Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Zamestnanci úradu

Ekonomické oddelenie:

Hana Huszárová

tel: 031/784 8324

Personálne oddelenie: 

Lucia Galambosová

tel.: 031/784 8297
e-mail: galambosovaciernavoda@gmail.com

Evidencia obyvateľstva:

Annamária Szabóová

tel.: 031/784 82 97
e-mail: szaboova.ciernavoda@gmail.com 

Dane a poplatky, Cintorín:

Eva Németh Takács

tel.: 031/784 82 97
e-mail: nemeth.ciernavoda@gmail.com

Stavebný úrad:

Michael Bittera

tel.: 0905 838 640
e-mail: bittera.stavebnyurad@gmail.com