Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 1. 2016

Kúpna zmluva

68

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

31. 12. 2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

67

1 000,00 EUR

VELOX,s.r.o.

Obec Čierna Voda

7. 12. 2015

Zmluva č.4/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

66

2 500,00 EUR

Obec Čierna Voda

Rímskokatolická cirkev farnosť Mostová

7. 12. 2015

Zmluva č.0153-PRB/2015

65

141 940,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Čierna Voda

7. 12. 2015

Zmluva č. 0154-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

64

17 460,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Čierna Voda

7. 12. 2015

Zmluva o úvere č.:200/381/2015

63

331 190,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Čierna Voda

12. 11. 2015

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-515/2015-065

62

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Galanta

Obec Čierna Voda

11. 11. 2015

Zmluva o pripojení k Informačného systému Dátového centra obcí a miest

61

0,00 EUR

DataCentrum elektrinozácie územnej samosprávy Slovenska DEUS

Obec Čierna Voda

4. 11. 2015

Darovacia zmluva

60

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Čierna Voda

15. 10. 2015

Zmluva o poskytovaní technických služieb 01/2015

59

0,00 EUR

Maxnetwork s.r.o.,

Obec Čierna Voda

8. 10. 2015

Zmluva č.3/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

58

500,00 EUR

Obec Čierna Voda

Základná organizácia "CSEMADOK" Čierna Voda

7. 10. 2015

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác

57

9 966,00 EUR

Maxnetwork s.r.o.,

Obec Čierna Voda

6. 10. 2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1770/2015/D

53

0,00 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

6. 10. 2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1774/2015/D

54

0,00 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

6. 10. 2015

Zmluva o termínovanom úvere č. 1167/2015/UZ

55

20 718,00 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

6. 10. 2015

Zmluva o termínovanom úvere č.1168/2015/UZ

56

4 143,60 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

23. 9. 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

52

40 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Čierna Voda

17. 9. 2015

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prípevku

51

20 718,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čierna Voda

31. 8. 2015

Dodatok č.1.ku Kúpnej Zmluve

50

0,00 EUR

Po)lnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

31. 8. 2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

49

0,00 EUR

Po)lnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

26. 8. 2015

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác

48

23 721,60 EUR

Maxnetwork s.r.o.,

Obec Čierna Voda

19. 8. 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

47.

7 900,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Čierna Voda

31. 7. 2015

Mandátna zmluva

46.

950,00 EUR

ALGAIL s.r.o.

Obec Čierna Voda

27. 7. 2015

Kúpna zmluva

43.

111,00 EUR

Obec Čierna Voda

Viola Vágovičová, Ján Vágovič

19. 5. 2015

Zmluva č. 7/1/OZaHF/2015 o poskytnutí účelovej dotácie

34.

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Čierna Voda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 451-475 z 523