Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

VZN

VZN

VZN

VZN č.1/2022

O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov
VZN 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,42 MB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 25. 3. 2022

VZN

VZN č. 5/2021 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev, číslovaní stavieb na území obce

VZN č. 5/2021 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev, číslovaní stavieb na území obce
VZN č. 52021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN

VZN č. 4/2021 o organizácií miestneho referenda v obci

VZN č. 4/2021 o organizácií miestneho referenda v obci
VZN č. 42021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,4 MB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN

VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené v obci

VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené v obci
VZN č. 32021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku
VZN č. 22021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,8 MB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN

Dodatok č.2 VZN č.1/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariad. zriad. obcou Čierna Voda

Dodatok č.2. VZN č.12021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení zriadených obcou Čierna Voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,72 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 26. 11. 2021

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 1/2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN obce Čierna Voda č. 1_2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 586,79 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 22. 6. 2021

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 3/2020 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

VZN č.3_2020 o poskytnutí dotácie právnický a fyzickým osobám na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,03 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 22. 2. 2021

VZN

VZN č.22020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť - UPN č.4

VZN č.22020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť - UPN č.4_3prilohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1017,99 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 8. 2. 2021

VZN

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Čierna Voda

Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-2_2016-o-nakladaní-s-komunálnymi-odpadmi-a-drobnými-stavebnými-odpadmi-v-obci-Čierna Voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,85 kB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 11. 1. 2021

VZN

Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v Čiernej Vode

Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v Čiernej Vode.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 884,22 kB
Stiahnuté: 183×
Vložené: 16. 12. 2020

VZN

VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Čierna Voda

VZN č.1_2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce ČV.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 71,4 kB
Stiahnuté: 150×
Vložené: 15. 4. 2020

VZN

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2011 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Čierna Voda

Dodatok č.1 k VZN 5_2011.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,46 kB
Stiahnuté: 178×
Vložené: 18. 12. 2019

VZN

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1 k VZN 2_2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,32 kB
Stiahnuté: 255×
Vložené: 18. 12. 2019

VZN

VZN 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z.

VZN 2 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,36 kB
Stiahnuté: 407×
Vložené: 18. 12. 2019

VZN

Dodatok č.1 - VZN č. 1/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Čierna Voda

Dodatok č.1 - VZN č. 1-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 283×
Vložené: 2. 8. 2019

VZN

VZN

VZN1/2017 - 3/OZ/31/05/2017

VZN 3OZ31052017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,89 kB
Stiahnuté: 507×
Vložené: 9. 8. 2017

VZN

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN 2 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 918,9 kB
Stiahnuté: 524×
Vložené: 17. 7. 2017
Zobrazené 1-20 z 63