Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

VZN

VZN

VZN 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z.

VZN 2 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,36 kB
Stiahnuté: 434×
Vložené: 18. 12. 2019

VZN

VZN

VZN1/2017 - 3/OZ/31/05/2017

VZN 3OZ31052017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,89 kB
Stiahnuté: 537×
Vložené: 9. 8. 2017

VZN

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN 2 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 918,9 kB
Stiahnuté: 550×
Vložené: 17. 7. 2017

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierna Voda č.2/2016 o nakladaní s odpadmi

vzn obce Čierna voda č.2-2016 o nakladaní s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,82 MB
Stiahnuté: 1,181×
Vložené: 11. 7. 2016

VZN

Žiadosť2str.

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce
Žiadosť2str..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,71 kB
Stiahnuté: 794×
Vložené: 5. 7. 2015

VZN

Žiadosť1str.

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce
Žiadosť1str..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 632,43 kB
Stiahnuté: 699×
Vložené: 5. 7. 2015

VZN

Zúčtovanie dotácie

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce
Zúčtovanie dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,99 kB
Stiahnuté: 708×
Vložené: 5. 7. 2015

VZN

Čestné prehlásenie

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce
Čestné prehlásenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 367,74 kB
Stiahnuté: 708×
Vložené: 5. 7. 2015

VZN

Záverečný účet obce Čierna Voda za rok 2015

záverečný účet obce Čierna voda za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,5 MB
Stiahnuté: 883×
Vložené: 6. 4. 2016

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 1/2016 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území obce Čierna Voda

vzn číslo 1-2016 o určení prav. času predaja v prevádzkarniach .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,24 MB
Stiahnuté: 941×
Vložené: 6. 4. 2016

VZN

Schválený územný plán obce Čierna Voda

Územný plán.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 389,17 kB
Stiahnuté: 965×
Vložené: 2. 2. 2016

VZN

Rozpočet príjmov a výdavkov 2016-2018

rozpočet príjmov 2016-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,78 MB
Stiahnuté: 949×
Vložené: 18. 12. 2015

VZN

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

vzn o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,84 MB
Stiahnuté: 945×
Vložené: 6. 7. 2015

VZN

Zásady hospodárenia s majetkom obce Čierna Voda

zásady hospodárenia s majetkom obce Čierna voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,77 MB
Stiahnuté: 1,109×
Vložené: 3. 6. 2015

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 1/2015 o určení času predaja v obchodoch a v službách

vzn obce Čierna voda o určení času predaja v obchodoch a v službách, č. 1,2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 822,99 kB
Stiahnuté: 808×
Vložené: 3. 6. 2015

VZN

Záverečný účet obce Čierna Voda za rok 2014

záverečný účet obce Čierna voda za rok 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,83 MB
Stiahnuté: 948×
Vložené: 3. 6. 2015

VZN

Zámer obce na prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

zámer obce na prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zrete.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,29 kB
Stiahnuté: 733×
Vložené: 19. 5. 2015

VZN

Vzn o podmienkavh nájmu bytov postavených podporou štátu

vzn č. 1-2014 o podmienkach nájmu bytov postavených podporou štátu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 626,75 kB
Stiahnuté: 777×
Vložené: 21. 1. 2015

VZN

Úprava rozpočtu obce Čierna Voda č. 1/2015

úprava rozpočtu
Úprava rozpočtu obce Čierna voda č. 1.2015 pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,14 MB
Stiahnuté: 841×
Vložené: 21. 1. 2015
Zobrazené 21-40 z 67