Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 11. 2015

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-515/2015-065

62

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Galanta

Obec Čierna Voda

11. 11. 2015

Zmluva o pripojení k Informačného systému Dátového centra obcí a miest

61

0,00 EUR

DataCentrum elektrinozácie územnej samosprávy Slovenska DEUS

Obec Čierna Voda

4. 11. 2015

Darovacia zmluva

60

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Čierna Voda

15. 10. 2015

Zmluva o poskytovaní technických služieb 01/2015

59

0,00 EUR

Maxnetwork s.r.o.,

Obec Čierna Voda

8. 10. 2015

Zmluva č.3/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

58

500,00 EUR

Obec Čierna Voda

Základná organizácia "CSEMADOK" Čierna Voda

7. 10. 2015

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác

57

9 966,00 EUR

Maxnetwork s.r.o.,

Obec Čierna Voda

6. 10. 2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1770/2015/D

53

0,00 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

6. 10. 2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1774/2015/D

54

0,00 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

6. 10. 2015

Zmluva o termínovanom úvere č. 1167/2015/UZ

55

20 718,00 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

6. 10. 2015

Zmluva o termínovanom úvere č.1168/2015/UZ

56

4 143,60 EUR

VUB ,as

Obec Čierna Voda

23. 9. 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

52

40 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Čierna Voda

17. 9. 2015

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prípevku

51

20 718,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čierna Voda

31. 8. 2015

Dodatok č.1.ku Kúpnej Zmluve

50

0,00 EUR

Po)lnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

31. 8. 2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

49

0,00 EUR

Po)lnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Čierna Voda

26. 8. 2015

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác

48

23 721,60 EUR

Maxnetwork s.r.o.,

Obec Čierna Voda

19. 8. 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

47.

7 900,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Čierna Voda

31. 7. 2015

Mandátna zmluva

46.

950,00 EUR

ALGAIL s.r.o.

Obec Čierna Voda

27. 7. 2015

Kúpna zmluva

43.

111,00 EUR

Obec Čierna Voda

Viola Vágovičová, Ján Vágovič

19. 5. 2015

Zmluva č. 7/1/OZaHF/2015 o poskytnutí účelovej dotácie

34.

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Čierna Voda

6. 5. 2015

Dodatok k zmluve o posk. verejných služieb

33.

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

6. 5. 2015

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

32.

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

6. 5. 2015

Zmluva o posk. verejných služieb - služba Mobilný internet

31.

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

6. 5. 2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

30.

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

6. 5. 2015

Zmluva o posk. verejných služieb-balík služieb

29.

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

6. 5. 2015

Znluva o posk. ver. služieb - balík služieb

28.

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Čierna Voda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 501-525 z 567