Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 9. 2021

Kúpna zmluva

415

440,00 EUR

Gabriel Kiss

Obec Čierna Voda

17. 9. 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

414

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

17. 9. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

413

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

16. 9. 2021

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

412

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

16. 9. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

411

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

26. 8. 2021

Zmluva o zabezpečení reklamných služieb

410

250,00 EUR dvestopäťdesiat

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Čierna Voda

23. 8. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

409

180,00 EUR stoosemdesiat

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

18. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

408

120,00 EUR stodvadsať

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

16. 8. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta B-527

407

20,00 EUR dvadsať

Alexander Kaprinay

Obec Čierna Voda

16. 8. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

406

20,00 EUR dvadsať

Alexander Kaprinay

Obec Čierna Voda

27. 7. 2021

Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia

405

15,00 EUR

atimark s.r.o.

Obec Čierna Voda

23. 7. 2021

Hromadná licenčná zmluva

404

Neuvedené

SOZA

Obec Čierna Voda

6. 7. 2021

Kúpna zmluva

403

681,00 EUR

Júlia Királyová

Obec Čierna Voda

29. 6. 2021

Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 800/2015/UZ

402

40 000,00 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

28. 6. 2021

Kúpna zmluva

401

700,00 EUR

Zoltán Nagy

Obec Čierna Voda

21. 6. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

400

30,00 EUR

MUDr.Michal Hudák,MPH

Obec Čierna Voda

18. 6. 2021

Zmluva č. 2021/OBC/R/S/GA/0146 o poskytnutí účelovej dotácie

399

850,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Čierna Voda

18. 6. 2021

Zmluva č. 2021/OBC/R/S/GA/0145 o poskytnutí účelovej dotácie

398

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Čierna Voda

16. 6. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

397

10,00 EUR

Margaréta Marafková, Ing.

Obec Čierna Voda

14. 6. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

396

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Čierna Voda

1. 6. 2021

Poistná zmluva číslo 1110018197

395

Neuvedené

Premium Insurance Company Limited

Obec Čierna Voda

28. 5. 2021

Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

394

18 000,00 EUR

Telovýchovná jednota Čierna Voda

Obec Čierna Voda

20. 5. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

393

10,00 EUR

Martina Bittóová

Obec Čierna Voda

20. 5. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

392

Neuvedené

Západoslovenská distribúcia, a.s.

Obec Čierna Voda

12. 5. 2021

Zmluva č. 2021176KAOS o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice

391

Neuvedené

Defense Pro, s.r.o.

Obec Čierna Voda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 420