Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 800/2015/UZ

41

25 000,00 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy " Nájomný bytový dom s 9 b.j. vrátane technickej vybavenosti v obci Čierna Voda " zo dňa 13.01.2015

40.

0,00 EUR

Jozef Nagy - NJ-STAVEX

Obec Čierna Voda

Dodatok Punuka E.Profi

39.

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Čierna Voda

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

38.

200,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Čierna Voda

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-239/2015-015

37.

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Čierna Voda

Kúpna zmluva

36.

138,00 EUR

Obec Čierna Voda

Ján Vágovič

Kúpna zmluva

35.

693,00 EUR

Obec Čierna Voda

Karol Szakolci

Zmluva o poskytovaní reklamy

19.

0,00 EUR

Profesionálny register

Obec Čierna Voda

Zmluva o poskytovaní technickej služby

16.

0,00 EUR

Marian Šimulčík - MLS, Železničiarska 1441/50, 92401 Galanta

Obec Čierna Voda

Dodatok č. 1

17,

0,00 EUR

Po)lnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1

0,00 EUR

Ing. Miroslav Baláž, CA

Obec Čierna Voda

dodávateľsko-odberateľská zmluva

14.

0,00 EUR

AMTT INVEST s.r.o.

Obec Čierna Voda

Zmluva o poskytnutí dotácie

12.

2 000,00 EUR

Obec Čierna Voda

Rímskokatolická cirkev farnosť Mostová

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nehniteľnosti

11.

0,00 EUR

Jozef Nagy - NJ-STAVEX

Obec Čierna Voda

Dodatok č. 1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

10.

0,00 EUR

Jozef Nagy - NJ-STAVEX

Obec Čierna Voda

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9

49,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

Zmluva o poskytnutí dotácie

8

300,00 EUR

Obec Čierna Voda

Klub dôchodcov

Zmluva o poskytnutí dotácie

7.

200,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Čierna Voda

zmluva

6.

200,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Čierna Voda

vývoz a uloženie domového odpadu

5.

0,00 EUR

Technické služby mesta Galanta

Obec Čierna Voda

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

4.

0,00 EUR

Západoslovenská distribúcia, a.s.

Obec Čierna Voda

Zmluva o poskytnutí dotácie

15

400,00 EUR

Obec Čierna Voda

Základná organizácia "CSEMADOK" Čierna Voda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 401-422 z 422