

Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v Čiernej Vode

Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v Čiernej Vode.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 884,22 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 16. 12. 2020

VZN

VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Čierna Voda

VZN č.1_2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce ČV.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 71,4 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 15. 4. 2020

VZN

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2011 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Čierna Voda

Dodatok č.1 k VZN 5_2011.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,46 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 18. 12. 2019

VZN

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1 k VZN 2_2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,32 kB
Stiahnuté: 192×
Vložené: 18. 12. 2019

VZN

VZN 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z.

VZN 2 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,36 kB
Stiahnuté: 339×
Vložené: 18. 12. 2019

VZN

Dodatok č.1 - VZN č. 1/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Čierna Voda

Dodatok č.1 - VZN č. 1-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 210×
Vložené: 2. 8. 2019

VZN

VZN

VZN1/2017 - 3/OZ/31/05/2017

VZN 3OZ31052017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,89 kB
Stiahnuté: 445×
Vložené: 9. 8. 2017

VZN

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN 2 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 918,9 kB
Stiahnuté: 451×
Vložené: 17. 7. 2017

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierna Voda č.2/2016 o nakladaní s odpadmi

vzn obce Čierna voda č.2-2016 o nakladaní s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,82 MB
Stiahnuté: 1,007×
Vložené: 11. 7. 2016

VZN

Záverečný účet obce Čierna Voda za rok 2015

záverečný účet obce Čierna voda za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,5 MB
Stiahnuté: 761×
Vložené: 6. 4. 2016

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 1/2016 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území obce Čierna Voda

vzn číslo 1-2016 o určení prav. času predaja v prevádzkarniach .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,24 MB
Stiahnuté: 849×
Vložené: 6. 4. 2016

VZN

Schválený územný plán obce Čierna Voda

Územný plán.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 389,17 kB
Stiahnuté: 830×
Vložené: 2. 2. 2016

VZN

Rozpočet príjmov a výdavkov 2016-2018

rozpočet príjmov 2016-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,78 MB
Stiahnuté: 860×
Vložené: 18. 12. 2015

VZN

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

vzn o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,84 MB
Stiahnuté: 849×
Vložené: 6. 7. 2015

VZN

Žiadosť2str.

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce
Žiadosť2str..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,71 kB
Stiahnuté: 676×
Vložené: 5. 7. 2015
Zobrazeno 1-20 z 56